Predplatné - Knižná revue

Knižná revue

Námestie SNP 12
812 24 Bratislava
02/204 73 514
0918 640 831
krevue@litcentrum.sk

šéfredaktor:

Mgr. Matúš Mikšík

miksik@litcentrum.sk

Logo fb

Nové číslo

 

 

   

 

 

 

 

Predplatné

21. 05. 2015 14:51 | Statická

Predplatné Knižnej revue na jeden rok je 10,80 €.

Objednávky na predplatné prijíma:

ARES
Banšelova 4
821 04 Bratislava
tel.: 02/4341 4665
www.ares.sk

L. K. PERMANENT, spol. s r. o.
Poštový priečinok 4
834 14 Bratislava
tel.: 02/4445 3711
www.lkpermanent.sk