Nové knihy - júl/august 2017 - Knižná revue

Knižná revue

Námestie SNP 12
812 24 Bratislava
02/204 73 514
0918 640 831
krevue@litcentrum.sk

šéfredaktor:

Mgr. Matúš Mikšík

miksik@litcentrum.sk

Logo fb

Nové číslo

 

 

   

 

 

 

 

Nové knihy - júl/august 2017

04. 08. 2017 12:33 | Správa

1 FILOZOFIA

10 Filozofia

PICHT, Georg

Pojem prírody a jeho dejiny. Z nem. orig. prel. Patrícia Elexová. Predslov Carl Friedrich von Weizsäcker

Bratislava, PETRUS 2017. 1. vyd. 423 s. Viaz.

Prednášky nemeckého filozofa, teológa a pedagóga (1913 – 1982), ktoré odzneli na Univerzite v Heidelbergu v akademickom roku 1973/74.

ISBN 978-80-89233-95-3

 

18 Aforizmy. Citáty. Zrnká múdrosti

Radosť. Z čes. orig. prekladateľ neuvedený

Bratislava, Fortuna Libri 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz. Edícia Fortuna Litera

Výber citátov o radosti od známych osobností.

ISBN 978-80-8142-679-7

 

2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ

20 Kresťanské náboženstvá

ĎURIŠ, Andrej

Svätá rodina

Žilina, Georg 2016. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Kniha odhaľuje fungovanie svätej rodiny. Vhodné pre deti od 6 rokov.

ISBN 978-80-8154-161-2

 

FABIAN, Anton – CHALUPA, Július

Studňa a pavučina I.

Trnava, Spolok sv. Vojtecha 2016. 1. vyd. 348 s. Brož.

Publikácia s podtitulom Úvahy inšpirované evanjeliom.

ISBN 978-80-8161-215-2

 

HLADEKOVÁ, Liba Chiara

Čas, kdy nohy byly středobodem mého vesmíru

Martin, Ekonoprint družstvo 2016. 1. vyd. 182 s. Brož.

Putovanie do Santiaga de Compostela bez mapy, len s pomocou symbolov cesty.

ISBN 978-80-971419-6-7

 

CHOVAN, Milan Igor

Hlas z púšte

Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 400 s. Viaz.

Kniha o dvetisíc rokov starom príbehu o Jánovi Krstiteľovi tvorí sériu s titulom Mária Magdaléna (Georg 2014).

ISBN 978-80-8154-152-0

 

JEFFERY, Peter

Všetko je nové. Z angl. orig. prekladateľ neuvedený

Žilina, OZ Dobrá správa 2016. 1. vyd. 28 s. Brož.

Pomôcka pre tých, ktorí sa začínajú učiť žiť kresťanským spôsobom života.

ISBN 978-80-89827-25-1

 

JOKELOVÁ-ŤUCHOVÁ, Martina

S Ježišom v srdci

Trnava, Spolok sv. Vojtecha 2016. 1. vyd. 47 s. Viaz.

Interaktívna knižka pre deti, vhodná na prípravu na prvé sväté prijímanie.

ISBN 978-80-8161-151-3

 

LORENZI, Francesco

Cesta slnka. Z tal. orig. prel. Marta Jedličková

Trnava, Spolok sv. Vojtecha 2016. 1. vyd. 333 s. Viaz.

Líder punk-rockovej skupiny The Sun rozpráva o vlastnom obrátení sa na vieru a znovuzrodení.

ISBN 978-80-8161-228-2

 

MASTERS, Peter

Čo by ste mali vedieť o svojom svedomí. Z angl. orig. prekladateľ neuvedený

Žilina, OZ Dobrá správa 2016. 1. vyd. 18 s. Brož.

Autor rozoberá problematiku svedomia.

ISBN 978-80-89827-08-4

 

MASTERS, Peter

Kresťanské hospodárenie – naše povolanie. Z angl. orig. prel. Ján Šichula

Žilina, OZ Dobrá správa 2016. 1. vyd. 20 s. Brož.

Autor vysvetľuje príslušné texty Novej zmluvy súvisiace s kresťanským hospodárením.

ISBN 978-80-89827-24-4

 

MASTERS, Peter

Krst – jeho forma a zmysel. Z angl. orig. prel. Ján Šichula

Žilina, OZ Dobrá správa 2016. 1. vyd. 25 s. Brož.

Autor odpovedá na otázky o užitočnosti krstu pre kresťana a svet.

ISBN 978-80-89827-06-0

 

MASTERS, Peter

Sedem istých znakov skutočného obrátenia. Z angl. orig. prel. Ján Šichula

Žilina, OZ Dobrá správa 2016. 1. vyd. 21 s. Brož.

Brožúra približuje hlavné znaky autentického obrátenia.

ISBN 978-80-89827-04-6

 

MASTERS, Peter

Stoj za pravdou. Z angl. orig. prel. Ján Šichula

Žilina, OZ Dobrá správa 2016. 1. vyd. 36 s. Brož.

Biblické pasáže venované pravde.

ISBN 978-80-89827-02-2

 

TAYLOR, Alec

Tí, čo stretli Pána Ježiša. Z angl. orig. prekladateľ neuvedený

Žilina, OZ Dobrá správa 2016. 2. vyd. 40 s. Brož.

Niekoľko textov predstavujúcich Ježiša Krista.

ISBN 978-80-89827-00-8

 

3 SPOLOČENSKÉ VEDY

30 Sociológia. Súčasná spoločnosť. Demografia

Nákupné správanie obyvateľstva mesta Nitry – vývoj a zmeny

Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita 2016. 1. vyd. 169 s. Brož.

Publikácia prináša nové poznatky spotrebiteľského správania na báze zhodnotenia maloobchodnej siete mesta.

ISBN 978-80-552-1601-0

 

TREMBOŠOVÁ, Miroslava – DUBCOVÁ, Alena – CIVÁŇ, Marek

Geografické aspekty maloobchodnej siete mesta Trnava a nákupné správanie jej obyvateľstva

Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 2016. 1. vyd. 175 s. Viaz.

Analýza priestorových a funkčných zmien maloobchodnej siete v rokoch 2002 a 2015 s prieskumom nákupného správania trnavskej populácie.

ISBN 978-80-558-1103-1

 

33 Ekonomika

CENIGOVÁ, Anna

Podvojné účtovníctvo podnikateľov

Bratislava, Ceniga 2016. 16. dopl. a aktual. vyd. 701 s. Brož.

Praktická príručka obsahuje rámcovú účtovú osnovu, postupy účtovania, účtovné súvzťažnosti, príklady a zákony.

ISBN 978-80-969946-7-0

 

MÁLIK, Juraj

Začnite už! 36 + 1 objavov, ako začať a úspešne dokončiť

Žilina, Poradca podnikateľa 2016. 1. vyd. 95 s. Viaz.

Praktická a zábavná motivačná príručka o budovaní úspešnej firmy.

ISBN 978-80-8186-001-0

 

Súčasný stav a perspektívy rozvoja technologických klastrov v Slovenskej republike

Banská Bystrica, Belianum – Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela 2017. 1. vyd. 133 s. Brož.

Publikácia poskytuje komplexný pohľad na problematiku budovania technologických klastrov.

ISBN 978-80-557-1182-9

 

37 Pedagogika. Školstvo. Veda

ARVAY, Denisa – BOLEBRUCHOVÁ, Jana – DUTKOVÁ, Katarína

Sviatky a tradície v materskej škole II. (júl – december)

Bratislava, Raabe Slovensko 2017. 1. vyd. 137 s. Brož.

Brožúra vhodná pre učiteľov na využitie vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole.

ISBN 978-80-8140-270-8

 

BOLEBRUCHOVÁ, Jana – CIENKÁ, Viera – DÖMEOVÁ, Gabriela

Sviatky a tradície v materskej škole I. (január – jún)

Bratislava, Raabe Slovensko 2017. 1. vyd. 153 s. Brož.

Brožúra vhodná pre učiteľov na využitie vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole.

ISBN 978-80-8140-269-2

 

391 Učebnice

Huncút v regióne Ponitrie

Bratislava, ÚĽUV 2016. 1. vyd. Nestr. Brož.

Tvorivý pracovný zošit pre deti mladšieho školského veku z oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

ISBN 978-80-89639-32-8

 

Huncút v regióne Abov a Turňa. Zost. Jana Mládek-Rajniaková, Diana Némethová. Ilust. David Dzurňák

Bratislava, ÚĽUV 2016. 1. vyd. Nestr. Brož.

Tvorivý pracovný zošit pre deti mladšieho školského veku z oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

ISBN 978-80-89639-31-1

 

Huncút v regióne Turiec. Zost. Jana Mládek-Rajniaková, Diana Némethová

Bratislava, ÚĽUV 2016. 1. vyd. Nestr. Brož.

Tvorivý pracovný zošit deti oboznamuje so vzormi, tvarmi a materiálmi tradičnej ľudovej kultúry regiónu.

ISBN 978-80-89639-31-4

 

ŠEVCOVÁ, Katarína

Kapitoly z medicínskeho práva

Banská Bystrica, Belianum – Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela 2016. 1. vyd. 141 s. Brož.

Vysokoškolské skriptá objasňujú základné otázky v oblasti medicínskeho práva.

ISBN 978-80-557-1150-8

 

ŠTEVČEK, Marek a kol.

Prednášky a texty z (nového) civilného procesu

Bratislava, Nakladateľstvo C. H. Beck 2017. 1. vyd. 146 s. Brož.

Učebnica vhodná na prípravu na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia.

ISBN 978-80-89603-51-0

 

5 EXAKTNÉ VEDY

57 Botanika. Zoológia

BEDNÁŘOVÁ, Jaroslava

Herbár alebo od alchemilky po žindavu. Z čes. orig. prel. Zuzana Ohrádková

Bratislava, Fortuna Libri 2017. 2. uprav. vyd. 348 s. Viaz. Edícia Fortuna Praxis

Herbár prezentuje 161 byliniek, ich zber a použitie.

ISBN 978-80-8142-670-4

 

59 Učebnice

DIENEROVÁ, Eva

Nácvičné úlohy z matematiky pre 1. ročník ZŠ. Ilust. Táňa Žitňanová

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 1. vyd. 64 s. Brož.

Publikácia zameraná na dôkladné precvičenie prebratého učiva, doplnok k pracovnému zošitu Počítajme hravo 1.

ISBN 978-80-10-01919-9

 

6 APLIKOVANÉ VEDY

61 Medicína

GURBEL, Paul A. – TANTRY, Udaya S. – HUBER, Kurt

Rýchle fakty: akútne koronárne syndrómy. Z angl. orig. prel. Martin Smolinský

Bratislava, Raabe Slovensko 2017. 1. vyd. 127 s. Brož. Edícia Edičný rad pre všeobecného lekára

Lekárska príručka prináša najnovšie informácie v oblasti koronárnych syndrómov.

ISBN 978-80-8140-254-8

 

MACGREGOR, Graham A. – STOWASSER, Michael

Rýchle fakty: hypertenzia. Z angl. orig. prel. Michal Mindáš

Bratislava, Raabe Slovensko 2017. 1. vyd. 96 s. Brož. Edícia Edičný rad pre všeobecného lekára

Publikácia venovaná problematike hypertenzie podrobne rozoberá efektívnu a racionálnu liečbu.

ISBN 978-80-8140-268-5

 

62 Psychológia. Psychiatria. Psychoanalýza. Sexualita

Sexualita pre dospievajúcich. Zo špan. orig. prel. neuvedený

Žilina, Georg 2017. 1. vyd. 192 s. Viaz.

Komplexná praktická príručka rozdelená na štyri časti (telo, zdravie, láska a sexualita) oboznamuje mládež s obdobím dospievania.

ISBN 978-80-8154-199-5

 

101 dní k sebavedomiu. Zost. Michal Hrehuš, Patrícia Bartlová, Veronika Ficová

Hrnčiarovce nad Parnou, I Can Academy Slovakia 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Motivačná príručka vysvetľuje, ako nadobudnúť zdravé sebavedomie.

ISBN 978-80-972258-9-6

 

63 Hydrológia. Pôdoznalectvo

Pedologické dni 2016. Pôda v krajine, jej význam, postavenie a zraniteľnosť

Bratislava, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 2016. 1. vyd. 82 s. Brož.

Zborník abstraktov z podujatia (7. – 9. september 2016, Dudince).

ISBN 978-80-8163-017-0

 

XXI. Okresné dni vody. Zost. Milan Gomboš, Dana Pavelková

Michalovce, Výskumná hydrologická základňa ÚH SAV 2017. 1. vyd. 108 s. Brož.

Zborník referátov, ktoré odzneli na konferencii 20. – 21. apríla v Michalovciach.

ISBN 978-80-89139-39-2

 

65 Kuchyňa. Potravinárstvo

Chute Talianska. Z tal. orig. prel. Ľudmila Liščinská, Alena Havelková, Zuzana Turisová. Predslov Martin Záhumenský, Luca Manfé

Bratislava, Taliansko-slovenská obchodná komora 2017. 1. vyd. 149 s. Viaz.

Jednoduché recepty tradičnej talianskej kuchyne, ktoré sú zozbierané od talianskych manažérov, podnikateľov a kuchárov žijúcich na Slovensku.

ISBN 978-80-972664-4-8

 

66 Dekorácia. Záhradníctvo. Majstrovanie. Hobby

101 otázok a odpovedí z Poradne záhradkárov. Zost. Zoltán Bedrna, Magdaléna Vykysalá

Bratislava, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 2016. 1. vyd. 62 s. Brož.

Praktická príručka.

ISBN 978-80-8163-018-7

 

7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS

70 Teória a dejiny umenia. Všeobecnosti

PETRÁŠ, Pavol – PACKA, Štefan

Obrazáreň. Foto Pavel Petráš ml. a i.

Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 10 s. Viaz.

Dokument o zakladaní Liptovskej obrazárne dopĺňajú príbehy zo života výtvarníkov z tohto regiónu.

ISBN 978-80-8154-178-0

 

781 Voľnočasové aktivity

KOSTELNÍČEK, Štefan Leonard

Škola slovenského ornamentu

Bratislava, Nitrava 2017. 1. vyd. 52 s. Brož.

Typické slovenské ornamentálne tvary určené na vyfarbovanie.

ISBN 978-80-8986-905-3

 

79 Šport

GONDÁŠ, Rudolf

Čo má vedieť tréner boxu

Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 254 s. Brož.

Príručka pre trénerov boxu.

ISBN 978-80-8154-158-2

 

RIAPOŠ, Ján – ŠČEPÁN, Stano – VÉGH, Roman

Rio 2016. XV. paralympijské hry. Foto Roman Benický a i.

Bratislava, ERB Studio 2017. 1. vyd. 224 s. Viaz.

Publikácia o pôsobení slovenských paralympionikov na XV. letných paralympijských hrách v Rio de Janeiro v septembri 2016.

ISBN 978-80-972685-0-3

 

8 LITERATÚRA. BELETRIA

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

BŽOCHOVÁ-WILD, Jana

Shakespeare. Zooming. Foto Pascal Victor, Armin Bardel

Bratislava, Vysoká škola múzických umení 2017. 1. vyd. 239 s. Brož.

Zbierka esejí predstavuje anglického dramatika Williama Shakespeara (1564 – 1616) vo viacerých kontextoch a pohľadoch.

ISBN 978-80-8195-001-8

 

ČULENOVÁ, Eva

Bohém z temnej doby. Pavol Plutko v priestoroch vedy

Senica, Záhorské osvetové stredisko 2016. 1. vyd. 164 s. Brož.

Monografia venovaná životu a dielu literárneho vedca a kritika, zakladajúceho člena Kabinetu literárnej komunikácie v Nitre, prvého dekana dnešnej Filozofickej fakulty UKF v Nitre a prvého prodekana pre štúdium Filologickej fakulty UMB v Banskej Bystrici prof. PhDr. Pavla Plutka, CSc.

ISBN 978-80-7091-060-3

 

FRANEK, Ladislav

Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia II.

Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa , Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV 2016. 1. vyd. 255 s. Viaz.

Renomovaný romanista a teoretik literatúry (1947) sa v publikácii zaoberá didaktikou umeleckého prekladu, kritikou prekladu a komparatívne historickým a teoretickým prehľadom literatúr.

ISBN 978-80-558-1036-2

 

Literárna komparatistika v súvislostiach. Zost. Dušan Teplan

Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 2016. 1. vyd. 273 s. Brož.

Zborník z medzinárodnej konferencie Literárne akcenty III. obsahuje texty slovenských a českých literárnych vedcov.

ISBN 978-80-558-1130-7

 

Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Zost. Dušan Teplan

Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 2016. 1. vyd. 261 s. Brož.

Publikácia vznikla pri príležitosti stého výročia narodenia literárneho vedca Mikuláša Bakoša (1914 – 1972).

ISBN 978-80-558-0993-9

 

Podoby literárnej vedy. Teórie – Metódy – Smery. Zost. Roman Mikuláš a kol.

Bratislava, Veda 2016. 1. vyd. 349 s. Brož.

Publikácia ponúka prehľad v jednotlivých literárnych prístupoch a teóriách (napr. formalizmus, štrukturalizmus, literárna sociológia).

ISBN 978-80-224-1524-8

 

Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci

Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 2016. 1. vyd. 456 s. Brož.

Zborník obsahuje 21 štúdií z oblasti literárnej vedy, histórie, jazyka, filozofie a dejín umenia, ktoré sa zaoberajú osobnosťou a dielom Ľudovíta Štúra (1815 – 1856).

ISBN 978-80-88746-32-4

 

VAŇATKA, Radovan

Proglas. Hlaholika ako Božie písmo

Bratislava, Vl. nákl. 2017. vyd. 108 s. Brož.

Hlaholský prepis staroslovienskej básne Proglas s uvedením výslovnosti, prepisom do cyriliky a prekladom do súčasnej slovenčiny.

ISBN 978-80-972723-8-8

 

81 Poézia

Antológia slovenskej poézie. Zostavil a predslov napísal Víťazoslav Hronec

Báčsky Petrovec, Slovenské vydavateľské centrum Báčsky Petrovec 2016. 1. vyd. 404 s. Viaz. Edícia Mosty

Antológiu slovenskej poézie od ľudovej piesne po súčasnosť zostavil, predslov a poznámky napísal vojvodinský básnik, literárny kritik a redaktor Víťazoslav Hronec (1944).

ISBN 978-86-7103-468-5

 

BÚRAN, Miroslav

V hluchom svete

Telgárt, Richard Lunter – Kicom 2016. 1. vyd. 99 s. Viaz.

Zbierka veršov básnika a prozaika (1978).

ISBN 978-80-8978-015-0

 

KALISKÝ-HRONSKÝ, Roman

Krv z kalicha

Martin, Matica slovenská 2016. 1. vyd. 81 s. Viaz.

Debutová básnická zbierka autora (1966), ktorá obsahuje 36 básní a textov pesničiek.

ISBN 978-80-8128-163-1

 

KAPIČIAK, Jakub

Intenzívne využitie majetku

Bratislava, OZ Literis 2016. 1. vyd. 70 s. Brož.

Autor vo svojej prvotine experimentuje s erotickými a obscénnymi obrazmi.

ISBN 978-80-971502-4-2

 

Klenoty slovenskej poézie I.

Martin, Matica slovenská 2016. 1. vyd. 47 s. Brož.

Reprezentačný výber z poézie slovenskej klasiky 19. storočia a začiatku 20. storočia s úvodom Jaroslava Rezníka.

ISBN 978-80-8128-160-0

 

LIPOVSKÝ, Peter

Pre teba, láska moja

Bratislava, ORMAN 2017. 1. vyd. 67 s. Viaz.

Zbierka textov piesní predčasne zosnulého umelca – textára a scenáristu –, ktoré vytvoril pre manželku a herečku Szidi Tobias.

ISBN 978-80-8950-414-5

 

MIKULKOVÁ, Miriam

Nesmieš sa ich dotýkať. Ilust. Zuzana Lukáčová

Bez m., Vl. nákl. 2017. 1. vyd. 64 s. Viaz.

Debutová básnická zbierka autorky, v ktorej dominujú motívy lásky a vzťahov.

ISBN 978-80-8925-382-1

 

NINÁČ, Jaroslav

Strapec z malých bobuliek

Sečovce, Pastel 2017. 1. vyd. 130 s. Brož.

Reflexívna básnická zbierka autora, ktorý už vydal v roku 2015 knihu citátov a poézie Pre príležitosti, ktoré (A-print).

ISBN 978-80-8989-801-5

 

PICH, Ján

Mathesis universalis

Bratislava, OZ Literis 2016. 1. vyd. Nestr. Brož.

Autor sa v básnickej zbierke zaoberá možnosťami automatického generovania poézie.

ISBN 978-80-971502-2-8

 

ŠKREKO, Tono

Zrkadlenie. Ilust. Igi Brezo

Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 63 s. Brož.

Básnická zbierka autora (1979), ktorý vo veršoch prináša predovšetkým tému lásky.

ISBN 978-80-8046-775-3

 

83 Román. Novely. Poviedky

BALÁŽ, Anton

Povedz slovo čisté. Foto Peter Procházka, Literárny archív SNK, archív Vladimíra Petríka, pozostalosť Pavla Bunčáka – súkromný archív dedičov

Bratislava, Literárne informačné centrum 2017. 1. vyd. 493 s. Viaz.

Román prozaika a publicistu (1943) o významnej kultúrnej osobnosti medzivojnového obdobia Štefanovi Krčmérym (1892 – 1955).

ISBN 978-80-8119-105-3

 

BELÁŇ, Pavol

Larisina odysea

Bez miesta, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 218 s. Viaz.

Príbeh človeka po III. svetovej vojne a následnom páde ľudskej civilizácie.

ISBN nemá

 

BIZUB, Peter

Vyvolený právnik

Bratislava, Plat4M Books 2016. 1. vyd. 168 s. Brož.

Debut pre dospelých, autor napísal už tri knihy pre deti. Príbeh o čestnom advokátovi, ktorý žije v skorumpovanej krajine postkomunistického typu.

ISBN 978-80-8964-229-8

 

BOŠKO, Marek

Muž z domu naproti, čo mi prešiel cez rozum

Bratislava, Bestseler 2017. 1. vyd. 226 s. Brož.

Druhá kniha autora. Postava Mareka sa dostáva do odľahlej dedinky, kde sa zapletá do obecných intríg a rozprávania miestneho podivína. Debut: Vtáčkar (Vydavateľstvo Tatran 2016).

ISBN 978-80-8982-132-7

 

D´ANDREA, Luca

Podstata zla. Z tal. orig. prel. Roman Sehnal

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 413 s. Viaz.

Triler z prostredia Dolomitov. Newyorský dokumentarista vyšetruje, kto brutálne zmasakroval troch mladých ľudí.

ISBN 978-80-551-5452-7

 

DÁN, Dominik

Korene zla

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 312 s. Viaz.

Kriminálny román autora píšuceho pod pseudonymom. Celé oddelenie vrážd sa mobilizuje a vstupuje do boja s podsvetím.

ISBN 978-80-556-2783-0

 

DEDINSKÁ, Eva

Dievčatko s modrými očami

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 312 s. Viaz.

Príbehy o Agáte s jasnovideckými schopnosťami, ktorej sa v snoch začne objavovať dievčatko s modrými očami.

ISBN 978-80-551-5505-0

 

DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša

Šedé (pís)mená. Ilust. František Blaško

Bratislava, DAXE 2017. 1. vyd. 83 s. Viaz.

Zbierka poviedok prozaičky, poetky a autorky literatúry pre deti a mládež (1965). Spoločným znakom textov sú hrdinovia, ktorí sa dostávajú na tenký ľad svojho bytia.

ISBN 978-80-89429-56-1

 

FAKTOROVÁ, Xénia

Ty a tvoj podobný obraz

Bratislava, DAXE 2016. 1. vyd. 47 s. Viaz.

Fantasy novela autorky (1993).

ISBN 978-80-89429-47-9

 

FARTELOVÁ, Marta

Vôňa tvojej duše

Bratislava, Motýľ 2016. 1. vyd. 264 s. Viaz.

Próza o Michaele a jej ťažkom životnom osude (smrť Adama, vážna synova choroba).

ISBN 978-80-8164-103-9

 

GILLEROVÁ, Katarína

Dotkni sa ma, láska

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 2. vyd. 327 s. Viaz.

Próza populárnej spisovateľky o mladej ekonómke Zuzane Horákovej, ktorá sa po zrade muža učí opäť dôverovať.

ISBN 978-80-220-1986-6

 

GRABOW, Dargeth A.

Vyššia spravodlivosť

Bratislava, Milan Štefanko – Iris 2016. 1. vyd. 582 s. Viaz.

Príbeh o vzťahu dvoch žien pochádzajúcich z rozličných spoločenských vrstiev. Debut autorky.

ISBN 978-80-8153-060-9

 

HALÁS, Frederik

Siete

Banská Bystrica, Dali-BB 2016. 1. vyd. 200 s. Viaz.

Debutová próza autora.

ISBN 978-80-8141-128-1

 

HALLIES, Kes

Flex (skutočný príbeh)

Bratislava, Citadella 2016. 1. vyd. 197 s. Brož.

Próza zobrazuje na pozadí bratislavskej drogovej scény príbeh dievčaťa, ktoré sa snaží postaviť na vlastné nohy.

ISBN 978-80-8182-047-2

 

HOTRA, Peter

Banality

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2016. 1. vyd. 97 s. Viaz.

Debutová próza autora s prvkami autobiografie, písaná formou denných zápiskov. Príbeh muža s psychickou poruchou.

ISBN 978-80-8972-752-0

 

HUBA, Peter

Z božej vôle palatín

Liptovský Mikuláš, Tranoscius 2017. 1. vyd. 288 s. Viaz.

Román historika a spisovateľa (1949) o životnej ceste Juraja Turzu sa odohráva na prelome 16. a 17. storočia.

ISBN 978-80-7140-515-3

 

JOHNSRUD, Ingar

Kalypso. Z nór. orig. prel. Ľubomíra Kuzmová

Bratislava, Vydavateľstvo Premedia 2017. 1. vyd. 360 s. Viaz.

Detektívny román nórskeho novinára (1974) je druhou časťou trilógie, prvá časť: Viedenské bratstvo (Vydavateľstvo Premedia 2016).

ISBN 978-80-8159-501-1

 

KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa

Dva životy

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 280 s. Viaz.

Román populárnej spisovateľky (1964) ponúka príbeh dvoch nerozlučných priateliek – prekladateľky Anny, ktorá má usporiadanú rodinu a učiteľky Veroniky, osamelej matky.

ISBN 978-80-551-4325-5

 

KERET, Etgar

Osem percent ničoho. Z hebr. orig. prel. Silvia Singer

Bratislava, Artforum 2017. 1. vyd. 178 s. Viaz.

Vlastný výber raných poviedok izarelského spisovateľa (1967), ktoré sa vyznačujú provokatívnosťou, absurditou, čiernym humorom a fantáziou.

ISBN 978-80-8150-180-7

 

KOZMON, František

Rosnička

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 381 s. Viaz.

Voľné pokračovanie románu Potkan od autora (1988). Kapitán Marek Wolf rieši svoj druhý prípad – vraždu moderátorky v Chorvátsku.

ISBN 978-80-551-5490-9

 

KUREISHI, Hanif

Budha z predmestia. Z angl. orig. prel. Marína Gálisová

Bratislava, Vydavateľstvo Premedia 2017. 1. vyd. 344 s. Viaz. Edícia Tichá voda

Debut autora (1954), v ktorom reflektuje svoje dospievanie v 70. rokoch 20. storočia v súvislosti s vtedajšou revoltou mládeže.

ISBN 978-80-8159-473-1

 

MACHÁČOVÁ, Adriana

A teraz ma pobozkaj

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 264 s. Viaz.

Próza populárnej spisovateľky s prvkami krimi. Protagonisti riešia manželské nevery a skrachované vzťahy.

ISBN 978-80-551-5541-8

 

MARTEL, Yann

Plavba s tigrom. Z angl. orig. prel. Otakar Kořínek. Doslov Marián Gazdík

Bratislava, Ikar 2017. 3. vyd. 310 s. Viaz. Edícia Panta Rhei

Román spisovateľa (1963) o niekoľkomesačnej plavbe dospievajúceho chlapca menom Pi a tigra. Podľa knihy bol natočený film Pi a jeho život.

ISBN 978-80-551-5560-9

 

MCYINTIRE, Brandon

V meste LOIST

Michalovce, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 131 s. Brož.

Science fiction autora (1978). Desivé monštrum ohrozuje ľudí, protagonisti prestávajú veriť v lepšiu budúcnosť.

ISBN 978-80-972331-6-7

 

McKINLEY, Tamara

Láska v oblakoch. Z angl. orig. prel. Marta Gergelyová

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 1. vyd. 351 s. Viaz.

V románe pátra architektka Fleur Franklinová po neznámej žene, ktorá jej odkázala obrovský majetok a staré denníky.

ISBN 978-80-220-1980-4

 

MUSIL, Miroslav

Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 204 s. Viaz.

Historický román spisovateľa a publicistu o slovenskom výskumníkovi a cestovateľovi (1746 – 1786), v ktorom popisuje Beňovského spojenie s vyše 20 krajinami Európy, Ázie, Afriky a Ameriky.

ISBN 978-80-9726-599-1

 

NEUVEL, Sylvain

Spiaci obri. Z angl. orig. prel. Michal Jedinák

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 311 s. Viaz.

Fantasy román o tajuplných artefaktoch, ktoré sa snaží rozlúštiť fyzička Rose Franklinová a jej tím.

ISBN 978-80-551-5356-0

 

NOVOSEDLÍKOVÁ, Andrea

Prenasledovaná

Košice, Taktik 2017. 1. vyd. 216 s. Viaz.

Próza s prvkami trileru, v ktorom protagonistku Lilianu prenasleduje neznámy psychopat a narúša jej súkromie.

ISBN 978-80-8180-060-3

 

PALAHNIUK, Chuck

Klub bitkárov. Z angl. orig. prel. Vladislav Gális

Bratislava, Ikar 2017. 2. vyd. 214 s. Brož. Edícia Panta Rhei

Kultový román amerického spisovateľa ukrajinského pôvodu (1962) o tajnej organizácii bitkárov.

ISBN 978-80-551-5420-6

 

PUZO, Mario

Krstný otec. Z angl. orig. prel. Tatiana Ruppeldtová

Bratislava, Ikar 2017. 7. (v Ikare 4. vyd.) vyd. 469 s. Brož. Edícia Panta Rhei

Román amerického spisovateľa, ktorého témou je gigantický rast a koncentrácia moci newyorského podsvetia.

ISBN 978-80-551-5349-0

 

REMPER, Štefan

Pol života v gemerských chotároch. Ilust. autor

Dohňany-Zbora, AMETYST 2016. 1. vyd. 97 s. Viaz.

Súbor poviedok z gemerského regiónu. Debut autora.

ISBN 978-80-89031-73-3

 

REYES, Maya

Exit Havana

Bratislava, Motýľ 2016. 1. vyd. 214 s. Viaz.

Príbeh o Karen, jej exotickej láske ku Kubáncovi Sebastiánovi a boji so smrteľnou chorobou. Debut autorky.

ISBN 978-80-8164-107-7

 

ROYOVÁ, Kristína

Bez Boha na svete

Žilina, OZ Dobrá správa 2016. 1. vyd. 60 s. Brož.

Príbeh zo staroturanských kopaníc o sirote – pastierovi Martinovi.

ISBN 978-80-89827-26-8

 

ROYOVÁ, Kristína

Sluha

Žilina, OZ Dobrá správa 2017. 1. vyd. 64 s. Brož.

Próza o sluhovi, ktorý prichádza do dediny za prácou a postupne vplýva na myslenie i konanie ľudí. Zároveň ich privádza späť na cestu k Bohu.

ISBN 978-80-89827-30-5

 

RUDINSKÝ, Matej

Štyri nočné obdobia

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 328 s. Viaz.

Druhá kniha autora prináša sebareflexiu moderného muža, rozprávanie o samote a vzťahoch so ženami. Debut: Nylonový svet (Ikar 2013).

ISBN 978-80-551-5530-2

 

SAPKOWSKI, Andrzej

Zaklínač V: Krst ohňom. Z poľ. orig. prel. Karol Chmel

Praha, Nakladateľstvo Plus v Albatros Media 2017. 1. vyd. 346 s. Viaz.

Piata poviedková kniha fantasy ságy významného autora (1948). Princezná Ciri blúdi po púšti a jej život často visí na vlásku.

ISBN 978-80-2590-611-8

 

STRIEŽENEC, Alex

Úsvit v Amsterdame

Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 152 s. Viaz.

Próza o hlavnom hrdinovi, ktorý emigruje pred pádom komunizmu a ocitá sa takmer na dne. Debut autora.

ISBN 978-80-551-5228-8

 

ŠIMKOVÁ, Simona

Ženy z rodu Una. Ilust. Laurel Vanyo, Mária Šimeková

Bratislava, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 227 s. Viaz.

Debutová próza autorky.

ISBN 978-80-972419-5-7

 

TATAR , Jozef

Náčelník Mescalerov Enčar Ko (I., II. a III. diel)

Nitra, Gorazd 2016. 1. vyd. 474 s. Viaz.

Dobrodružný román rozdelený do troch dielov (1964).

ISBN 978-80-8948137-8

 

VAŽANOVÁ, Michaela

Sprisahanie v Prešporku

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 384 s. Viaz.

Historický román odohrávajúci sa v prvej polovici 18. storočia. Zobrazuje mocenské intrigy Pálffiovcov, Habsburgovcov aj lásku medzi poručíkom Félixom Šarkanom a grófkou Elenkou.

ISBN 978-80-8114-885-9

 

WINKLER, Dávid

Potomok

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 320 s. Viaz.

Druhý román autora a novinára (1980), ktorý pátra po svojom starom otcovi, americkom vojakovi. Debut: Riman (Vl. nákl. 2016).

ISBN 978-80-8114-656-5

 

WURM, Monika

Nesmieš ma milovať – Farby lásky

Praha, Nakladatelství Brána 2016. 1. vyd. 176 s. Viaz.

Príbeh konžskej otrokyne Ashanti a jej majiteľa Arthura popretkávaný príbehom zo súčasnosti o korunnom princovi zo Saudskej Arábie a belgickej gemologičke.

ISBN 978-80-7243-874-7

 

WURM, Monika

Nesmieš ma milovať 2 – Prekliaty tanzanit

Praha, Nakladatelství Brána 2016. 1. vyd. 368 s. Viaz.

Pokračovanie ľúbostného príbehu Nesmieš ma milovať – Farby lásky s historickým pozadím.

ISBN 978-80-7243-902-7

 

ZAŤOVIČOVÁ, Iveta

Malinové roky

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 163 s. Viaz.

Tretia próza autorky (1961). Predchádzajúce diela: Tiene babieho leta (2016), Kľukatenie (2017).

ISBN 978-80-8061-982-4

 

831 Iné písomné formy

FELDEK, Ľubomír

Prvá vodka po smrti

Bratislava, Petit Press 2017. 1. vyd. 160 s. Brož.

Zbierka fejtónov významného autora (1936), ktoré vychádzali v rubrike denníka SME Dnes píše v rokoch 2014 až 2016 . Obsahuje aj nikdy nepublikované texty – rozprávku o Európe a rozprávku o Slovensku.

ISBN 978-80-559-0217-3

 

Listy matke. Z orig. prel. Mária Lamiová, Irena Michalicová. Zost. Irena Michalicová

Gelnica, G-Ateliér , Nadácia Jána Cikkera 2017. 1. vyd. 515 s. Viaz.

Osobná korešpondencia významného hudobného skladateľa (1911 – 1989), ktorú písal v rokoch 1917 – 1966 svojej matke. Publikácia obsahuje obrazové prílohy, fotodokumentácie a archívne materiály.

ISBN 978-80-89739-05-9

 

84 Eseje. Prednášky

DANÍK, Jozef

Vzbura rokov. Ilust. Štefan Packa

Žilina, Georg . 1. vyd. 228 s. Viaz.

Kniha úvah a myšlienok, rozprávanie o živote, láske, šťastí i smútku.

ISBN 978-80-8154-193-3

 

FÜKÖ, Pavol

Objektívne krásy a dokonalosti

Bratislava, Knižnica Ružinov 2017. 1. vyd. 240 s. Brož.

Úvahy, postrehy a zamyslenia režiséra, scenáristu a hudobníka.

ISBN 978-80-89775-05-7

 

TOMAŠOVIČ, Pavol

Mosty ponad čas

Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 103 s. Viaz.

V esejach sa autor zaoberá celkovou spoločenskou situáciou.

ISBN 978-80-8154-139-1

 

842 Rozhovory

BOBRIKOVÁ, Zuzana

Dom, v ktorom sa tancuje. Foto Peter Meľuch

Košice, Typopress 2016. 1. vyd. 166 s. Viaz.

Rozhovor o živote a svete choreografa Vlada Urbana.

ISBN 978-80-8159-062-6

 

MARENČIN, Albert

Košický pustovník. Doslov Juraj Mojžiš. Foto Martin Marenčin

Bratislava, Marenčin PT 2017. 3. vyd. 139 s. Viaz.

Spisovateľ, surrealista a filmár (1922) vedie rozhovor s významným slovenským maliarom Júliusom Jakobym (1903 – 1985).

ISBN 978-80-8114-879-8

 

ŠTRASSER, Ján

Osem vytrvalých. Foto Peter Procházka

Bratislava, Literárne informačné centrum 2017. 1. vyd. 286 s. Viaz.

Spisovateľ a básnik (1946) vedie rozhovory s knižnými vydavateľmi na Slovensku – Kolomanom K. Bagalom, Jurajom Hegerom, Petrom Chalupom, Albertom Marenčinom ml., Petrom Milčákom, Vladimírom Michalom, Olegom Pastierom, Lászlóm Szigetim.

ISBN 978-80-8119-104-6

 

ŠŤASTNÝ, František

Rozhovory s evanjelikmi rôznych profesií

Kežmarok, ViViT 2017. 1. vyd. 136 s. Viaz.

Rozhovory s evanjelikmi, ktorých autor (1935) osobne poznal.

ISBN 978-80-8175-030-4

 

86 Literatúra pre deti a mládež

ČOBEJ, Alojz

Kamaráti zvieratká. Ilust. Daniela Ondreičková

Bratislava, Fortuna Libri 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz. Edícia Fortuna Junior

Leporelo s básničkami určenými na spoznávanie zvieratiek pre deti od 2 rokov.

ISBN 978-80-8142-667-4

 

ČOBEJ, Alojz

S číslami je zábava. Ilust. Daniela Ondreičková

Bratislava, Fortuna Libri 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz. Edícia Fortuna Junior

Leporelo s básničkami vhodnými na spoznávanie čísel pre deti od 2 rokov.

ISBN 978-80-8142-666-7

 

ČULMANOVÁ, Beatrica

Zatúlané mačiatko

Žilina, Georg 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Veršíky pre najmenších.

ISBN nemá

 

DANIŠ, Martin

O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády

Bratislava, Goralinga 2016. 1. vyd. 88 s. Brož.

Súbor príbehov, v ktorých autor čerpá z čarodejných rozprávok.

ISBN 978-80-89601-07-3

 

ĎURIŠOVÁ, Helena

Riekanky od Helenky. Ilust. Martin Mjartan

Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 95 s. Viaz.

Riekanky ku každému písmenu abecedy.

ISBN 978-80-8154-190-2

 

HANÁČKOVÁ, Pavla

Nečakané priateľstvá alebo Ako si zvieratá a rastliny pomáhajú

Praha, B4U Publishing v Albatros Media 2017. 1. vyd. 36 s. Viaz.

Náučná kniha pre deti od 6 rokov o symbióze rastlín a zvierat.

ISBN 978-80-0004-641-9

 

HEVIER, Daniel

Buvibásničky. Ilust. Drahomír Trsťan

Bratislava, TRIO Publishing 2016. 1. vyd. 54 s. Viaz.

Básničky pre najmenších s tematikou zaspávania a snívania od populárneho spisovateľa, básnika a autora pre deti a mládež (1955).

ISBN 978-80-8170-032-3

 

HLUŠÍKOVÁ, Marta

Anabelka sa smeje dvojhlasne. Ilust. Kristína Šimková

Bratislava, Vydavateľstvo Q111 2016. 1. vyd. 52 s. Viaz.

Úsmevné príhody dievčatka Anabelky a jej dvojníčky Aklebany.

ISBN 978-80-89092-80-2

 

HRUŠÍKOVÁ, Katarína

Priletela básnička. Ilust. Miroslav Lechan

Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 21 s. Viaz.

Viac ako 60 veršov pre deti od 3 rokov.

ISBN 978-80-8154-151-3

 

INŠTITORISOVÁ, Dagmar

O slimáčikovi Filipkovi, trpaslíčkovi Imriškovi a neposednom Dienku

Bratislava, Asociácia Corpus 2017. 1. vyd. 76 s. Viaz.

Kniha pre najmenšie deti o dobrodružstvách troch kamarátov od pedagogičky a teatrologičky.

ISBN 978-80-9725-850-4

 

JOBUS, Branislav

Žubrienky inštalatérky. Ilust. Emília Jesenská

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 128 s. Viaz.

Kniha pre čitateľov od 8 rokov od hudobníka a autora literatúry pre deti (1969). Vtipné príbehy o opravárenských schopnostiach žubrienok.

ISBN 978-80-556-2764-9

 

MACUROVÁ, Katarína

Lily a Momo

Praha, Albatros v Albatros Media 2017. 1. vyd. 40 s. Viaz.

Príbeh o sile a kráse priateľstva pre deti od 3 rokov.

ISBN 978-80-566-0100-6

 

McCAY, William

Traja pátrači 79: Záhada zlodejov komiksov. Z angl. orig. prel. Mária Čierna

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 1. vyd. 123 s. Viaz.

Próza pre čitateľov od 9 rokov, v ktorej traja pátrači hľadajú vzácne komiksy.

ISBN 978-80-10-03088-0

 

MIKŠÍKOVÁ, Blažena

Smieško z 1. A. Ilust. Danica Pauličková

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 2. vyd. 89 s. Viaz.

Príbehy a básničky pre deti v predškolskom veku.

ISBN 978-80-10-01387-6

 

MIŠÍKOVÁ, Ivona

Myška v knižke a iné básničky a rapotačky. Ilust. Miroslav Lechan

Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 21 s. Viaz.

Viac ako 50 básničiek pre deti od 3 rokov.

ISBN 978-80-8154-143-8

 

Najkrajšie rozprávky bratov Grimmovcov

Bratislava, Ikar – Príroda 2016. 1. vyd. 142 s. Viaz.

Výber najkrajších rozprávok (Čarodejníkov učeň, Brémski muzikanti a i.). Prerozprávala Želmíra Talajová.

ISBN 978-80-551-4909-7

 

RAÝMANOVÁ, Vanda

Drobci

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 128 s. Viaz.

Dobrodružstvá malých bratov Toma a Bena, prostredníctvom ktorých spoznávajú svet. Kniha vznikla na motívy večerníčkového seriálu RTVS. Vhodné od 4 rokov.

ISBN 978-80-556-2739-7

 

STAVIARSKA, Marka

Opováž sa toto prečítať! Ilust. Dominika Mačáková

Prešov, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 112 s. Brož.

Dobrodružný príbeh 16-ročnej Sone a jej partie.

ISBN 978-80-972505-0-8

 

ŠEBOVÁ, Vladimíra

Hypersomnia

Bratislava, Citadella 2017. 1. vyd. 360 s. Brož.

Druhá časť sci-fi trilógie pre mladých dospelých o spisovateľke Sare, ktorá roky trpí nespavosťou, no zrazu sa všetko zmení.

ISBN 978-80-8182-0496-

 

Tri malé prasiatka. Z angl. orig. prel. Jitka Madarásová

Bratislava, Svojtka & Co. 2017. 1. vyd. 48 s. Brož.

Rozprávka o troch prasiatkach doplnená o ďalšie aktivity – dolepovanie samolepiek a dokresľovanie obrázkov.

ISBN 978-80-567-0023-5

 

VANEK, Martin

Opera nehryzie. Ilust. Tomáš Eniac Cíger

Bratislava, Dixit 2016. 1. vyd. 96 s. Viaz.

Publikácia s didaktickým zámerom učí čitateľa spoznávať operné diela, nazrie i do zákulisia divadla či do divadelného bufetu.

ISBN 978-80-89662-20-3

 

87 Humor. Satira. Kreslený humor

SKALICKÝ, Vladimír

Hlody, kameňáky a prasačinky

Martin, Ekonoprint družstvo 2017. 1. vyd. 240 s. Brož.

Výber najlepších vtipov.

ISBN 978-80-971419-7-4

 

9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY

90 Regionálne monografie

ADAMOVÁ, Mária – PUNTIGÁN, Jozef – SEDLIAKOVÁ, Erika

Lučenec – synagóga v premenách času

Lučenec, Mestský úrad Lučenec 2016. 1. vyd. 169 s. Viaz.

Monografia o dvestoročných dejinách židovstva na území mesta Lučenec.

ISBN 978-80-972273-3-3

 

DUBOVICKÝ, Oskár – PODMANICKÝ, Ján

Stará Bystrica a okolie. Foto Jaroslav Velička

Stará Bystrica, Slovakia Art Plus 2016. 2. vyd. 651 s. Viaz.

Monografia obce.

ISBN 978-80-972305-0-0

 

91 Zemepis. Turistika. Cestovanie

Autom do Chorvátska. Zo Slovenska k Jadranu

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 6. vyd. 1 s. Voľné listy

Automapa v mierke 1 : 100 000.

ISBN nemá

 

Bulharsko

Banská Bystrica, BB-MAPY Plus 2017. 1. vyd. 1 s. Voľné listy

Automapa v mierke 1 : 1000 000.

ISBN nemá

 

Hriňová

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 2. vyd. 1 s. Voľné listy

Mapa v mierke 1 : 15 000.

ISBN 978-80-89349-33-3

 

KOLLÁR, Daniel – LACIKA, Ján

Od hradu k hradu (1. diel)

Bratislava, Dajama 2017. 1. vyd. 207 s. Brož. Edícia Po Slovensku

Publikácia ponúka 18 výletov k 36 najnavštevovanejším hradom na západnom Slovensku.

ISBN 978-80-8136-073-2

 

Kúpanie na Slovensku

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 5. vyd. 1 s. Voľné listy

Špeciálna automapa v mierke 1 : 500 000.

ISBN nemá

 

Muránska planina

Bez miesta, TATRAPLAN 2017. 1. vyd. 1 s. Voľné listy

Turistická a cykloturistická mapa Stolických a Veporských vrchov v mierke 1 : 50 000.

ISBN 978-80-89904-01-3

 

Poľana

Bez miesta, TATRAPLAN 2017. 1. vyd. 1 s. Voľné listy

Turistická mapa v mierke 1 : 50 000.

ISBN 978-80-89904-00-6

 

Slovensko – podrobný autoatlas (1. časť)

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 1. vyd. 16 s. Brož.

Prvá časť automapy v mierke 1 : 100 000.

ISBN nemá

 

Slovensko – podrobný autoatlas (2. časť)

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 1. vyd. Nestr. Brož.

Automapa v mierke 1 : 100 000. Strany 17 – 32.

ISBN nemá

 

Zo Slovenska k Čiernemu moru

Banská Bystrica, BB-MAPY Plus 2017. 1. vyd. 1 s. Voľné listy

Automapa v mierke 1 : 1 100 000.

ISBN nemá

 

92 Biografie. Rodokmene

SYRNÝ, Marek – GUBA, Ivan a kol.

Jozef Letrich a jeho doba

Martin, Nadácia Jozefa Letricha 2016. 1. vyd. 325 s. Brož.

Zborník štúdií o J. Letrichovi, jeho živote a činnosti.

ISBN 978-80-972561-5-9

 

94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

DVOŘÁKOVÁ, Daniela

Barbora Celjská

Budmerice, Vydavateľstvo RAK 2017. 2. dopl. vyd. 303 s. Viaz.

Životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej (1392 – 1451).

ISBN 978-80-85501-68-1

 

DVOŘÁKOVÁ, Daniela

Rytier a jeho kráľ

Budmerice, Vydavateľstvo RAK 2017. 3. dopl. vyd. 598 s. Viaz.

Sonda do života stredovekého šľachtica, kniha má podnázov Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský.

ISBN 978-80-85501-67-4

 

Politický exil z krajín strednej a východnej Európy. Zost. Peter Jašek

Bratislava, Ústav pamäti národa 2017. 1. vyd. 459 s. Brož.

Motívy, stratégie a perspektívy na Východe a Západe v rokoch 1945 – 1989. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie (november 2013, Bratislava).

ISBN 978-80-89335-80-0

 

96 Dejiny Slovenska a Česka

Každá rodina má svoj príbeh. Zost. Maroš Borský

Bratislava, Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah 2017. 1. vyd. 78 s. Brož.

Katalóg výstavy v Židovskom komunitnom centre.

ISBN 978-80-969720-7-4

 

97 Dejiny slovenských regiónov a miest

LENGOVÁ, Miriam

Remeslo, cech a obchod na Spiši do polovice 17. storočia

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 256 s. Viaz.

Publikácia zobrazuje každodenný život remeselníkov a obchodníkov bohatého a kultúrneho kraja strednej Európy.

ISBN 978-80-8114-846-0

 

Slovenský orloj v Starej Bystrici. Zost. Ján Podmanický, Marián Liščák. Foto Soňa Sadloňová, Lea Lovišková, Braňo Krejčík

Stará Bystrica, Slovakia Art Plus 2016. 1. vyd. 35 s. Brož.

Informačná brožúra.

ISBN 978-80-972225-1-2

 

993 Rozličné fakty. Aktuality

Dvorana slovenského humanizmu. Ceny humanistov 2008 – 2017

Banská Bystrica, Spoločnosť Prometheus 2017. 1. vyd. 45 s. Brož.

Prehľad nositeľov titulov Veľvyslanec humanizmu a Humanista roka – s biografiami a charakteristikami inštitúcií –, ktorí získali ocenenia za uplynulých 10 rokov.

ISBN nemá

 

Kam počas letných prázdnin 2017. Zost. Silvia Polčicová

Bratislava, CVTI SR 2017. 1. vyd. 87 s. Brož.

Prehľad plánovaných aktivít, podujatí a táborov pre deti a mládež.

ISBN 978-80-89354-80-1