Nové knihy - máj 2017 - Knižná revue

Knižná revue

Námestie SNP 12
812 24 Bratislava
02/204 73 514
0918 640 831
krevue@litcentrum.sk

šéfredaktor:

Mgr. Matúš Mikšík

miksik@litcentrum.sk

Logo fb

Nové číslo

 

 

   

 

 

 

 

Nové knihy - máj 2017

29. 05. 2017 12:23 | Správa

0 VŠEOBECNOSTI

00 Bibliografické katalógy. Knihovníctvo. Dokumentácia

Knihy v čase. Zost. Eva Cíferská, Hana Ondrejičková. Foto Mária Baloghová

Bratislava, Bibiana (Medzinárodný dom umenia pre deti) , Martin, Neografia 2016. 1. vyd. 127 s. Viaz.

Publikácia o slovenskom knižnom umení v 50-ročnej retrospektíve súťaže o najkrajšie knihy od roku 1965 do roku 2014.

ISBN 978-80-89154-52-4

 

1 FILOZOFIA

10 Filozofia

ČURA, Kristián

NormálnAnima (Vzdych). Ilust. Sandrine Pelletier

Prešov, Bookman 2017. 1. vyd. 197 s. Viaz.

Druhá kniha reflexívno-filozofických úvah autora. Jeho debut Pakult Nietzschéov vyšiel v roku 2015 vlastným nákladom.

ISBN 978-80-8165-221-9

 

18 Aforizmy. Citáty. Zrnká múdrosti

Som Idealista: kniha citátov

Hrnčiarovce nad Parnou, I Can Academy Slovakia 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Zbierka citátov.

ISBN 978-80-972258-7-2

 

2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ

20 Kresťanské náboženstvá

Alexandrina da Costa. Z orig. prel.Kristína Gernátová-Lemková. Zost. Ľudovít Gabriš

Doľany, ZAEX 2017. 1. vyd. 87 s. Brož.

Život a posolstvo saleziánskej mystičky.

ISBN 978-80-8192-022-6

 

BARÁTOVÁ, Veronika Katarína

Božia vôľa, bludisko alebo cesta

Liptovský Mikuláš, Komunita Blahoslavenstiev 2017. 1. vyd. 115 s. Brož.

Príručka.

ISBN 978-80-972591-9-8

 

BORELLI, Antonio

Fatima. Posolstvo tragédie či nádeje? Z orig. prel.neuvedený

Bratislava, Nadácia Slovakia Christiana 2017. 1. vyd. 96 s. Brož.

Posolstvo zjavenia Panny Márie vo Fatime v Portugalsku v roku 1917.

ISBN 978-80-972597-0-9

 

DEGRO, Imrich

Ničivá sila okultizmu. Ako rozpoznávať taktiku zlého ducha

Košice, Zachej.sk 2017. 1. vyd. 122 s. Brož.

Košický exorcista odpovedá na mnohé otázky o skutkoch diabla a učí rozpoznávať jeho taktiku.

ISBN 978-80-89866-06-9

 

HAJKOVSKÁ, Dominika

Matka a syn – vzťah plný dobrodružstva

Bratislava, Don Bosco 2016. Bez vyd. 42 s. Brož.

Praktická príručka pre kresťanov.

ISBN 978-80-8074-362-8

 

KOVÁČ ADAMOV, Štefan

Najkrajší kvet. Zbásnené invokácie Loretánskych litánií. Zo slo. orig. prel.

Rybník, Vl. nákl. 2017. 1. vyd. 88 s. Viaz.

Loretánske litánie.

ISBN 978-80-972598-7-7

 

Krížová cesta so svätou Veronikou Giuliani. Z tal. orig. prel. Margita Baroková

Doľany, ZAEX 2017. 1. vyd. 31 s. Brož.

Modlitby.

ISBN 978-80-8192-020-2

 

LUCADO, Max

Zvolil si klince. Z angl. orig. prel. Jana Báliková

Stará Ľubovňa, Kumran 2017. 1. vyd. 159 s. Brož.

Odpoveď na otázku, čo spravil Boh, aby si získal srdce človeka.

ISBN 978-80-89487-83-7

 

Máriina láska víťazí. Zost. Jozef Šuppa

Trnava, Dobrá kniha 2017. 1. vyd. 89 s. Brož.

Publikácia k stému výročiu fatimských zjavení.

ISBN 978-80-8191-058-6

 

NEUPAUER, František

Matka Tereza

Bratislava, Don Bosco 2016. Bez vyd. 42 s. Brož.

Praktická príručka pre každého kresťana.

ISBN 978-80-8074-361-1

 

NEWHOUSE, Flower A.

Anjeli a dévovia

Bratislava, Eko-konzult 2017. Bez vyd. 111 s. Brož.

Práca kresťanskej mystičky o anjelských bytostiach.

ISBN 978-80-8079-247-3

 

Nová študijná Biblia Aloisiana. Doplnok ku komentárom k Starému zákonu 1. Genezis 1 – 11. Zost. Jozef Tiňo

Kežmarok, ViViT 2016. 1. vyd. 71 s. Brož.

Pilotná časť novej študijnej Biblie.

ISBN 978-80-8175-025-0

 

Novéna k sv. Alžbete za chudobných. Zost. Soňa Vancáková

Košice, EQUILIBRIA 2016. 2. vyd. 31 s. Brož.

Modlitby.

ISBN 978-80-8143-189-0

 

Novéna k sv. Alžbete za ľudí v kríze. Zost. Soňa Vancáková

Žilina, Familiae locum – Rodinkovo 2017. 1. vyd. 35 s. Brož.

Modlitby.

ISBN 978-80-971685-2-0

 

PERES, Imrich

Pohľad do posledných čias

Bratislava, Academia Christiana , Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela 2016. 1. vyd. 60 s. Brož.

Krátke rozjímania nad knihou Zjavenia Jána.

ISBN 978-80-968565-6-5

 

REDMAN, Matt – BORLASE, Craig

10 000 dôvodov. Príbehy viery, nádeje a vďačnosti inšpirované rovnomennou piesňou. Z angl. orig. prel. Zuzana Vengliková

Stará Ľubovňa, Kumran 2017. 1. vyd. 137 s. Brož.

Autori informujú o vzniku piesne a s ňou spojenými príbehmi.

ISBN 978-80-89487-82-0

 

Relikvie svätých a ich rozpoznávanie podľa videní blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej. Z orig. prel.Rastislav Najdek, Eva Cagaňová

Doľany, ZAEX 2017. 1. vyd. 180 s. Brož.

A. K. Emmerichová nadprirodzeným spôsobom spoznáva prepojenie neviditeľného sveta so svetom viditeľným.

ISBN 978-80-8192-014-1

 

Svätý Šebastián – život a mučenícka smrť. Zost. Martina Bocánová

Bratislava, ZAEX 2016. 1. vyd. 15 s. Brož.

Životopis patróna umierajúcich, vojakov, vojnových invalidov, chorých na AIDS, homosexuálov, klampiarov, murárov, záhradníkov, lukostrelcov, zhojárov, garbiarov, hrobárov a hrnčiarov.

ISBN 978-80-8192-013-4

 

Zjavenia sv. Brigity Švédskej. Z angl. orig. prel. Ladislav Csontos. Zost. Ladislav Csontos

Košice, Zachej.sk 2017. 1. vyd. 264 s. Brož.

Kniha s podtitulom Život a utrpenie Ježiša Krista a jeho Matky, zjavenia o svätých a osobnom súde.

ISBN 978-80-89866-05-2

 

29 Učebnice

JUSKOVÁ, Miroslava

Spiritualita a umenie

Trnava, Dobrá kniha 2016. 1. vyd. 91 s. Brož.

Učebné texty.

ISBN 978-80-8191-042-5

 

3 SPOLOČENSKÉ VEDY

30 Sociológia. Súčasná spoločnosť. Demografia

Horizontálne princípy. Nediskriminácia, rovnosť mužov a žien v programovom období 2014 – 2020

Bratislava, Úrad vlády SR 2017. 1. vyd. 16 s. Brož.

Informačná brožúra.

ISBN 978-80-971493-9-0

 

Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968. Zost. Miroslav Tížik, Norbert Kmeť

Bratislava, Sociologický ústav SAV 2016. 1. vyd. 715 s. Viaz.

Interdisciplinárny pohľad na obrodný proces v roku 1968.

ISBN 978-80-85544-97-8

 

301 Národnostná politika. Národnostné menšiny

K výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov: teoretické a metodologické otázky. Zost. Marián Gajdoš, Stanislav Konečný, Marián Lukáč

Košice, Technická univerzita , Spoločenskovedný ústav SAV 2016. 1. vyd. 149 s. Brož.

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie (6. – 7. 11. 2014 Stará Lesná).

ISBN 978-80-553-3040-2

 

31 Životné prostredie. Ekológia

BÉRESOVÁ, Katarína – BÍRO, Ladislav – VOJTUŠ, Ladislav

Tajomstvá hávede

Bez miesta, Stredisko environmentálnej výchovy Droppie 2016. 1. vyd. 75 s. Brož.

Publikácia s podtitulom Príručka pre odvážnych, ktorí chcú porozumieť tomu, prečo je háveď dôležitá nielen na Ostrovných lúkach, ale aj v bežnom živote.

ISBN 978-80-89503-52-0

 

34 Právo. Legislatíva

Notársky poriadok

Bratislava, Wolters Kluwer 2017. 1. vyd. 389 s. Viaz.

Komentár a súvisiace predpisy.

ISBN 978-80-8168-575-0

 

Obchodný zákonník. Zväzok I (paragraf 1 až 260)

Bratislava, Wolters Kluwer 2017. 1. vyd. 1739 s. Viaz.

Veľký komentár.

ISBN 978-80-8168-537-6

 

Obchodný zákonník. Zväzok II (paragraf 261 až 775)

Bratislava, Wolters Kluwer 2017. 1. vyd. 1447 s. Viaz.

ISBN 978-80-8168-573-6

 

36 Sociálna starostlivosť a dobročinnosť. Sociálne poistenie

REPKOVÁ, Kvetoslava

Sociálne služby

Bratislava, Inštitút pre výskum práce a rodiny 2017. 1. vyd. 265 s. Brož.

Učebnica s podtitulom Podpora zmysluplnej každodennosti v ľudsko-právnej perspektíve.

ISBN 978-80-7138-151-8

 

37 Pedagogika. Školstvo. Veda

Paedagogica 28. Zost. Jordana Burianová

Bratislava, Univerzita Komenského, vydavateľstvo 2016. 1. vyd. 114 s. Brož.

Zborník štúdií.

ISBN 978-80-223-4274-2

 

39 Etnológia. Mravy a zvyky. Folklór

VOĽANSKÁ, Ľubica

V hlave tridsať, v krížoch sto

Bratislava, Veda , Ústav etnológie SAV 2016. 1. vyd. 224 s. Viaz.

Publikácia s podtitulom Starnutie v autobiografiách vo Viedni a Bratislave, v ktorej autorka sleduje ambivalentné vnímanie staroby vo verejnom a odbornom diskurze.

ISBN 978-80-224-1544-6

 

391 Učebnice

IVOR, Jaroslav – POLÁK, Peter – ZÁHORA, Jozef

Trestné právo hmotné II. Osobitná časť

Bratislava, Wolters Kluwer 2017. 1. vyd. 646 s. Viaz.

Učebnica.

ISBN 978-80-8168-585-9

 

IVOR, Jaroslav – POLÁK, Peter – ZÁHORA, Jozef

Trestné právo procesné I.

Bratislava, Wolters Kluwer 2017. 1. vyd. 526 s. Viaz.

Učebnica.

ISBN 978-80-8168-593-4

 

IVOR, Jaroslav – ZÁHORA, Jozef

Repetitórium trestného práva

Bratislava, Wolters Kluwer 2017. 2. vyd. 214 s. Brož.

Študijný text.

ISBN 978-80-8168-614-6

 

KITH, Jaroslav

Marketing

Bratislava, Wolters Kluwer 2017. 1. vyd. 419 s. Viaz.

Učebnica.

ISBN 978-80-8168-550-7

 

ŠLOSÁROVÁ, Anna – BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama

Analýza účtovnej závierky

Bratislava, Wolters Kluwer 2017. 1. vyd. 440 s. Viaz.

ISBN 978-80-8168-589-7

 

4 JAZYK. JAZYKOVEDA

40 Lingvistika. Filológia

Historický a sociolingvistický kontext kodifikácie slovanských jazykov. Zost. Juraj Glovňa

Bratislava, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 2017. 1. vyd. 183 s. Viaz.

Monotematický súbor štúdií.

ISBN 978-80-89489-30-5

 

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína – KITANOVA, Marija – ŽEŇUCH, Peter

Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky

Bratislava, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV , Sofia, Institut za bolgarski jezyk 2017. 1. vyd. 319 s. Viaz.

Monotematický súbor štúdií.

ISBN 978-80-89489-32-9

 

49 Učebnice

KRAJČOVIČOVÁ, Jarmila

Pomocník zo slovenského jazyka 5. Ilust. Viktor Csiba

Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana 2017. Bez vyd. 64 s. Brož.

Zošit pre učiteľa.

ISBN 978-80-8120-481-4

 

NAVRÁTIL, Ladislav – ŠIMURKA, Jozef

Pravopis

Nitra, Enigma Publishing 2016. 2. uprav. a dopl. vyd. 139 s. Brož.

Praktická príručka slovenského pravopisu s cvičeniami a diktátmi.

ISBN 978-80-8133-057-5

 

Príprava do prímy – slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník základných škôl

Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana 2016. Bez vyd. 70 s. Brož.

Pracovný zošit.

ISBN 978-80-8120-448-7

 

5 EXAKTNÉ VEDY

59 Učebnice

KOHANOVÁ, Iveta – ŠIMOVÁ, Lucia – TOTKOVIČOVÁ, Martina

Nový Pomocník z matematiky pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník GOŠ (1. zošit). Ilust. Viktor Csiba

Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana 2017. Bez vyd. 80 s. Brož.

Zošit pre učiteľa.

ISBN 978-80-8120-473-9

 

KOHANOVÁ, Iveta – TOTKOVIČOVÁ, Martina – ŠIMOVÁ, Lucia

Nový Pomocník z matematiky pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník GOŠ (2. zošit). Ilust. Viktor Csiba

Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana 2017. Bez vyd. 80 s. Brož.

Zošit pre učiteľa.

ISBN 978-80-8120-474-6

 

Príprava do prímy - matematika pre 5. ročník základných škôl. Ilust. Viktor Csiba

Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana 2016. Bez vyd. 62 s. Brož.

Pracovný zošit.

ISBN 978-80-8120-450-0

 

TOTKOVIČOVÁ, Martina – KOHANOVÁ, Iveta

Nový Pomocník z matematiky pre 5. ročník základných škôl (1. zošit)

Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana 2017. Bez vyd. 80 s. Brož.

Zošit pre učiteľa.

ISBN 978-80-8120-472-2

 

6 APLIKOVANÉ VEDY

61 Medicína

CAMPBELL, Colin T. - CAMPBELL, Thomas M.

Čínska štúdia. Z angl. orig. prel. Zuzana Jánska

Bratislava, Aktuell 2017. 1. vyd. 440 s. Brož.

Najkomplexnejšia štúdia o výžive v histórii medicíny.

ISBN 978-80-89873-02-9

 

611 Populárna medicína

JONÁŠ, Josef – KUCHAŘ, Jiří

Svet prírodných antibiotík. Z čes. orig. prel. Mária Stanková

Bratislava, Noxi 2017. 1. vyd. 384 s. Viaz.

Publikácia obsahuje stovky návodov na terapiu radu problémov prostredníctvom prírodných zdrojov. Kniha bola nominovaná na Cenu český bestseller – Zdravie a životný štýl.

ISBN 978-80-8111-446-5

 

NAGY, Milan

Hlavolam: ako a prečo sa máš chcieť dožiť 120 rokov

Bez miesta, N. I. T. - T. 2017. 1. vyd. 192 s. Brož.

Praktická príručka.

ISBN 978-80-971118-8-5

 

STEVENSON, Shawn

Efektívnejší spánok. Z angl. orig. prel. Róbert Hrebíček. Predslov Sara Gottfriedová

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 364 s. Viaz.

Tipy a triky, ktoré zabezpečia najlepší možný spánok a zdravie

ISBN 978-80-551-5327-8

 

WEISE, Otfried D.

Zázračný detox. Z angl. orig. prel. Eva Ošvarthová

Bratislava, Eko-konzult 2017. 1. vyd. 238 s. Viaz.

Autor predkladá množstvo praktík pomocou ktorých docielime regeneráciu organizmu.

ISBN 978-80-8079-248-0

 

62 Psychológia. Psychiatria. Psychoanalýza. Sexualita

CAYCE, Edgar

Začnite nový život. Z angl. orig. prel. M. Židlický

Bratislava, Eko-konzult 2017. Bez vyd. 175 s. Brož.

Autor v publikácii radí, ako žiť šťastný a spokojný život.

ISBN 978-80-8079-243-5

 

SABBAGEOVÁ, Sophie

Zaklínačka rakoviny. Z angl. orig. prel. Marián Pochylý

Bratislava, Ikar – Príroda 2017. 1. vyd. 224 s. Viaz.

Autorka radí, ako prejsť psychicky náročné obdobie.

ISBN 978-80-551-8285-1

 

SHOJAI, Pedram

Mestský mních. Z angl. orig. prel. Klára Kruteková

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 310 s. Viaz.

Motivačná publikácia uznávaného majstra čikungu, bylinkára a lekára orientálnej medicíny ponúka praktické rady a cvičenia, ako sa cítiť zdravšie a šťastnejšie.

ISBN 978-80-551-5280-6

 

631 Lesníctvo. Poľnohospodárstvo. Poľovníctvo. Rybárstvo. Domáce zvieratá

WOHLLEBEN, Peter

Duševný život zvierat. Z nem. orig. prel. Elena Diamantová

Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 2017. 1. vyd. 210 s. Viaz. Edícia LUK - Knižnica svetových bestsellerov

Nemecký autor povolaním lesník (1964) odhaľuje správanie zvierat v lese i na dvore, ich emocionálny a vedomý život.

ISBN 978-80-222-0858-1

 

641 Životný štýl. Móda

ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana

Stratená (m)ÓDA / Lost (m)ODE. Foto Slovenské múzeum dizajnu, ÚĽUV, Archív mesta Bratislavy a i.

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart , VŠVU 2016. 1. vyd. 246 s. Viaz.

Odevná kultúra na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 v slovenčine a angličtine (do angličtiny preložili Elena a Paul McCullough.

ISBN 978-80-556-2732-8

 

VATASSOVÁ, Christel – LOPERENA, Pascal

Očarujúca za 21 dní. Z fran. orig. prel. Anna Kovaľová. Foto autorky a i.

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 238 s. Brož.

Populárna publikácia s podtitulom Ako získať pôvab a sebavedomie od znalkýň z brandže.

ISBN 978-80-551-5413-8

 

65 Kuchyňa. Potravinárstvo

ABRAHÁMOVÁ, Mária – ČECHOVIČOVÁ, Gabriela

Maková knižka. Foto Peter Záhradník, KuBo

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz.

V knihe s podtitulom Príbeh maku a 71 skvelých receptov prinášajú autorky netradičné recepty z modrej, sivej, hnedej a albínskej bielej odrody maku.

ISBN 978-80-551-5283-7

 

FILO, Marián

Recepty šéfkuchára z kaštieľa. Ilust. Samuel Králik. Foto Igor Králik

Bratislava, Fortuna Libri 2016. 1. vyd. 109 s. Viaz. Edícia Fortuna Praxis

Kuchárska kniha obsahuje 50 receptov, ktoré autor pripravuje v kaštieli v Čereňanoch.

ISBN 978-80-8142-627-8

 

ŠTEVÍK, Miroslav

K dejinám liehovarníctva na Spiši. Spišská borovička. Foto Archív Podtatranského múzea a i.

Stará Ľubovňa, Scepusium – M. Števík 2016. 1. vyd. 26 s. Brož.

O spišskom liehovarníctve v skratke.

ISBN 978-80-971814-2-0

 

WAGNEROVÁ, Lucia

Fit recepty (3. diel)

Bez miesta, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 210 s. Brož.

Pokračovanie série zdravých kuchárok obsahuje 150 receptov.

ISBN 978-80-972484-7-5

 

WAGNEROVÁ, Lucia

Štíhle recepty do 15 minút

Bez miesta, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 93 s. Viaz.

Kuchárska kniha obsahuje 50 receptov vhodných na rýchlu prípravu.

ISBN 978-80-972429-8-5

 

7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS

761 Kultúrne pamiatky

GOGOLA, Matej

Mandylion z Edessy

Bratislava, Post Scriptum 2017. 1. vyd. 181 s. Viaz.

Publikácia s podtitulom Rukou-nestvorený obraz a jeho miesto v byzantskom umení a duchovnej kultúre. Monografia sa zaoberá dejinami obrazu, ktorý nebol zhotovený človekom, no najmä edesskému obrazu známemu ako Mandylion z Edessy.

ISBN 978-80-89567-69-0

 

77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia

CIEL, Martin

Film a politika. Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 – 1989

Bratislava, Drewo a srd – Občianske združenie Vlna 2017. 1. vyd. 146 s. Viaz. Edícia Filmodrom

Monografia filmového kritika, teoretika a pedagóga (1963) skúma, ako a akými spôsobmi sa politika prejavovala v rôznych politicko-spoločenských situáciách a režimoch, ktoré existovali na Slovensku v rokoch 1939 ž 1989.

ISBN 978-80-89550-28-9

 

8 LITERATÚRA. BELETRIA

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

NEZNÍK, Peter – MARKOV, Boris a kol.

Dostojevskij a Nietzsche. Hľadania človeka. Za a proti.... Ilust. Drahomíra Dubinská

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 2016. 1. vyd. 351 s. Viaz.

Kolektívna monografia o vzťahoch medzi literatúrou a filozofiou v dielach ruského spisovateľa F. M. Dostojevského a nemeckého filozofa F. Nietzscheho.

ISBN 978-80-8152-464-6

 

Slovník spisovateľov Liptova literárne činných v rokoch 1989 – 2016. Zost. Anna Ondrejková

Liptovský Mikuláš, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého 2016. 1. vyd. 100 s. Brož.

Slovník autorov, ktorí v rokoch 1989 – 2016 žili na Liptove.

ISBN 978-80-89373-31-4

 

81 Poézia

BANČEJ, Maroš

Opičí cirkus

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2017. 1. vyd. 64 s. Viaz.

Štvrtá básnická zbierka autora (1960) je rozdelená na dve časti. Prvá – Opičí cirkus – reflektuje citové peripetie človeka, druhá – Moje obľúbené cintoríny –, ktorá je inšpirovaná historicky zaujímavými cintorínmi.

ISBN 978-80-8115-241-2

 

DONNE, John

Vzduch a anjeli. Z angl. orig. prel. Jana Kantorová-Báliková. Doslov Jana Kantorová-Báliková. Ilust. Ľudovít Hološka

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 80 s. Viaz.

Výber básní vrcholného predstaviteľa alžbetínskeho obdobia, ktorý žil v rokoch 1573 – 1631.

ISBN 978-80-551-5343-8

 

HAUGOVÁ, Mila

Srna pozerajúca na Polárku. Ilust. Osmo Rauhala

Bratislava, ARS POETICA 2016. 1. vyd. 109 s. Viaz.

Básnická zbierka významnej poetky (1942).

ISBN 978-80-89283-84-2

 

HLADÍKOVÁ, Dominika Elizabeth

Slovo je nádych

Bratislava, Art Floyd 2016. 1. vyd. 62 s. Brož.

Debutová básnická zbierka autorky (1995).

ISBN 978-80-89889-01-3

 

KAŠŠOVICOVÁ, Judita

Dokonalá modrá. A tökéletes kék. Zo slo. orig. prel. Elemér Tóth. Doslov Mila Haugová. Ilust. Mária Kovalčíková-Vilčeková

B. m., Vl. nákl. 2017. 1. vyd. 62 s. Viaz.

Dvojjazyčná slovensko-maďarská zbierka reflexívnej lyriky autorky nar. 1959.

ISBN 978-80-972557-0-1

 

LITECKÝ ŠVEDA, Ján

Majstri labyrintu a majstri pokroku

Bratislava, Post Scriptum 2017. 1. vyd. 96 s. Viaz.

Básnická zbierka spisovateľa a hudobníka, priekopníka blues na Slovensku, napísaná v 80. rokoch 20. storočia.

ISBN 978-80-89567-71-3

 

MALOVIČ, Pavel

Tvar mojej tváre

Bratislava, F. R. & G. 2017. 1. vyd. 130 s. Brož.

Umelecky vyzretá zbierka veršov básnika, spisovateľa a lekára (1952).

ISBN 978-80-8949-943-4

 

MELCEROVÁ, Jana

Žmúrim do tmy. Foto Renáta Černayová

Bratislava, Spolok slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 100 s. Viaz.

Debutová zbierka poézie prekladateľky a pedagogičky.

ISBN 978-80-8194-034-7

 

MIKOLÁŠOVÁ, Katarína

Sonáta pre Zem. Doslov Vlasta Krajčová. Ilust. Peter Uchnár

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 63 s. Viaz.

Piata zbierka veršov poetky a autorky literatúry pre deti a mládež (1963), ktorej členenie pripomína hudobný útvar – sonátu.

ISBN 978-80-8061-974-9

 

PAŠKA, Dávid

V roztrieštenom procese. Ilust. Pierko

B. m., DuBari 2017. 1. vyd. 92 s. Brož.

Debutová básnická zbierka autora (1999) obsahuje verše v slovenčine, češtine aj angličtine.

ISBN 978-80-970411-8-2

 

SPUSTOVÁ-IZAKOVIČOVÁ, Gabriela

Talitha kum: dievča vstaň! Foto Peter Spusta

Suchá nad Parnou, RUAH 2017. 1. vyd. 161 s. Brož.

Meditačné básne.

ISBN 978-80-89604-30-2

 

82 Divadelné hry. Scenáre. Dramatické texty

KOVAČEVIĆ, Dušan

Život v tesných topánkach. Zo srb. orig. prel. Ján Jankovič. Doslov Ján Jankovič

Bratislava, Vydavateľstvo a agentúra Jána Jankoviča 2017. 1. vyd. 188 s. Brož.

Kniha obsahuje tri drámy srbského dramatika (1948) – Život v tesných topánkach, Kmotrovia a Generálna skúška samovraždy. Publikácia vznikla v spolupráci s vydavateľstvom Prometej (Novi Sad) a Spolkom Srbov na Slovensku (Bratislava).

ISBN 978-80-89030-54-5

 

83 Román. Novely. Poviedky

BACKMAN, Fredrik

Tu žila Britt-Marie. Zo švéd. orig. prel. Mária Bratová

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 359 s. Viaz.

Tretí román švédskeho spisovateľa a blogera (1981) o žene, ktorá po 40 rokoch ukončila manželstvo a snaží sa začať žiť odznova.

ISBN 978-80-551-5267-7

 

BENKOVÁ, Jana

Musíme zostať spolu

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 196 s. Viaz.

Próza populárnej spisovateľky, ktorá napísala už 29 kníh. Príbeho o reportérke Simone, ktorá si prepracúva rebríček osobných a pracovných hodnôt.

ISBN 978-80-551-5419-0

 

BOHINSKÁ, Biba

Tajné životy (prvá časť). Foto RTVS, Patrik Ratajský

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 323 s. Viaz.

Prvá časť série obsahuje polovicu prvej sezóny televízneho seriálu (šesť dielov), ktorý ukazuje príbehy týraných žien.

ISBN 978-80-551-5489-3

 

BREZOVSKÁ, Dada S.

Vzkriesené nádeje

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 271 s. Viaz.

Druhá kniha autorky (1973) o hlavnej hrdinke Pavle žijúcej v spoločenskej izolácii, až kým jej život naberie nový smer. Debut: Rozlúčka s (ne)slobodou (2014).

ISBN 978-80-551-5309-4

 

BURTONOVÁ, Jessie

Múza. Z angl. orig. prel. Otakar Kořínek

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 428 s. Viaz.

Druhý román anglickej spisovateľky a herečky (1982) sa odohráva v dvoch časových rovinách – v Španielsku počas občianskej vojny a v 60. rokoch 20. storočia v Anglicku. Autorka debutovala románom Miniaturista (Ikar 2015).

ISBN 978-80-551-5332-2

 

CROFTOVÁ, Kathryn

Stratená. Z angl. orig. prel. Alojz Keníž

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 350 s. Viaz.

Román o tom, ako manželia Simone a Matt dostanú druhú šancu nájsť svoju stratenú dcéru.

ISBN 978-80-551-5331-5

 

ČERVENÁK, Juraj

Oceľové žezlo: Bohatier (Kniha prvá)

Bratislava, Artis Omnis 2017. 1. vyd. 394 s. Viaz.

Prvý diel historickej fantasy z čias Kyjevského kniežatstva v 10. storočí, kedy na pozadí vojenských výprav knieťaža Svjatoslava vznikla legenda o udatných bohatieroch. Autor (1974) je slovenský spisovateľ publikujúci v slovenskom, českom a poľskom jazyku.

ISBN 978-80-89718-90-0

 

DAVYOVÁ, Marie-Madeleine – WEILOVÁ, Simone

Simone Weilová / List Joëovi Bousquetovi a iné texty. Z fran. orig. prel. Andrej Záthurecký

Bratislava, Občianske združenie HRONKA 2017. 1. vyd. 214 s. Brož.

Text historičky, filozofky, medievalistky a odborníčky na románske umenie (1903 – 1998)
a nezvyčajnej mysliteľky (1909 – 1943). Záverečnú štúdiu napísal Andrej Záthurecký.

ISBN 978-80-971743-8-5

 

DUCHOVNY, David

Zasr*tý Bucky Dent. Z angl. orig. prel. Svetlana Žuchová. Verše prebásnil Jana Kantorová-Báliková, Jozef Kot, Juraj Kuniak

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 301 s. Viaz.

Román obľúbeného amerického televízneho, divadelného a filmového herca, scenáristu a režiséra (1960) opisuje vzťahy otcov a synov aj prastarú rivalitu fanúšikov newyorských Yankeeov a bostonských Red Sox.

ISBN 978-80-551-5329-2

 

FERRANTE, Elena

Tí, čo odchádzajú – tí, čo zostávajú. Z tal. orig. prel. Ivana Dobrakovová

Bratislava, Inaque.sk 2017. 1. vyd. 352 s. Viaz. Edícia Pandora

Tretia časť Neapolskej ságy populárnej talianskej spisovateľky. Z dievčat Eleny a Lily sa stávajú ženy a ich kamarátske puto je čoraz silnejšie. Predchádzajúce diely: Geniálny priateľka, Príbeh nového priezviska.

ISBN 978-80-89737-49-9

 

GLUKHOVSKY, Dmitry

Poviedky o Rusku. Z rus. orig. prel. Martin Sliz

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 251 s. Viaz.

Séria poviedok ruského spisovateľa (1979), v ktorých kriticky zachytáva situáciu v dnešnom Rusku. Ústredným motívom je skúmanie mocných a ich vplyv na najrôznejšie oblasti života.

ISBN 978-80-551-5284-4

 

GUENASSIA, Jean-Michel

Valčík stromov a oblohy. Z fran. orig. prel. Aňa Ostrihoňová

Bratislava, Vydavateľstvo Premedia 2017. 1. vyd. 232 s. Viaz. Edícia Tichá voda

Román o osudovej láske slávneho impresionistického maliara Vincenta van Gogha, v ktorom autor prepája silný príbeh s dokumentárnym základom.

ISBN 978-80-8159-489-2

 

HEČKO, Maroš

Ďalej na západ sa dá ísť len na východ

Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 2017. 1. vyd. 358 s. Viaz. Edícia Slovenská tvorba

Román spisovateľa, hudobníka, scenáristu a textára (1967) o priateľoch emigrujúcich na Západ, o psychických stavoch a situáciách, ktoré zažívajú na 4000 km dlhej ceste naprieč Európou.

ISBN 978-80-222-0853-6

 

HORVÁTH, Ivan

Človek na ulici. Doslov Jana Kuzmíková, Ľubomír Feldek. Foto archív rodiny Ivana Horvátha

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 156 s. Viaz. Edícia Zlatým písmom

Kniha modernistického spisovateľa (1904 – 1960) skladajúca sa z dvoch častí. Prvá časť Bratia Jurgovci obsahuje päť noviel a druhá samostatná časť sa volá Laco a Bratislava.

ISBN 978-80-551-5326-1

 

CHIROVICI, Eugen Ovidiu

Kniha zrkadiel. Z angl. orig. prel. Marína Gálisová

Bratislava, Fortuna Libri 2017. 1. vyd. 287 s. Viaz. Edícia Fortuna Litera

Psychologický román, v ktorom sa pátra po vrahovi profesora psychológie.

ISBN 978-80-8142-656-8

 

CHRISTIE, Agatha

Karibské tajomstvo

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 1. vyd. 181 s. Viaz.

Kriminálny román populárnej spisovateľky (1890 – 1976). Slečna Marplová pátra po vrahovi majora Palgrava aj slúžky počas dovolenky v Karibiku.

ISBN 978-80-220-1967-5

 

JAKUBOVÁ, Martina

Dotyky vášne

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 336 s. Viaz.

V debutovej próze podáva autorka príbeh o Kristíne a jej vášnivom vzťahu s Erikom, ktorý je však aj plný utrpenia. Uteká do zahraničia a pomoc hľadá u najlepšieho Erikovho priateľa.

ISBN 978-80-8164-124-4

 

JEFFRIESOVÁ, Sabrina

Vojvodova túžba. Z angl. orig. prel. Miriam Ghaniová

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 1. vyd. 287 s. Viaz.

Ľúbostný román populárnej autorky o tom, ako vojvoda z Lyonsu pátra po svojom unesenom staršom bratovi Petrovi spolu s bystrou Lisette.

ISBN 978-80-220-1968-2

 

KOČIŠ, Stano

Otvoriť si mapu

Bratislava, F. R. & G. 2017. 1. vyd. 120 s. Brož.

Zbierka poviedok z ciest autora (1977) po New Yorku, Dubaji, Škótsku a Bratislave. Časť z nich bola uverejnená v časopise Fragment v rokoch 2006 – 2014. Autorov debut.

ISBN 978-80-89499-46-5

 

KRAJŇAK, Maroš

Pogodowitz

Bratislava, OZ BRAK 2016. 1. vyd. 131 s. Viaz.

Próza spisovateľa a trojnásobného finalistu ceny Anasoft litera (1972). Dej sa odohráva na Slovensku, autor sa pohráva s prvkami surrealizmu a virtuality.

ISBN 978-80-972028-6-6

 

MACSOVSZKY, Peter

Povrch vašej planéty

Bratislava, Drewo a srd – Občianske združenie Vlna 2017. 1. vyd. 260 s. Viaz. Edícia Próza

Román známeho spisovateľa a prekladateľa z angličtiny a maďarčiny (1966), víťaza prestížnej literárnej ceny Anasoft litera 2016. Príbeh o prekladateľovi Gabrielovi Ferdovi, ktorý píše knihu spomienok a počas toho sa mu vybavujú udalosti z mladosti.

ISBN 978-80-89550-30-2

 

MASTAI, Elan

Dnešok nie je naposledy. Z angl. orig. prel. Róbert Hrebíček

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 420 s. Viaz.

Prvý autorov román o cestovaní v čase a alternatívnych časových osiach.

ISBN 978-80-551-5360-5

 

MÁRQUEZ, Gabriel García

Kronika vopred ohlásenej smrti. Zo špan. orig. prel. Jarmila Srnenská

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. Bez vyd. 101 s. Viaz.

Román jedného z najvýznamnejších predstaviteľov magického realizmu, novinára a spisovateľa (1927 – 2014). V próze sa chystá krvná pomsta za zneuctenie mladej ženy v duchu prastarej tradície.

ISBN 978-80-556-2792-2

 

NESBØ, Jo

Smäd. Z nór. orig. prel. Jozef Zelizňák

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 555 s. Viaz.

Kriminálny román je jedenástou knihou s kultovým kriminalistom Harym Holem od súčasného nórskeho spisovateľa (1960). Hole rieši sériu vrážd, ktoré odkazujú na prejavy vampirizmu.

ISBN 978-80-551-5325-4

 

NUROWSKA, Maria

Tvoje meno ťa predchádza.... Z poľ. orig. prel. Ivana Schérová

Bratislava, Spolok slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 168 s. Viaz.

Román poľskej spisovateľky (1944) je súčasťou Ukrajinskej trilógie. Vykresľuje v ňom vnútorný boj hlavnej hrdinky Američanky i cestu ku slobode krajiny, ktorá je v područí prezidenta a jeho oligarchov.

ISBN 978-80-89727-99-5

 

PAASILINNA, Arto

Roztomilá travička. Z fín. orig. prel. Zuzana Drábeková

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 182 s. Viaz.

Humoristický román fínskeho spisovateľa (1942) o starej dáme a jej snahe pomôcť synovcovi vyhrabať sa dlhov.

ISBN 978-80-556-1326-0

 

PRONSKÁ, Jana

Srdcom a mečom

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 1. vyd. 271 s. Viaz.

Román populárnej autorky z prostredia stredovekého Slovenska. Ardan, odsúdený na smrť, a Zorana, rehoľná sestra, ktorou sa stala nedobrovoľne, čelia intrigám mocného bána Mladena Šubiča.

ISBN 978-80-220-1972-9

 

PUPALA, Richard

Čierny zošit

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 155 s. Viaz.

Druhá  zbierka poviedok autora (1972).

ISBN 978-80-8114-644-2

 

PUŠKÁŠ, Jozef

Zlodej duší

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 270 s. Viaz.

Psychologický román spisovateľa a scenáristu (1951) s kriminálnou zápletkou, v ktorej sa hlavný hrdina-bulvárny novinár po viacerých zlyhaniach usiluje nesklamať.

ISBN 978-80-556-2769-4

 

RÁKAY, Anton

Krok do tmy. Doslov Alexander Halvoník

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2017. 1. vyd. 144 s. Viaz.

Próza spisovateľa a autora literatúry pre deti a mládež (1925 – 2013) s podtitulom Príbeh milujúceho vraha s kriminálnym motívom. Biografiu a bibliografiu napísal Alexander Halvoník.

ISBN 978-80-8115-250-4

 

ROZENBERGOVÁ, Vanda

Muž z jamy a deti z lásky

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 214 s. Viaz.

Próza spisovateľky (1971) a trojnásobnej finalistky súťaže Poviedka. Hlavný dvadsaťpäťročný hrdina chce zabezpečiť rodinu bez matky, ustrážiť sestru, vychovať brata a postarať sa aj o toho, kto žije v jame.

ISBN 978-80-556-2765-6

 

SLÁVIK, Daniela

Láska je láska

Bratislava, Meridiano-press 2017. 1. vyd. 287 s. Viaz.

Román s podtitulom Dve ženy, dva životy, jedna láska.

ISBN 978-80-89808-46-5

 

SPUSTOVÁ-IZAKOVIČOVÁ, Gabriela

Cesty Sofie. Emblémy života

Suchá nad Parnou, RUAH 2017. 1. vyd. 77 s. Brož.

Podobenstvá života spája hlavná hrdinka Sofia, ktorá hľadá symboly, ktoré ju učia vnímať dôsledky ľudských činov.

ISBN 978-80-89604-32-6

 

SWATMANOVÁ, Clare

Skôr než odídeš. Z angl. orig. prel. Zuzana Dudíková

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 310 s. Viaz.

Debutový román anglickej novinárky a reklamnej textárky (1975) o láske Zoe a Eda, ktorú prekazí tragické nešťastie.

ISBN 978-80-551-5287-5

 

VILIKOVSKÝ, Pavel

Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 182 s. Viaz.

Próza významného spisovateľa (1941), ktorý dvakrát získal cenu Anasoft litera za diela Čarovný papagáj a iné gýče a Prvá a posledná láska. Autor v ľúbostnom príbehu mladého pracovníka reklamnej agentúry Ivana odhaľuje zákulisie tvorivého procesu.

ISBN 978-80-556-2768-7

 

VIŠVÁDER, František

Bláznivé leto. Ilust. Peter Rybár

Bratislava, Vydavateľstvo Hlbiny 2017. 1. vyd. 182 s. Brož.

Veselé príhody dvoch kamarátov, ktorí sa stali neviditeľnými.

ISBN 978-80-89743-25-4

 

WARRENOVÁ, Tracy Anne

Očarený lord. Z angl. orig. prel. Diana Ghaniová

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 1. vyd. 287 s. Viaz.

Ľúbostný román populárnej autorky o Elize, ktorá zdedí obrovský majetok, a tak sa o ňu začnú zaujímať všetci slobodní chamtivci.

ISBN 978-80-220-1971-2

 

84 Eseje. Prednášky

Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru. Zost. Peter Žeňuch, Svetlina Nikolova

Bratislava, Veda - Slavistický ústav J. Stanislava SAV , Sofia, Kirilo-metodijevski naučen centr BAN 2017. 1. vyd. 183 s. Viaz.

Monotematický súbor štúdií.

ISBN 978-80-89489-31-2

 

KOŘÍNEK, Otakar

Beethoven a Múza

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2017. 2. vyd. 96 s. Viaz.

Debut významného prekladateľa z anglofónnej literatúry (1946), ktorý prvýkrát vyšiel v roku 1999. Autor v nej opisuje fiktívne stretnutie skladateľa viedenského klasicizmu Ludwiga van Beethovena (1770 – 1827) s Múzou a jeho rozpory a rozchod s ňou.

ISBN 978-80-8115-242-9

 

MILAN, Ladislav

Novodobí horali

Kežmarok, JADRO 2016. 1. vyd. 127 s. Brož.

Skutočné humorné príbehy horalov, o ich stretnutiach s medveďmi a sile horských živlov.

ISBN 978-80-89426-41-6

 

Motivačné aktivity s detským čitateľom 6. Zost. Kamila Prextová. Foto Viera Ristvejová

Košice, Knižnica pre mládež mesta Košice 2016. 1. (v tejto úprave) vyd. 62 s. Brož.

Zborník príspevkov zo seminára (24. – 25. 11. 2016).

ISBN 978-80-89161-46-1

 

841 Literatúra faktu

FERKO, Tibor

Divadelné letopisy mesta Cassa, Caschau, Kassa, Košice v súvislostiach dejín 1557 – 1945 – 2015 (I. a II. diel). Zo slo. orig. prel. predslov do nem. prel. Jana Pavlovova, do maď. prel. Anna Ötvös. Predslov Peter Himič, Ladislav Lajcha, Andrej Maťašík

Košice, EQUILIBRIA 2017. 2. rozšírené vydanie vyd. 1059 s. Viaz.

Dejiny divadla v Košiciach od stredoveku po koniec druhej svetovej vojny (I. diel: 1557 – 1945) a od roku 1945 až po rok 2015 (II. diel) od teatrológa a publicistu (1932).

ISBN 978-80-8143-194-4

 

842 Rozhovory

HAVRANOVÁ, Ivana

Rozhovory s luteránmi

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 122 s. Viaz.

Publikácia novinárky a spisovateľky obsahuje rozhovory s luteránmi (napr. Simona Bubánová, Deana Jakubisková, Fedro Malík, Jakub Pavlús a i.) o intímnych a duchovných veciach.

ISBN 978-80-8114-910-8

 

KAŠPARŮ, Max

Nebudem hrať divadlo pred Božou tvárou (v rozhovore s Martinom Ližičiarom)

B. m. 2017. 2. vyd. 205 s. Brož.

Kniha rozhovorov s gréckokatolíckym kňazom a psychiatrom.

ISBN 978-80-972587-0-2

 

Rozhovory s profesorom Jánom Letzom

Bratislava, Post Scriptum 2017. 1. vyd. 227 s. Viaz.

Súbor 23 rozhovorov emeritného profesora filozofie s podtitulom V zrkadlení jeho života a myslenia vychádza pri príležitosti jeho životného jubilea. Rozhovory sa uskutočnili v rokoch 1991 až 2016 pri rozličných príležitostiach.

ISBN 978-80-89567-64-5

 

86 Literatúra pre deti a mládež

BARÁTHOVÁ, Nora

Tri povesti o Kežmarskom hrade

Kežmarok, Múzeum v Kežmarku 2017. 2. vyd. 24 s. Brož.

Tri historické povesti o hrade v Kežmarku.

ISBN 978-80-972647-0-3

 

BELÁK, Blažej

Slovenské povesti. Kňaží stôl. Foto Blažej Belák, Stanislav Belák

Vrútky, Štúdio LJ . 1. vyd. 199 s. Viaz.

Povesti a príbehy z povodia Bebravy (II.) so slovníkom nárečových slov. Bez udania vročenia. Napísal prozaik a básnik (1938).

ISBN 978-80-972387-5-9

 

BRČÁK, Milan

Amééérika. Ilust. Dana Krsková-Dolníková

Bratislava, Mediage 2017. 1. vyd. 98 s. Viaz.

Štrnásť veselých príbehov pre deti o Apačkovi a jeho kamarátovi – žrebčekovi Čaptavé kopýtko.

ISBN 978-80-972383-2-2

 

BŽOCHOVÁ-WILD, Jana

Mámenia a preliezačky

Bratislava, Vydavateľstvo Európa 2017. 1. vyd. 63 s. Viaz. Edícia Terezka

Prvá kniha pre deti literárnej vedkyne a prekladateľky (1962). Zbierka hravých básní, prešmyčiek a jazykolamov pre deti od šesť rokov.

ISBN 978-80-89666-38-6

 

DITTELOVÁ, Gabriela

Letí, letí, všetko letí.... Ilust. Zuzana Lipnická

Bratislava, Trio Publishing 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Kniha rýmovaných veršov pre najmenšie deti dopĺňa samostatná príručka Čítame s porozumením  z pera Timotey Vráblovej.

ISBN 978-80-8170-035-4

 

DRGONCOVÁ, Viktória

Nepriatelia Urdisu

Bratislava, Art Floyd 2016. 1. vyd. 275 s. Brož.

Debutová science fiction próza autorky mladej generácie (1998). Skupinu preživších ohrozujú zmutovaní ľudia a útočisko ponúka Urdis.

ISBN 978-80-89889-00-6

 

FUTOVÁ, Gabriela

Hľadám lepšiu mamu. Ilust. Ďuro Balogh

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 4. vyd. 94 s. Viaz.

Príbeh pre čitateľov od 8 rokov o školáčke Katke, ktorá si hľadá novú mamu. Autorka (1971) sa venuje tvorbe pre deti a mládež. 

ISBN 978-80-10-03091-0

 

FUTOVÁ, Gabriela

Psia škola u kocúra Červenochvosta. Ilust. Ďuro Balogh

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 3. vyd. 73 s. Viaz.

Príbeh pre čitateľov od 8 rokov, v ktorom sa malý kocúrik učí prežiť v jednom byte s dvoma psami. Autorka sa venuje tvorbe pre deti a mládež (1971).

ISBN 978-80-10-00960-2

 

HLUŠÍKOVÁ, Marta

Žiaden káčer navyše

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 190 s. Viaz.

Voľné pokračovanie knihy Neznášam, keď ma hladkajú po hlave od autorky pre deti a mládež (1952). Príbeh pre čitateľov od 13 rokov o šestnásťročnej Petre, ktorá zmení školu a stretne svoju prvú lásku.

ISBN 978-80-556-2767-0

 

JANOVIC, Tomáš

Dínom-dánom. Zost. Ondrej Sliacky. Ilust. Tomáš Klepoch

Bratislava, Literárne informačné centrum 2017. 1. vyd. 52 s. Viaz.

Výber veršov pre deti od významného autora (1937).

ISBN 978-80-8119-097-1

 

JAROŠ, Miro

Do školy sa teším. Ilust. Mária Nerádová

Bratislava, Ikar – Stonožka 2017. 1. vyd. 30 s. Viaz.

Rýmovačky, básničky a priložené CD s pesničkami pre deti od 5 rokov.

ISBN 978-80-551-5380-3

 

KOLLÁR, Jozef

Keď ťa chytím, tak ťa zjem! Ilust. Juraj Martiška

Bratislava, Ikar – Stonožka 2017. 1. vyd. 62 s. Viaz.

Interaktívna knižka pre deti od 6 rokov obsahuje verše, v ktorých treba doplniť slová, a iné úlohy.

ISBN 978-80-551-5444-2

 

LACIKOVÁ, Zdenka

Šla dážďovka na ryby

, Forza Slovakia 2017. 2. vyd. 61 s. Viaz.

Zbierka veršov pre najmenších čitateľov.

ISBN 978-80-89884-01-8

 

MILČÁK, Ján

Levočské povesti. Ilust. Stanislav Lajda

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2017. 1. vyd. 56 s. Viaz. Edícia Povesťová mapa Slovenska

Výberová kolekcia levočských povestí od spisovateľa a autora literatúry pre deti a mládež (1935).

ISBN 978-80-8115-244-3

 

MIŠÁK, Peter – SKOVAJSA, Ján

Trenčianske povesti. Ilust. Milan Stano

Bratislava, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2017. 1. vyd. 192 s. Viaz. Edícia Povesťová mapa Slovenska

Zbierka trenčianskych povestí zahŕňa príbehy o kuruckých vojnách a zbojníkoch, o krypte trenčianskeho kostola, o slávnej Studni lásky a iné. Ján Skovajsa (1950) povesti zozbieral a knihu zostavil, Peter Mišák (1950) literárne upravil a prerozprával.

ISBN 978-80-8115-246-7

 

OKALIOVÁ, Silvia

Prvé milovanie na gréckom ostrove

B. m., Vl. nákl. 2017. 1. vyd. 155 s. Viaz.

Druhá kniha autorky o dvoch dospievajúcich dievčatách, ktoré počas prázdnin prežívajú veľké aj malé lásky.

ISBN 978-80-972213-3-1

 

SLIACKY, Ondrej

Povesti a príbehy z medenej Bystrice a okolia. Ilust. Katarína Šimková

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2017. 1. vyd. 184 s. Viaz. Edícia Povesťová mapa Slovenska

Povesti a príbehy z Banskej Bystrice a okolia zozbieral rozprávkar a zberateľ povestí, šéfredaktor časopisu Slniečko (1941). Obsahuje príbeh o oltári Majstra Pavla, záhadu šikmej hodinovej veže či vysvetlenie, prečo z neba pršali drevené kríže.

ISBN 978-80-8115-251-1

 

SOCHA, Piotr

Včely. Z poľ. orig. prel. Alexander Horák. Zost. Wojciech Grajkowski. Ilust. Piotr Socha

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Bohato ilustrovaná kniha zo sveta včiel a včelárov vhodná pre čitateľov od 7 rokov.

ISBN 978-80-556-2751-9

 

ŠINKOVICOVÁ, Zuzana

Myšiak Samuel a jeho cesta okolo Slovenska na bicykli. Ilust. Marek Mertinko

Bratislava, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2017. 1. vyd. 96 s. Viaz.

Knižka pre čitateľov od 8 rokov obsahuje veselé príbehy o hlavnom hrdinovi myšiakovi a jeho dobrodružnej ceste na bicykli z Bratislavy do Košíc.

ISBN 978-80-8115-248-1

 

VARÁČKOVÁ, Miroslava

Grafitové dievča. Ilust. Ivana Jancíková

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 181 s. Viaz.

Dvanásta kniha spisovateľky a autorky literatúry pre mládež (1981). Sedemnásťročná Táňa má mamu alkoholičku, preto z reality uniká pri drobnách krádežiach, no osloví ju fotograf Ben. Vhodné pre čitateľky od 15 rokov.

ISBN 978-80-556-2711-3

 

VARRÓ, Dániel

Nie, nie, nie, veruveru nie. Z maď. orig. prel. Vlado Janček, Eva Andrejčáková. Ilust. Írisz Agócs

Bratislava, Verbarium 2017. 1. vyd. Nestr.

 

VEREŠPEJOVÁ, Alžbeta

Neplechy školníčky Agneše. Ilust. Katarína Ilkovičová

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 2. vyd. 88 s. Viaz.

Veselé príhody školníčky Agneše, ktorá má školu najradšej na svete. Pre čitateľov od 7 rokov.

ISBN 978-80-10-01338-8

 

Veľká kniha školáčika. Ilust. Božena Plocháňová, Miroslav Regitko, Štefan Šilhan

Bratislava, AlleGro 2017. 1. vyd. 130 s. Viaz.

Kniha obsahuje krátke básne, jazykolamy, hádanky, piesne, rozprávky v slovenskej, nemeckej a anglickej mutácii. Vhodné pre malé deti i tie v predškolskom veku.

ISBN 978-80-972615-0-4

 

WEINER-KRÁĽ, Imro

Rozprávky pre Elise: O odvážnom medveďovi. Z fran. orig. prel. Dagmar Ondrejková. Ilust. autor

Bratislava, PETRUS 2017. 1. vyd. 110 s. Viaz.

Kniha maľovaných príbehov s krátkymi textami o hrdinskom medveďovi, ktoré významný slovenský maliar a grafik (1901 – 1978) posielal svojej malej dcére do Francúzska. Tretia kniha rozprávok pre Elise nadväzuje na Príbehy kocúra Mineta a O nezbednom káčerovi.

ISBN 978-80-89233-99-1

 

ŽÁČEK, Jiří

Mudrlanti z Trpákova. Z čes. orig. prel. Elena Slobodová. Ilust. Adolf Born

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 119 s. Viaz.

Veselé príbehy o obyvateľoch Trpákova od českého spisovateľa a prekladateľa (1945).

ISBN 978-80-556-2463-1

 

88 Cudzojazyčná literatúra. Viacjazyčné vydania

ROMAN , Michal

Ukrajinská literatúra Slovenska očami recenzenta. Predslov Sergej Makara

Prešov, A-Print 2016. 1. vyd. 392 s. Brož.

Dvojjazyčný slovensko-ukrajinský výber článkov, štúdií a recenzií prof. Michala Romana (1930) o ukrajinskej literatúre na Slovensku.

ISBN 978-80-89721-16-0

 

9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY

91 Zemepis. Turistika. Cestovanie

Bratislava – mapa mesta a všetkých mestských častí

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 14. vyd. 1 s. Voľné listy

Mapa mesta v mierke 1 : 21 000.

ISBN nemá

 

FILAN, Boris

Káva od Felliniho. Foto Oliver Filan, Boris Filan

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 236 s. Viaz.

Textár, scenárista, spisovateľ a moderátor (1949) opisuje svoje zážitky z návštevy Báčskeho Petrovca, Salzburgu, Mníchova, Zürichu, Kostnice a Ríma.

ISBN 978-80-556-2736-6

 

GAVENDA, Marián

Fatima. Foto autor, archív autora, archív múzea Luz y Paz, L´Osservatore Romano

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd. 167 s. Brož.

Sprievodca pre putujúcich do Fatimy obsahuje množstvo fotografií, informácií a údajov o zjaveniach a ich odkaze.

ISBN 978-80-8046-810-1

 

KOLLÁR, Daniel – MIZLA, Karol – TURANSKÝ, František

Najkrajšie cyklookruhy (1. diel). Zost. Daniel Kollár. Foto Daniel Kollár, Karol Mizla, František Turanský, Zuzana Kollárová, Ján Lacika, Tibor Kollár

Bratislava, Dajama 2017. 1. vyd. 208 s. Brož. Edícia Po Slovensku

Publikácia zahŕňa 50 cyklistických trás po Slovensku.

ISBN 978-80-8136-069-5

 

KUCHARÍK, Juraj

Európa – najkrajšie výlety (1. diel). Foto Juraj Kucharík, Katarína Fabianová, Libor Láznička, Erika Mészárosová, Ján Lacika, Martin Petr

Bratislava, Dajama 2017. 1. vyd. 240 s. Brož.

Turistický sprievodca obsahuje 15 jednodňových alebo víkendových výletov po európskych mestách a oblastiach v rámci 9 krajín.

ISBN 978-80-8136-070-1

 

LACIKA, Ján

Najkrajšie mestské prechádzky. Zost. Daniel Kollár. Foto Ján Lacika

Bratislava, Dajama 2017. 1. vyd. 207 s. Brož. Edícia Po Slovensku

Publikácia obsahuje 40 najkrajších mestských prechádzok po Slovensku, zaujímavosti a pamiatky na trase i mimo nej, tipy na kultúrne podujatia a mapové výrezy so zakreslenými trasami.

ISBN 978-80-8136-068-8

 

MAREC, Anton

Spišské nomen omen. Ilust. archívne dokumenty

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2017. 1. vyd. 224 s. Viaz.

Spisovateľ a znalec spišského regiónu ponúka prehľad názorov o pôvode, vývoji a význame miestopisných názvov s registrom obcí.

ISBN 978-80-8115-245-0

 

Maďarsko

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 6. vyd. 1 s. Voľné listy

Automapa v mierke 1 : 600 000.

ISBN nemá

 

Okres Skalica

Senec, Sinex 2017. 1. vyd. 1 s. Voľné listy

Mapa mesta v mierke 1 : 5 000 a mapa okolia v mierke 1 : 60 000.

ISBN 978-80-89198-97-9

 

Slovensko – hrady, zámky, kaštiele

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 7. vyd. 1 s. Voľné listy

Špeciálna automapa v mierke 1 : 500 000.

ISBN nemá

 

Slovensko – 170 tipov na výlet

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 5. vyd. 1 s. Voľné listy

ISBN nemá

 

Vlakom za krásami Slovenska (1. časť)

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 2. vyd. 1 s. Voľné listy

Špeciálna mapa v mierke 1 : 250 000.

ISBN nemá

 

Vlakom za krásami Slovenska (2. časť)

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 2. vyd. 1 s. Voľné listy

Špeciálna mapa v mierke 1 : 300 000.

ISBN nemá

 

Vlakom za krásami Slovenska (3. časť)

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 2. vyd. 1 s. Voľné listy

Špeciálna mapa v mierke 1 : 350 000.

ISBN nemá

 

Vlakom za krásami Slovenska (4. časť)

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 2. vyd. 1 s. Viaz.

1 : 350 000.

ISBN nemá

 

Vysoké Tatry (1. časť)

Banská Bystrica, BB-MAPY Plus 2017. 1. vyd. 1 s. Voľné listy

Turistická mapa v mierke 1 : 25 000.

ISBN nemá

 

Vysoké Tatry (2. časť)

Banská Bystrica, BB-MAPY Plus 2017. 1. vyd. 1 s. Voľné listy

Turistická mapa v mierke 1 : 25 000.

ISBN nemá

 

Západné Tatry (1. časť)

Banská Bystrica, BB-MAPY Plus 2017. 1. vyd. 1 s. Voľné listy

Turistická mapa v mierke 1 : 25 000.

ISBN nemá

 

Západné Tatry (2. časť)

Banská Bystrica, BB-MAPY Plus 2017. 1. vyd. 1 s. Voľné listy

Turistická mapa v mierke 1 : 25 000.

ISBN nemá

 

92 Biografie. Rodokmene

CHOMA, Milan

Dr. Alexander – kežmarský velikán a jeho poézia. Foto Múzeum Kežmarok a i.

Kežmarok, JADRO 2016. 2. vyd. 87 s. Viaz.

Biografická črta lekára, vedca a básnika.

ISBN 978-80-89426-40-9

 

LUKAČKA, Ján

Matúš Čák Trenčiansky

Bratislava, Veda , Historický ústav SAV 2016. 1. vyd. 144 s. Viaz.

Významný medievista prináša ucelený obraz o najvýznamnejšej postave stredovekých dejín, oligarchu Uhorského kráľovstva na prelome 13. a 14. storočia.

ISBN 978-80-224-1532-3

 

MURÍN, Gustáv

Tajný denník mafiána – Róbert Holub. Foto archív PZ SR, archív Márie Holubovej, archív autora

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 188 s. Viaz.

Nový pohľad na mafiánskeho bossa spísal podľa jeho tajných zápiskov a svedectva jeho manželky vedec a spisovateľ (1959).

ISBN 978-80-8114-949-8

 

SOLGA, Oliver

Ján Kupecký – život a dielo. Foto Róbert Páleš a i.

Pezinok, Mestský úrad (Pezinok) 2016. 1. vyd. 191 s. Viaz.

Biografia.

ISBN 978-80-972466-4-8

 

TURAN, Andrijan

Osem osamelých. Foto archív autora

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2017. 1. vyd. 192 s. Viaz.

Životné príbehy, tvorba a inšpiračné zdroje ôsmich amerických spisovateľov (Ch. Bukowski, J. Kerouac, E. Hemmingway, E. Pound, A. Ginsberg, E. Ferlinghetti, G. Corso) od básnika a prozaika (1962).

ISBN 978-80-8115-249-8

 

VALENT, Michal – ŠTENCL, Ján – BERNADIČ, Marián

Medailóniky významných osobností ženského lekárstva na Slovensku

Bratislava, Herba 2016. 1. vyd. 250 s. Viaz.

Biografie lekáriek.

ISBN 978-80-89631-55-1

 

921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie

ČINČURÁK, Samuel

Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 – 1918

Bez miesta, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 247 s. Viaz.

Zápisky z bojísk prvej svetovej vojny príslušníka rakúsko-uhorskej armády s odbornou štúdiou Pavla Mičiarika.

ISBN 978-80-972385-3-7

 

HLADÍK, Ján

Bratislavská Šupka

Bratislava, Arseos 2017. 1. vyd. 238 s. Viaz.

Publikácia obsahuje spomienky, príbehy a fotografie profesorov a študentov na umeleckú školu a jej najväčšej osobnosti Jozefovi Brimichovi.

ISBN 978-80-968393-2-2

 

IVANČO, Matej

Denníky a spomienky z východného frontu. Zost. Martin Lacko

Partizánske, Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939 - 1945 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Spomienky a zápisník autora.

ISBN 978-80-072515-0-5

 

94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

ALEXIJEVIČ, Svetlana

Vojna nemá ženskú tvár. Z rus. orig. prel. Ondrej Marušiek, Marek Chovanec

Krásno nad Kysucou, Absynt 2017. 3. vyd. 322 s. Brož. Edícia Prekliati reportéri

Reportáže bieloruskej novinárky, spisovateľky a nositeľky Nobelovej ceny za literatúru 2015 (1948), v ktorej sa zameriava na ženy vo vojne. Rozšírená verzia knihy vychádza z pôvodného prekladu Ondreja Marušiaka z ruského originálu U vojny ne ženskoje lico (Moskva: Sovetskij pisateľ, 1988), ktorý vyšiel v Bratislave v roku 1990 v nakladateľstve Pravda.

ISBN 978-80-89876-09-9

 

FRÖBERG IDLING, Peter

Pol Potov úsmev. Zo švéd. orig. prel. Simona Jánošková

Krásno nad Kysucou, Absynt 2017. 1. vyd. 275 s. Viaz. Edícia Prekliati reportéri

Reportážna kniha švédskeho spisovateľa a literárneho kritika (1972), v ktorej pátra po príčinách a dôsledkoch kambodžskej genocídy v druhej polovici 20. storočia. Zameral sa v nej na krutovládu diktátora Pol Pota.

ISBN 978-80-89916-00-9

 

IUNIANUS IUSTINUS, Marcus

Výťah z Filippských dejín Pompeia Troga I - XVI. Z lat. orig. prel. Ivan Janek

Martin, Thetis 2016. 1. vyd. 220 s. Brož.

Publikácia sa zaoberá najstaršími ríšami Orientu, históriou Atén, Sicílie a Makedónie.

ISBN 978-80-89520-31-2

 

IUNIANUS IUSTINUS, Marcus

Výťah z Filippských dejín Pompeia Troga XVII - XLIV. Z lat. orig. prel. Ivan Janek

Martin, Thetis 2016. 1. vyd. 233 s. Brož.

Publikácia sa zaoberá vojnou Alexandrových nástupcov, životom a skutkami osobností tej doby, udalosťami, vojnami a postupným preberaním moci Rimanmi.

ISBN 978-80-89520-32-9

 

Od symbolu k slovu. Zost. Miriam Hlavačková

Bratislava, Veda , Historický ústav SAV 2016. 1. vyd. 456 s. Viaz.

Publikácia s podtitulom Podoby stredovekej komunikácie, v ktorej sa slovenskí a českí historici zaoberajú rozmanitými podobami komunikácie stredovekých ľudí.

ISBN 978-80-224-1537-8

 

SZABŁOWSKI, Witold

Vrah z mesta marhúľ. Z poľ. orig. prel. Juraj Koudela

Krásno nad Kysucou, Absynt 2017. 1. vyd. 243 s. Brož.

Súbor reportáží poľského novinára a reportéra (1980), v ktorom prostredníctvom príbehov obyčajných ľudí ukazuje schizofrenickú povahu rozpolteného Turecka.

ISBN 978-80-89845-96-5

 

95 Dejiny Slovenska

ALEXIJEVIČ, Svetlana

Černobyľská modlitba (kronika budúcnosti). Z rus. orig. prel. Silvia Šalatová

Krásno nad Kysucou, Absynt 2017. 1. vyd. 310 s. Brož. Edícia Prekliati reportéri

Publikácia bieloruskej novinárky a spisovateľky, laureátky Nobelovej ceny za literatúru 2015 (1948), ktorá spracovala tému najväčšej jadrovej nehody 20. storočia 20 rokov po nej.

ISBN 978-80-89876-22-8

 

MARKUŠ, Jozef

Slovenské osudy – slovenský osud. Ilust. Jozef Cesnak

Bratislava, Post Scriptum 2017. 1. vyd. 587 s. Viaz.

Publikácia spisovateľa a bývalého predsedu Matice slovenskej, v ktorej sa zaoberá dejinnými peripetiami odzrkadľujúcimi sa v osudoch veľkých slovenských osobností a naopak od najstarších čias po rok 1993.

ISBN 978-80-89567-70-6

 

NEČAS, Metod

My Slovania pred 2000 rokmi

Bratislava, Eko-konzult 2017. vyd. 160 s. Brož.

Autor predkladá nové teórie o príchode Slovanov na naše územie.

ISBN 978-80-8079-251-0

 

96 Dejiny Slovenska a Česka

DUCHOŇOVÁ, Diana – LENGYELOVÁ, Tünde

Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku. Radosti slávností, strasti každodennosti

Bratislava, Veda 2016. 1. vyd. 319 s. Viaz.

Vedecká práca o šľachtickom stravovaní.

ISBN 978-80-224-1538-5

 

Hrady a hradné panstvá na Slovensku. Dejiny, majitelia, prostredie. Zost. Diana Duchoňová, Anna Fundárková

Bratislava, Veda 2016. 1. vyd. 239 s. Brož.

Monografia dopĺňa poznatky o minulosti našich hradov.

ISBN 978-80-224-1539-2

 

97 Dejiny slovenských regiónov a miest

Hradisko - obec v lone Levočských hôr. Zost. Zuzana Kollárová. Foto Jozef Česla a i.

Kežmarok, JADRO 2016. 1. vyd. 143 s. Viaz.

Dejiny a súčasnosť obce.

ISBN 978-80-89426-43-0

 

Kežmarok

Kežmarok, JADRO 2016. 1. vyd. 27 s. Brož.

Sprievodca mestom.

ISBN 978-80-89426-42-3

 

Kyseľ v Slovenskom raji. Zost. Ján Petrík, Tomáš Zdražil

Spišská Nová Ves, Scepusium – M. Števík 2016. 1. vyd. 142 s. Viaz.

Prírodné pomery, turistické trasy, archeologické dejiny a osobnosti lokality Tiesňava Kyseľ.

ISBN 978-80-8184-043-2

 

992 Historické dokumenty. Archívy. Múzeá

Rodinné potulky po múzeu

Liptovský Mikuláš, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 2017. 1. vyd. Nestr. Brož.

Rodinný sprievodca po múzeu s množstvom zaujímavých úloh.

ISBN 978-80-88924-87-6

 

VALOVIČ, Stanislav

Numizmatický katalóg mincí Rakúskeho cisárstva a Rakúsko-Uhorska (1835 – 1918)

Bez miesta, Aunum 2017. 2. vyd. 210 s. Brož.

Príručka.

ISBN 978-80-970725-6-8

 

WENZEL, Gustáv

Boje dolnouhorských banských miest s Dóczyovcami z Veľkej Lúče 1494 – 1548. Z maď. orig. prel. Tünde Lengyelová

Bez miesta, Združenie na záchranu hradu Revište 2017. 1. vyd. 103 s. Brož.

Historická štúdia.

ISBN 978-80-972521-3-7

 

993 Rozličné fakty. Aktuality

Ako to bolo naozaj. Z angl. orig. prel. Jaroslav Hochel

Bratislava, Tarsago Slovensko 2016. 2. vyd. 319 s. Viaz.

Publikácia s podtitulom Nové dôkazy menia pohľad na minulosť.

ISBN 978-80-8097-233-2

 

BROWNE, Anthony

Zbohom zdravý rozum. Z angl. orig. prel. Eva Osvarthová

Bratislava, Eko-konzult 2017. Bez vyd. 152 s. Brož.

Autor sa v publikácii zamýšľa nad politickou korektnosťou v minulosti i v súčasnosti.

ISBN 978-80-8079-249-7

 

Najkrajšie knihy Slovenska 2016. Zost. Eva Cíferská

Bratislava, Bibiana (Medzinárodný dom umenia pre deti) 2017. 1. vyd. 43 s. Brož.

Výsledky 25. ročníka súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2016.

ISBN 978-80-551-89154-53-1

 

Obrady v živote. Zost. Anna Ťureková

Banská Bystrica, Združenie ZPOZ Človek človeku v SR 2016. 1. vyd. 154 s. Brož.

ISBN 978-80-89211-17-3

 

999 Učebnice

KRAJČOVIČOVÁ, Jarmila

Pomocník z literatúry 5

Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana 2017. Bez vyd. 64 s. Brož.

Zošit pre pedagóga.

ISBN 978-80-8120-476-0