PDF archív - Knižná revue

Knižná revue

Námestie SNP 12
812 24 Bratislava
02/204 73 514
0918 640 831
krevue@litcentrum.sk

šéfredaktor:

Mgr. Matúš Mikšík

miksik@litcentrum.sk

Logo fb

Nové číslo

 

 

   

 

 

 

 

PDF archív

10. 06. 2015 13:51 | Statická

archív novších čísel nájdete tu

 

Knižná revue

 

Ročník 2015

 

Ročník 2014

 

Ročník 2013

 

Ročník 2012

 

Ročník 2011

 

Ročník 2010

 

Ročník 2009

 

Ročník 2008

 

Ročník 2007

 

Ročník 2006

 

Ročník 2005

 

Ročník 2004


Vydáva:
Literárne informačné centrum
Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava, Slovenská republika
 

Literárnokritické hodnotenie

Literárnokritické hodnotenie sumarizuje pohľady na pôvodnú slovenskú literatúru pre deti a mládež, literárnu vedu, literatúru faktu a na prózu a poéziu, ktorá vyšla v danom roku.

 

Rok 2015

Pôvodná slovenská tvorba 2015 (výberová bibliografia)

 

Rok 2014

Celé hodnotenie 2014 vo formáte PDF

Ivana Hostová: nie • poéziu podľa značky • fontu • gesta • pózy • ceny • (ne)printovosti • stupňa ušľachtilosti myšlienky
(Slovenská nedebutová poézia 2014)

Katarína Zitová: Jednota v rôznosti
(Slovenské básnické debuty 2014)

Karol Csiba: „Úryvok“ z minuloročnej zostavy próz
(Tridsať kníh a ešte jeden malý literárny apendix)

Veronika Rácová: O hľadaní a (ne)nachádzaní
(Slovenská debutová próza 2014)

Miloš Ferko: Zo zvyku do zvyku
(Slovenská populárna próza 2014)

Timotea Vráblová: Pokus o detabuizáciu na tému: priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí
(Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014)

Ivan Szabó: Oblačno, miestami jasno
(Slovenská literatúra faktu 2014)

Peter Mráz: Hľadanie systému (...literárnej vedy)
(Slovenská literárna veda 2014)

 

Rok 2013

Celé hodnotenie 2013 vo formáte PDF 

Ivana Hostová:
A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel
(Slovenská nedebutová poézia 2013)

Katarína Zitová:
Návrat k tradícii
(Slovenské básnické debuty 2013)

Karol Csiba: 
Jednoducho z prózy 2013 (30 × 30 × 30)
(Slovenská próza 2013)

Veronika Rácová:
Panoptikum výnimočnosti i banalít
(Slovenská debutová próza 2013)

Miloš Ferko:
Za poznaním hlbín zázrakov
(Slovenská populárna próza 2013)

Timotea Vráblová:
Čo vyplavila sezóna
(Slovenská literatúra pre deti a mládež 2013)

Ivan Szabó:
Literatúra do každého počasia
(Slovenská literatúra faktu 2013)

Peter Mráz:
Na ceste
(Slovenská literárna veda 2013)

 

Rok 2012

Celé hodnotenie 2012 vo formáte PDF

Ivana Hostová:
Za zrkadlami postmoderny a iné
(Slovenská nedebutová poézia 2012)

Katarína Zitová:
Nedopísané riadky neznamenajú poéziu
(Slovenské básnické debuty 2012)

Karol Csiba:
Dráždivé chute slovenskej prózy
(Slovenská próza 2012)

Veronika Rácová:
Dráhy nevšedného
(Slovenská debutová próza 2012)

Miloš Ferko:
Prehliadka populárnej produkcie
(Slovenská populárna próza 2012)

Timotea Vráblová:
Na ceste k porozumeniu
(Slovenská literatúra pre deti a mládež 2012)

Ivan Szabó:
Témy z histórie a spomienky
(Slovenská literatúra faktu 2011)

Peter Mráz:
Lesk a bieda literárnej vedy
(Slovenská literárna veda 2011)

 

Rok 2011

Celé hodnotenie 2011 vo formáte PDF 

Ivana Hostová:
K dôvodom nesmelej radosti
(Slovenská nedebutová poézia 2011)

Katarína Zitová:
Zrelosť vyjadrenia vs. hľadanie vlastnej cesty
(Slovenské básnické debuty 2011)

Karol Csiba:
Fragmenty slovenskej prózy 2011
(25 887 znakov o pôvodnej literatúre)

Peter F. ‘Rius Jílek:
Osem kritických pohľadov
(Zo slovenských prozaických debutov roku 2011)

Miloš Ferko:
Dajme si repete!
(Sprievodca luhmi a hájmi slovenskej populárnej literatúry 2011)

Timotea Vráblová:
Zatiahnime na hlbinu! 
(Slovenská literatúra pre deti a mládež 2011)

Marek Debnár:
Dejiny, presahy a konfrontácie
(Slovenská literárna veda 2011)

Ivan Szabó:
Spomienky, história, osobnosti...  
(Slovenská literatúra faktu 2011)

 

Staršie hodnotenia