Nové knihy - september 2017 - Knižná revue

Knižná revue

Námestie SNP 12
812 24 Bratislava
02/204 73 514
0918 640 831
krevue@litcentrum.sk

šéfredaktor:

Mgr. Matúš Mikšík

miksik@litcentrum.sk

Logo fb

Nové číslo

 

 

   

 

 

 

 

Nové knihy - september 2017

27. 09. 2017 09:15 | Správa

1 FILOZOFIA

18 Aforizmy. Citáty. Zrnká múdrosti

KALAMÁR, Ondrej

Od O.K. do booka

Bratislava, TRIO Publishing 2017. 1. vyd. 64 s. Viaz.

Štvrtá kniha aforizmov básnika (1958). Predchádzajúce tituly: O.K.mihy (2012), Vypadnuté z O.K. (2013), O.K.om O.čom (2015).

ISBN 978-80-8170-042-2

 

2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ

20 Kresťanské náboženstvá

Deviatnik k fatimským deťom. Z čes. orig. prel. Gabriela Spustová. Zost. Michal Altrichter

Trnava, Dobrá kniha 2017. 1. vyd. 29 s. Brož.

Brožúra venovaná stému výročiu zjavenia Panny Márie vo Fatime.

ISBN 978-80-8191-069-2

 

Dominikánsky kostol v Košiciach. Zost. Melichar Jozef Matis. Foto Gabriel Bodnár

Košice, Dominikánske mariánske centrum SALVE 2017. 1. vyd. Nestr. Brož.

Publikácia s podtitulom Dejiny ružencového apoštolátu košických dominikánov.

ISBN 978-80-972388-4-1

 

ĎATELINKA, Anton

Psallite Sapienter. O posvätnej hudbe s Josefom Ratzingerom

Zlaté Moravce, ChristBook 2017. 1. vyd. 142 s. Brož.

Benedikt XVI. vysvetľuje tajomstvá kresťanskej viery a ich odraz v hudbe.

ISBN 978-80-972702-0-9

 

HOUSTON, Brian

Žiť, milovať, viesť. Z angl. orig. prel. Dominika Spodniaková

Sliač, GD IDENTITY 2017. 1. vyd. Nestr. Brož.

Autor sprístupňuje svoje životné skúsenosti a biblické pravdy, ktoré mu umožnili žiť naplno.

ISBN 978-80-972316-7-5

 

HUBEŇÁKOVÁ, Júlia

Spoznávame Ježiša

Trnava, Dobrá kniha 2017. 1. vyd. 245 s. Brož.

Nedeľné evanjeliá pre tínedžerov.

ISBN 978-80-8191-070-8

 

Mária Magdaléna. Podľa videní blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej (1774 – 1824). Z angl. orig. prel. Lukáš Vaník

Doľany, ZAEX 2017. 1. vyd. 191 s. Brož.

Biografická črta druhej najdôležitejšej ženy v evanjeliách, rozprávanie o jej živote od deviatich rokov.

ISBN 978-80-8192-027-1

 

MIŠUTH, Viktor

Kongregácia sestier premonštrátok

Trnava, Kongregácia sestier premonštrátok 2017. 1. vyd. 287 s. Viaz.

Dejiny kongregácie.

ISBN 978-80-89604-29-6

 

PIOTROWSKI, Mieszyslaw – GAETA, Saverio

Mária pre tretie tisícročie. Z angl. orig. prel. Martina Palkovičová, Lucia Legáthová

Doľany, ZAEX 2017. 1. vyd. 81 s. Brož.

Príbehy o zjavení Panny Márie v Taliansku.

ISBN 978-80-81920-25-7

 

RADOŠINSKÝ, Michal Titus

Quo vadis, Titus?

Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2017. 1. vyd. 263 s. Viaz.

Životný príbeh Titusa Zemana, mučeníka za záchranu duchovných povolaní.

ISBN 978-80-7165-999-0

 

SARAH, Robert – DIATA, Nicolas

Sila ticha proti diktatúre hluku. Z fran. orig. prel. Zuzana Szabóová. Verše prebásnil Marián Minárik

Bratislava, Lúč 2017. 1. vyd. 312 s. Viaz.

Významný súčasný kardinál z afrického kontinentu Robert Sarah obhajuje ticho v rozhovore s francúzskym vatikanistom a spisovateľom Nicolasom Diatom.

ISBN 978-80-8179-071-3

 

SLOMSKI, Peter

Rímsky katolicizmus: svedectvo histórie a Písma. Z angl. orig. prekladateľ neuvedený

Žilina, OZ Dobrá správa 2017. 1. vyd. 42 s. Brož.

Materiál na výučbu Biblie.

ISBN 978-80-89827-29-9

 

SPIRAGO, Franz

Diabol a jeho pôsobenie. Z nem. orig. prel. Rastislav Nemec

Košice, Zachej.sk 2017. 1. vyd. 196 s. Brož.

Svedectvá o prejavoch zlého ducha z nedávnej histórie.

ISBN 978-80-89866-08-3

 

Žalmy 51 – 75. Zost. Bohdan Hroboň

Trnava, Dobrá kniha 2017. 1. vyd. 691 s. Viaz.

Komentáre k Starému zákonu zv. 5.

ISBN 978-80-8191-066-1

 

3 SPOLOČENSKÉ VEDY

30 Sociológia. Súčasná spoločnosť. Demografia

Národná správa o rozvoji miest SR pre potreby konferencie Habitat III.

Bratislava, Ministerstvo dopravy a výstavby SR 2017. 1. vyd. 67 s. Brož.

Správa za Slovenskú republiku na konferencii (september 2016).

ISBN 978-80-971914-3-6

 

32 Politika

Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky. Zost. Adam Berka

Bez miesta, 82 Book and Design Shop 2017. 1. vyd. 156 s. Viaz.

Praktická publikácia oboznamuje čitateľa prehľadnou formou a zrozumiteľným jazykom s našou Ústavou.

ISBN 978-80-9726-860-2

 

LESNÁ, Ľuba

Únos. Čierna diera demokracie

Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2017. 1. vyd. 326 s. Brož.

Dokument o únose Michala Kováča ml., v ktorom pracuje investigatívna novinárka s overenými faktami a poznatkami.

ISBN 978-80-8934-564-9

 

33 Ekonomika

Odvody. Zost. Jozef Mihál, Jana Motyčková

Bratislava, Relia 2017. 1. vyd. 229 s. Brož.

Kniha mapuje stav zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení z pohľadu povinnosti platenia poistného.

ISBN 978-80-972306-2-3

 

35 Verejná správa

CIRNER, Michal

Cezhraničná spolupráca v Európe a verejná správa naprieč hranicou (Slovensko – Ukrajina) (pracovný zošit VI.)

Prešov, ADIN 2017. 1. vyd. 63 s. Brož.

Reformy verejnej správy na Slovensku a Ukrajine.

ISBN 978-80-89540-91-4

 

36 Sociálna starostlivosť a dobročinnosť. Sociálne poistenie

FEDOROVÁ, Katarína

Pacient v práve

Košice, Activa C & S 2017. 1. vyd. 120 s. Brož.

Praktický sprievodca sociálnym zabezpečením a zdravotnou starostlivosťou.

ISBN 978-80-970799-9-4

 

37 Pedagogika. Školstvo. Veda

Deti a mládež v číslach za rok 2016. Zost. Silvia Polčicová, Matej Války, Ján Suchanovský

Bratislava, CVTI SR 2017. 1. vyd. 103 s. Brož.

Tabuľkové prehľady údajov a ukazovateľov o činnosti organizácií pôsobiacich v oblasti venujúcej sa deťom a mládeži v roku 2016.

ISBN 978-80-89354-81-8

 

DOČKAL, Vladimír – DUCHOVIČOVÁ, Jana

Talent v škole

Bratislava, Raabe Slovensko 2017. 1. vyd. 181 s. Brož.

Metodický materiál pre riaditeľov a učiteľov základných škôl na edukáciu nadaných žiakov.

ISBN 978-80-8140-267-8

 

MAZÚROVÁ, Anna

Elektronická triedna kniha

Bratislava, Raabe Slovensko 2017. 1. vyd. 146 s. Brož.

Vedenie elektronickej triednej knihy v škole v programe aSc Agenda.

ISBN 978-80-8140-255-5

 

OŽVOLDOVÁ, Miroslava

Bádateľská hra už od materskej školy

Bratislava, Raabe Slovensko 2017. 1. vyd. 192 s. Brož.

Brožúra prináša námety na experimentálne aktivity pre učiteľov a rodičov.

ISBN 978-80-8140-253-1

 

25 EGT – škola zázrakov. Zost. Helena Pašiaková

Tisovec, Evanjelické gymnázium 2017. 1. vyd. 176 s. Viaz.

Štvrťstoročie školy, ktorá vstúpila do života Tisovčanom.

ISBN 978-80-7140-526-9

 

4 JAZYK. JAZYKOVEDA

41 Cudzie jazyky

GLENDOVÁ, Valentína – KOVÁČIKOVÁ, Elena

Ruský jazyk pre 6. ročník základnej školy. Ilust. Táňa Žitňanová

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 7. vyd. 141 s. Brož.

Pracovný zošit.

ISBN 978-80-10-03164-1

 

LAVODRAMA, Priscilla

Naočte sa hovoriť po anglicky. Z nem. orig. prel. Martina Katuščáková

Bratislava, Raabe Slovensko 2017. 1. vyd. 256 s. Brož. Edícia Pons

Nová vizuálna metóda. Jazykový kurz niveau A1 – A2 obsahuje 20 lekcií, ktoré precvičujú slovnú zásobu, gramatiku a konverzáciu.

ISBN 978-80-8140-256-2

 

VETTER, Gregor

Naočte sa slovíčka po anglicky. Z nem. orig. prekladateľ neuvedený

Bratislava, Raabe Slovensko 2017. 1. vyd. 140 s. Brož.

Obrázkový slovník.

ISBN 978-80-8140-259-3

 

VETTER, Gregor

Naočte sa slovíčka po nemecky. Z nem. orig. prekladateľ neuvedený

Bratislava, Raabe Slovensko 2017. 1. vyd. 144 s. Brož.

Obrázkový slovník.

ISBN 978-80-8140-263-0

 

49 Učebnice

DIENEROVÁ, Eva

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4. ročník základných škôl

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 2. vyd. 77 s. Brož.

Praktická pomôcka.

ISBN 978-80-10-02071-3

 

5 EXAKTNÉ VEDY

52 Astronómia. Geodézia

CSERE, Elemér a kol.

Z histórie výskumu Slnka. Zost. Eva Marková, Eduard Koči

Hurbanovo, Slovenská ústredná hvezdáreň 2017. 1. vyd. 51 s. Brož.

Práca zakladateľa amatérskej astronómie.

ISBN 978-80-85221-93-0

 

59 Učebnice

KREJZA, Lumír

Matematika pre 5. ročník špeciálnej základnej školy (1. časť). Ilust. Ivan Kováčik

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 14. vyd. 64 s. Brož.

Pracovný zošit 1. časť.

ISBN 978-80-10-03149-8

 

KREJZA, Lumír

Matematika pre 5. ročník špeciálnej základnej školy (2. časť)

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 11. vyd. 64 s. Brož.

Pracovný zošit 2. časť.

ISBN 978-80-10-03150-4

 

KREJZA, Lumír

Matematika pre 6. ročník špeciálnej základnej školy (1. časť). Ilust. Ivan Kováčik

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 13. vyd. 64 s. Brož.

Pracovný zošit 1. časť.

ISBN 978-80-10-03151-1

 

KREJZA, Lumír

Matematika pre 6. ročník špeciálnej základnej školy (2. časť)

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 11. vyd. 64 s. Brož.

Pracovný zošit 2. časť.

ISBN 978-80-10-03152-8

 

RÝGLOVÁ, Janka

Matematika pre 2. ročník špeciálnej základnej školy (1. časť)

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 18. vyd. 127 s. Brož.

Učebnica 1. časť.

ISBN 978-80-10-03137-5

 

RÝGLOVÁ, Janka

Matematika pre 2. ročník špeciálnej základnej školy (2. časť)

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 18. vyd. 128 s. Brož.

Učebnica 2. časť.

ISBN 978-80-10-03138-2

 

6 APLIKOVANÉ VEDY

61 Medicína

KUŽELA, Ladislav a kol.

Gastroenterológia

Bratislava, Herba 2017. 1. vyd. 343 s. Brož.

Publikácia s podtitulom Klinické odporúčania.

ISBN 978-80-89631-65-0

 

64 Praktický život

ŠULÍKOVÁ, Nora

Šťastie na dosah

Bez miesta, Mamplan 2017. 1. vyd. 236 s. Brož.

Kniha ponúka overené techniky a návody na dosiahnutie vnútorného šťastia.

ISBN 978-80-972417-1-1

 

691 Učebnice

Mikrobiológia potravín

Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita 2017. 1. vyd. 239 s. Viaz.

Učebnica.

ISBN 978-80-552-1642-3

 

PAPULA, Jozef – PAPULOVÁ, Emília

Manažment pre obchodné akadémie

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 8. aktual. vyd. 116 s. Brož.

Učebnica.

ISBN 978-80-10-03112-2

 

7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS

73 Maliarstvo. Grafika

GREGUŠOVÁ, Andrea – KOSÁNOVÁ, Katarína

Ako maliari vidia svet. Ilust. Nataša Štefunková

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 74 s. Viaz.

Náučná kniha prevedie deti galériou slávnych slovenských maliarov (M. Galanda, M. Benka, D. Fischer a ďalší) a rôznymi technikami tvorby výtvarných diel.

ISBN 978-80-556-2977-3

 

77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia

HRABUŠICKÝ, Aurel – VANČO, Filip

Ivan Matejka

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 144 s. Viaz. Edícia Osobnosti slovenskej fotografie

Monografia predstavuje výber z tvorby fotografa (1942), priekopníka výtvarne orientovanej fotografie na Slovensku.

ISBN 978-80-556-2896-7

 

8 LITERATÚRA. BELETRIA

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

HAJKO, Dalimír

Básnický svet Jozefa Leikerta

Bratislava, Veda 2017. 1. vyd. 248 s. Viaz.

V publikácii literárny vedec a kritik (1944) posudzuje a komentuje rozsiahlu básnickú tvorbu spisovateľa a básnika (1955).

ISBN 978-80-224-1563-7

 

Literárnohistorické kolokvium III. Barok. Zost. Erika Brtáňová

Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 2017. 1. vyd. 176 s. Brož.

Súbor štúdií.

ISBN 978-80-88746-35-5

 

Potopené duše. Zost. Andrea Bokníková

Bratislava, ASPEKT, záujmové združenie žien 2017. 1. vyd. 471 s. Viaz.

Publikácia s podtitulom Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia obsahuje medailóny a výber básní Ľudmily Groeblovej, Šáry Buganovej, Zory Jesenskej, Henny Fiebigovej, Nory Preusovej a iných. Úvodnú štúdiu napísala Andrea Bokníková.

ISBN 978-80-8151-048-9

 

Rétorika dnes. Zost. Zuzana Laurinčíková

Banská Bystrica, Akadémia umení 2017. 1. vyd. 69 s. Brož.

Zborník referátov z konferencie (12. apríla 2017, Banská Bystrica).

ISBN 978-80-89555-77-2

 

Timrava vo výbere Dany Podrackej. Zost. Dana Podracká. Doslov Dana Podracká

Bratislava, Literárne informačné centrum 2017. 1. vyd. 83 s. Brož.

Esejistka a poetka (1954) zostavila z úryvkov diel a korešpondencie Boženy Slančíkovej Timravy (1867 – 1951) plastický obraz autorky.

ISBN 978-80-8119-107-7

 

81 Poézia

DARMO, Jozef

Čas s Tebou

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 168 s. Viaz.

Zbierka veršov od novinára, básnika a spisovateľa (1932), v ktorej sa venuje téme vzťahov medzi mužom a ženou, rodiny, ale aj identity národa.

ISBN 978-80-8061-978-7

 

GARAN, Pavol

Šla Pavla šalviou. Ilust. Milan Ladyka

Spišská Nová Ves, FAMA art 2017. 1. vyd. 82 s. Viaz.

Tretia básnická zbierka autora (1978). Predchádzajúce tituly: Smrť zahroteným prstom (2007), Jednotlivec (Trochejský kôň) (2009).

ISBN 978-80-89717-14-9

 

JANKALOVÁ-VAŠKOVIČOVÁ, Mária

Smädné studne. Ilust. Anna Dragannová

Spišská Nová Ves, FAMA art 2017. 1. vyd. 67 s. Viaz.

Kniha poézie autorky (1962). Predchádzajúce zbierky básní: Zastávka na znamenie (Smena 1990), Napospas vetru, vode (Modrý Peter 1996).

ISBN 978-80-89717-09-5

 

LIPCSEI, Ladislav

Svätým mečom. Ilust. Nicol Hochholczerová

Levoča, Modrý Peter 2017. 1. vyd. 104 s. Viaz. Edícia Mušľa

Básnický debut autora (1992).

ISBN 978-80-89545-58-2

 

LLESHANAKU, Luljeta

Pondelok v siedmich dňoch. Z angl. orig. prel. Lucia Duero. Predslov Lucia Duero

Bratislava, Drewo a srd – Občianske združenie Vlna 2017. 1. vyd. 93 s. Brož. Edícia Poézia

Zbierka vybraných básní mnohonásobne ocenenej albánskej poetky, novinárky a prekladateľky (1968).

ISBN 978-80-89550-34-0

 

STRÖMOVÁ, Eva

Temná abeceda. Zo švéd. orig. prel. Milan Richter. Zost. Milan Richter. Doslov Milan Richter

Kordíky, Skalná ruža, občianske združenie 2017. 1. vyd. 75 s. Viaz. Edícia Poézia

Výber básní švédskej poetky a prozaičky, ktorá sa zaoberá témami ako katastrofa, zrod, zraniteľnosť, zánik, úzkosť, krása a biologické životné procesy. Publikácia obsahuje poznámky k básňam a kalendárium života autorky.

ISBN 978-80-89816-06-4

 

SUCHÝ, Viktor

Básne o počasí. Foto autor

Levoča, Modrý Peter 2017. 1. vyd. 56 s. Viaz. Edícia Mušľa

Básnický debut autora (1976) obsahuje verše blízke haiku, aforizmu či hádanke.

ISBN 978-80-89545-60-5

 

82 Divadelné hry. Scenáre. Dramatické texty

Cestujúce bábky

Košice, Bábkové divadlo 2017. 1. vyd. 149 s. Brož.

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Príbehy spod Karpát (Užhorod – Košice).

ISBN 978-80-972523-4-2

 

GREGOR, Peter

Hry (1. časť)

Bratislava, Asociácia Corpus, NM Code 2017. 1. vyd. 253 s. Brož.

Divadelné hry básnika, prozaika a autora rozhlasových hier (1944 – 2014) – Horúčka doktora Semmelweisa (1985), Muž menom Jób (1989), Čo si to narobil, Herakles (1993-94), Smrť v Aténach (1996), Harmonikár (1988), Tahiti (2001) a Prst (2001).

ISBN 978-80-972585-3-5

 

RICHTER, Milan

Krátky nešťastný život Marilyn Monroe

Dunajská Lužná, MilaniuM 2017. 1. vyd. 236 s. Brož.

Divadelná hra v dvoch dejstvách od básnika, dramatika a prekladateľa (1948) napísaná ako napínavý triler, v ktorom sa vyšetruje smrť ikony amerického filmu 50. rokov 20. storočia.

ISBN 978-80-8917-868-1

 

83 Román. Novely. Poviedky

BALOGHOVÁ, Mary

Darujem ti úsvit. Z angl. orig. prel. Beata Horná

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 1. vyd. 349 s. Viaz.

Historická romanca. Joana a Robert, špióni pracujúci v nebezpečnej misii, sa do seba zaľúbia.

ISBN 978-80-220-1992-7

 

BENDZÁK, Ľuboš

Samota je moja staršia sestra

Levoča, Modrý Peter 2017. 1. vyd. 100 s. Viaz.

Básnik je autorom piatich básnických zbierok (1966), toto je jeho prozaická prvotina.

ISBN 978-80-89545-59-9

 

BEŇOVÁ, Emily D.

Dotyk túžby

Bratislava, Bestseler 2017. 1. vyd. 274 s. Brož.

Príbeh o ambicióznej Molly, ktorá by sa mala vydať, ak chce zdediť peniaze po otcovi.

ISBN 978-80-8982-134-1

 

BULBECK, Soňa

Denník saudskej manželky

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 160 s. Viaz.

Príbeh o turistickej kancelárii, ktorú si v Saudskej Arábii otvorí Slovenka so svojím saudským manželom.

ISBN 978-80-569-0022-2

 

BYSTRIČANOVÁ, Silvia

Tri dni do raja

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 160 s. Viaz.

Populárna spisovateľka zachytáva vo svojej próze príbeh dvoch žien odlišných generácií, lásku a existenciu skutočného priateľstva.

ISBN 978-80-556-2791-5

 

DANČÍK, Daniel J.

Odkazy z minulosti

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 144 s. Viaz.

Druhá próza autora (1995), prvú – Upír zo Smolenického zámku – vydal v roku 2014 ako elektronickú knihu. Súkromný detektív Severín Sincilery rieši sériu vrážd súvisiacu s osudom Židov, ktorí žili v bratislavskom Podhradí.

ISBN 978-80-8114-650-3

 

DOSTOJEVSKIJ, Fiodor Michajlovič

Dvojník. Z rus. orig. prel. Ján Ferenčík

Bratislava, Vydavateľstvo Európa 2017. 4. vyd. (dotlač) 149 s. Viaz. Edícia Premena

Román významného ruského spisovateľa (1821 – 1881) prináša tragickú tému ľudského rozdvojenia aj ostrú satiru spoločenského života.

ISBN 978-80-89666-40-9

 

DŽIBRÁN, Chalíl

Prorok, Prorokova záhrada. Z angl. orig. prel. Milan Richter. Doslov Katarína Bešková

Dunajská Lužná, MilaniuM 2017. 1. vyd. 320 s. Viaz.

Lyricko-prorocké texty libanonsko-amerického básnika, prozaika a výtvarníka (1883 – 1931). Autor predostiera posolstvo Biblie modernému človeku.

ISBN 978-80-8917-869-8

 

FJELL, Jan-Erik

Lovkyňa šťastia. Z nór. orig. prel. Simona Jánošková

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 432 s. Viaz.

Piaty román zo série o Antonovi Brekkem od nórskeho spisovateľa (1982). Vyšetrovateľ rieši vraždu osamelej ženy v spojitosti s nájdenými kosťami v americkom cadillacu.

ISBN 978-80-8114-907-8

 

GILLEROVÁ, Katarína

Ráno neplačem

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 2. vyd. 279 s. Viaz.

Nové vydanie románu populárnej autorky o výtvarníčke Martine a jej hľadaní cesty k rodine, ktorú nevidela už niekoľko rokov.

ISBN 978-80-220-1988-0

 

GILLEROVÁ, Katarína

Všetko sa raz skončí

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 2. vyd. 231 s. Viaz.

Reedícia románu populárnej autorky o Simone, jej ľúbostnom vzťahu so šéfom a snahe získať späť rodinu, o ktorú takmer prišla.

ISBN 978-80-220-1994-1

 

GUILLAUME, Musso

Dievča z Brooklynu. Z fran. orig. prel. Aňa Ostrihoňová

Bratislava, Vydavateľstvo Motto v Albatros Media 2017. 1. vyd. 339 s. Brož.

Psychologický triler francúzskeho autora, ktorému vyšiel v slovenčine aj román Central Park (2015).

ISBN 978-80-556-0134-1

 

HAVRANOVÁ, Ivana

Mariška

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 190 s. Viaz.

Príbeh odohrávajúci sa v 19. storočí o mladej Mariške, ktorá odchádza z malého mesta do sveta, aby sa z nej stala dospelá mladá dáma.

ISBN 978-80-8114-991-7

 

HEMINGWAY, Ernest

Mať a nemať. Z angl. orig. prel. Miloš Ruppeldt

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 245 s. Viaz. Edícia Odeon

Román významného spisovateľa (1899 – 1961), v ktorom zobrazuje rozdiely medzi svetom chudobných a svetom bohatých, ekonomické a sociálne problémy počas veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia v USA.

ISBN 978-80-551-5367-4

 

HLAVATÁ, Dana

Neblázni, miláčik

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 240 s. Viaz.

Próza spisovateľky a dramaturgičky (1957) ponúka optimistický pohľad na zdanlivo neriešiteľné životné situácie.

ISBN 978-80-8114-973-3

 

CHRISTIE, Agatha

Lord Edgware zomiera. Z angl. orig. prel. Diana Ghaniová

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 1. vyd. 206 s. Viaz.

Prvý slovenský preklad detektívneho románu populárnej spisovateľky (1890 – 1976), ktorý napísala v roku 1933. Hercule Poirot pátra po vrahovi lorda Edgwara, podozrivá je jeho manželka.

ISBN 978-80-220-1983-5

 

JAMBOROVÁ, Vita

Potomkovia bohov

Bratislava, Hydra 2017. 1. vyd. 262 s. Brož.

Dobrodružná fantasy próza. Na pozadí boja dvoch znepriatelených rás sa rozvíja ľúbostný príbeh.

ISBN 978-80-8984-045-8

 

JAMBOROVÁ, Vita

Stráž ma, mafia nezabúda

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd. 200 s. Brož.

Príbeh o tom, ako si s bývalým členom ukrajinského podsvetia Bohdanom chce niekto vyriešiť staré účty.

ISBN 978-80-8986-111-8

 

JEŽOVIČOVÁ, Kristína – BRAUNOVÁ, Lucia

Skrotenie nehanebnice

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 256 s. Brož.

Spoločná próza autoriek o Viktórii, ktorá stále odmieta Nikolu, pretože má niekoľko vzťahov súčasne.

ISBN 978-80-569-0016-1

 

KADARE, Ismail

Kronika v kameni. Z alb. orig. prel. Viliam Mruškovič

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 267 s. Brož.

Román albánskeho spisovateľa a básnika (1936). Dospievajúci chlapec v ňom rozpráva o živote v Gjirokastre počas druhej svetovej vojny.

ISBN 978-80-8194-007-1

 

KALIŠ, Milan

Kúpil som si bordel

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 224 s. Viaz.

Próza o telesnej i duševnej prostitúcii plná škandalóznych scén a myšlienok básnika a prozaika (1979).

ISBN 978-80-569-0028-4

 

KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa

Ja a on

Bratislava, Ikar 2017. 2. vyd. 376 s. Viaz.

Reedícia románu populárnej spisovateľky o súčasných manželoch, ktorí spoločne prekonávajú krízy, hľadajú kompromisy, zriekajú sa snov pre rodinu.

ISBN 978-80-551-4567-9

 

Kolektív autoriek

V zajatí strachu

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 256 s. Brož.

Prózy od kolektívu autoriek (D. Beňová, Blšáková, Braunová, Hrašková, Ježovičová, Lunáková, Manáková, Melichová, Mihoková, Pavelková, Wurm, Würll), ktorých spoločným motívom je strach.

ISBN 978-80-569-0019-2

 

MANÁKOVÁ, Mirka

Arabská milenka

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 240 s. Viaz.

Príbeh od autorky (1984) o tom, ako je mladá Yasmina donútená vydať sa za bohatého ropného magnáta, no keď sa zamiluje do niekoho iného, pokúsi sa s ním o útek.

ISBN 978-80-569-0025-3

 

MANÁKOVÁ, Mirka

Slzy africkej lásky

Bratislava, Bestseler 2017. 1. vyd. 240 s. Brož.

Próza od autorky (1984) o Kayle, ktorá je nútená vydať sa za Araba, ktorého nemiluje.

ISBN 978-80-8982-135-8

 

MARTIN, George Raymond Richard

Rytier siedmich kráľovstiev. Z angl. orig. prel. Jana Pernišová. Ilust. Gary Gianni

Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 2017. 1. vyd. 332 s. Viaz. Edícia LUK – Knižnica svetových bestsellerov

Samostatná fantasy próza populárneho autora (1948) mapuje storočie pred udalosťami ságy Hry o tróny, sleduje dobrodružstvá potulných rytierov a ich panošov.

ISBN 978-80-222-0849-9

 

MELASOVÁ, Tatiana

Tovar

Bratislava, Marenčin PT 2017. 3. vyd. 296 s. Brož.

Šokujúci román inšpirovaný autobiografickými skúsenosťami narkomanky a prostitútky (1982).

ISBN 978-80-569-0031-4

 

MILČÁK, Ján

Rezbár. Ilust. Peter Krupa

Levoča, Modrý Peter 2017. 1. vyd. 168 s. Viaz.

Próza spisovateľa a autora literatúry pre deti a mládež (1935), v ktorej sa venuje historickej téme – príbehu Majstra Pavla z Levoče.

ISBN 978-80-89545-61-2

 

MINIER, Bernard

Skurvený príbeh. Z fran. orig. prel. Marta Vulganová

Bratislava, Vydavateľstvo XYZ v Albatros Media 2017. 1. vyd. 586 s. Viaz.

Triler francúzskeho autora (1960) z prostredia severozápadnej Ameriky. Neplnoletému Henrymu zavraždia priateľku.

ISBN 978-80-556-0119-8

 

MIŠČI, Jakub

Zvrátené mesto

Bratislava, Art Floyd 2017. 1. vyd. 189 s. Brož.

Psychologický triler je debutovou prózou autora. Bratia Adam a Štefan sa ocitajú uprostred zvláštnych udalostí.

ISBN 978-80-89889-04-4

 

MITANA, Dušan

Koniec hry

Levice, KK Bagala 2017. 4. konečné vyd. 301 s. Viaz.

Psychologicko-kriminálny román popredného slovenského autora (1946). Ponúka kritiku morálneho stavu spoločnosti v totalitnom režime i detektívnu zápletku.

ISBN 978-80-8108-090-6

 

MITANA, Dušan

Krst ohňom

Levice, KK Bagala 2017. 2. vyd. 115 s. Viaz.

Zbierka poviedok obsahuje 8 textov, ktoré sú typické čiernym humorom a absurditou.

ISBN 978-80-8108-064-7

 

MITANA, Dušan

Môj rodný cintorín

Levice, KK Bagala 2017. 3. vyd. 178 s. Viaz.

Novela autora.

ISBN 978-80-8108-066-1

 

MITANA, Dušan

Zjavenie

Levice, KK Bagala 2017. 3. vyd. 286 s. Viaz.

Román nadväzuje na predchádzajúcu autorovu prózu Návrat Krista.

ISBN 978-80-8108-077-7

 

MŇAČKO, Ladislav

Oneskorené reportáže

Bratislava, Vydavateľstvo Európa 2017. 3. vyd. 157 s. Viaz. Edícia Premena

Súbor 11 umeleckých reportážnych portrétov ľudí, ktorým zničilo život cudzie zavinenie. Prózy spisovateľa (1919 – 1994) zachytávajú spoločenskú atmosféru 50. rokov 20. storočia.

ISBN 978-80-89666-39-3

 

ORAVCOVÁ, Angie

Tanec pre zmiju

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 256 s. Brož.

Tretia prozaická kniha autorky (1972) o Stele, ktorej sa zmocní šialenec. Predchádzajúce tituly: Spoveď opatrovateľky (2015), Zmija (2016).

ISBN 978-80-8114-982-5

 

SASKOVÁ, Lucia

Zlatokopka 3

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 1. vyd. 335 s. Viaz.

Pokračovanie rozprávania mladej autorky. Hlavná hrdinka sa ocitá vo väzení a nevie, aký osud ju čaká.

ISBN 978-80-220-1987-3

 

SHAFAK, Elif

Architektov učeň. Z angl. orig. prel. Katarína Varsiková

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 406 s. Viaz.

Román o indickom chlapcovi Džahanovi odohrávajúci sa v 16. storočí v Istanbule. Jedného dňa upúta pozornosť kráľovského architekta.

ISBN 978-80-556-2588-1

 

SHALEV, Meir

Dve medvedice. Z hebr. orig. prel. Silvia Singer

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 320 s. Viaz. Edícia MM

Román významného izraelského spisovateľa (1948) zachytáva históriu jednej rodiny, rozpráva nielen o priateľstve medzi mužmi, ale najmä o odplate a pomste.

ISBN 978-80-556-1124-2

 

SOYKA, Katarína

Príšery z prímestskej štvrte

Bratislava, Hydra 2017. 1. vyd. 224 s. Viaz.

Fantasy próza s prvkami detektívky. Klára pomáha vyšetrovať vraždu v kanalizačnej šachte.

ISBN 978-80-8984-044-1

 

ŠKOMBÁR, Michal

Na rozhraní dvoch svetov

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd. 220 s. Brož.

Tretia próza autora, predchádzajúce: Druhá šanca (2014), Pravá tvár (2016). V sci-fi próze autor vystaval svet, ktorý je naoko prekrásny, no ľudia sú v skutočnosti nešťastní.

ISBN 978-80-8197-050-4

 

ŠTIBLARÍKOVÁ, Lenona

Prehnité mesto

Bratislava, Hydra 2017. 1. vyd. 200 s. Brož.

Fantasy próza autorky, ktorá je už jej piatou v poradí. V temnom svete sa prelínajú osudy niekoľkých hrdinov.

ISBN 978-80-8984-043-4

 

ULICKÁ, Ľudmila

Jakubov rebrík. Z rus. orig. prel. Ján Štrasser

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 592 s. Viaz. Edícia MM – Svetová próza

Rodinná sága významnej ruskej spisovateľky (1943) rozpráva príbeh o niekoľkých generáciách rodiny Osetských.

ISBN 978-80-556-2253-8

 

WALLSOVÁ, Jeannette

Sklený zámok. Z angl. orig. prel. Jana Kantorová-Báliková

Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 2017. 2. vyd. 273 s. Viaz. Edícia LUK – Knižnica svetových bestsellerov

Autorka v románe opisuje ťažké detstvo – neustále sťahovanie, hladovanie, nezaplatené faktúry –, o ktoré sa postarali jej rodičia – stúpenci hnutia hippies.

ISBN 978-80-222-0883-3

 

WYETH, Ronald

Mafiánsky kuriér

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 352 s. Viaz.

Debutová próza autora (1966), ktorý už publikoval texty v mnohých periodikách pod rôznymi menami. Napínavý príbeh o zásielke kokaínu a láske dvoch ľudí z odlišných spoločenských vrstiev.

ISBN 978-80-8114-934-4

 

831 Iné písomné formy

Ploty, múry, hranice. Zost. Miroslav Pollák. Ilust. František Guldan

Levoča, OZ Krásny Spiš 2017. 1. vyd. 491 s. Viaz.

Zbierka úvah, esejí, spomienok, poviedok a štúdií autorov rôznych profesií (teológia, filozofia, umenie a pod.) na tému hranice.

ISBN 978-80-972534-3-1

 

842 Rozhovory

HAVRANOVÁ, Ivana

Stretnutia – posledná cigareta

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 112 s. Viaz.

Kniha rozhovorov so známymi osobnosťami, s ktorými sa spisovateľka a novinárka poznala (Michal Dočolomanský, Ernest Valko, Anton Srholec, Veronika Bednárová a ďalší).

ISBN 978-80-8114-985-6

 

RIAPOŠ, Ján – BACIGALOVÁ, Eva

Mal som (vždy) šťastie 2

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd. 256 s. Viaz.

Publikácia obsahuje 10 rozhovorov (Alena Kánová, Martin Barbierik, Tomáš Masaryk, Radovan Kaufman, Marián Kamien, Ladislav Bočkor, Robo Opatovský, Hilda Múdra, Eva Bacigalová, Imrich Béreš).

ISBN 978-80-8046-824-8

 

SUDOR, Karol – GÁL, Fedor

Fedor Gál. Ešte raz a naposledy. Koniec príbehu. Foto Róbert Gál, archív F. G., Tomáš Benedikovič a i.

Bratislava, N Press 2017. 1. vyd. 296 s. Viaz. Edícia Denníka N

Novinár Karol Sudor vedie rozhovor s Fedorom Gálom, ktorý vo svojich odpovediach podrobne reflektuje svoj život, ale aj témy, ktoré v súčasnosti rezonujú.

ISBN 978-80-972394-1-1

 

85 Bibliofílie. Komiks

REPAR, Stanislava – REPAR, Stanislava Chrobáková

Tieň súvislostí / Senza Povezav. Foto Lado Jakša

Bratislava, Renesans, Maribor, IKD Mariborska literarna družba 2017. 1. vyd. 29 s. Voľné listy

Bibliofilské vydanie je výstupom projektu Fraktály SK/SI medzi Slovenskom a Slovinskom. Obsahuje haiku známej poetky a prozaičky (1960) na listoch s fotografiami.

ISBN 978-80-89402-93-9

ISBN 978-961-6850-57-5

 

86 Literatúra pre deti a mládež

DOBŠINSKÝ, Pavol

Prostonárodné slovenské rozprávky. Zväzok III. Doslov Jana Pácalová. Ilust. Martin Benka

Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 2017. 1. (v tejto úprave) vyd. 544 s. Viaz.

Tretí zväzok s pôvodnými ilustráciami obsahuje 66 rozprávok, ktoré Pavol Dobšinský (1858 – 1861) uverejnil v 3. a 8. zošite Prostonárodných slovenských povestí (1880 – 1883).

ISBN 978-80-222-0872-7

 

FELDEK, Ľubomír

Veľká kniha európskych rozprávok. Ilust. Miroslav Cipár

Bratislava, OZ Hlbiny 2017. 1. vyd. 159 s. Viaz.

Rozprávky inšpirované folklórnymi podnetmi rôznych národov. Kniha obsahuje 26 príbehov a medailóny o každom autorovi (napr. H. Ch. Andersen, H. Heine, Ch. Perrault).

ISBN 978-80-89743-22-3

 

FUTOVÁ, Gabriela

Naša mama je bosorka! Ilust. Katarína Slaninková

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 5. vyd. 91 s. Viaz.

Reedícia úspešného debutu autorky (1971) o druhákovi Dominikovi a škôlkarke Natálke, ktorí objavia čarodejnícku knihu svojej mamy.

ISBN 978-80-10-03177-1

 

GAJDOŠÍK, Peter

Zverinec na siedmom poschodí. Ilust. Ľuboslav Paľo

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 2. vyd. 86 s. Viaz.

Reedícia knihy pre deti od 6 rokov obsahuje humorné príbehy o spolužití ľudí a domácich zvieratiek.

ISBN 978-80-556-2899-8

 

HEVIER, Daniel

Abecedárik. Ilust. Magdaléna Gurská

Bratislava, TRIO Publishing 2017. 1. vyd. 64 s. Viaz.

Básničky, riekanky, príbehy a hádanky pre deti predškolského veku od populárneho spisovateľa a autora literatúry pre deti (1955).

ISBN 978-80-8170-041-5

 

HLAVATÁ, Dana

Dopravné rozprávky. Ilust. Jana Mesiariková

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 88 s. Viaz.

Séria krátkych rozprávok od spisovateľky a dramaturgičky (1957) pre deti od 5 rokov.

ISBN 978-80-8114-791-3

 

HRONSKÝ, Jozef Cíger

Smelý Zajko v Afrike. Ilust. Jaroslav Vodrážka

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 10. vyd. 128 s. Viaz.

Reedícia nestarnúceho príbehu o Zajkovi, ktorý prvý raz vyšiel roku 1931, od slovenského klasika (1896 – 1960). Patrí do Zlatého fondu slovenskej literatúry pre deti.

ISBN 978-80-10-03175-7

 

MACUROVÁ, Katarína

Ako naučiť Eda lietať? Ilust. Katarína Macurová

Bratislava, Albatros v Albatros Media 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Obrázková knižka pre deti od jedného roka o sile priateľstva.

ISBN 978-80-566-0137-2

 

PAPP, Lisa

Magdaléna a psík z knižnice. Z angl. orig. prel. Viktor Murcín

Bratislava, Pro Solutions 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Príbeh pre deti predškolského veku o dievčatku, ktoré sa učí čítať.

ISBN 978-80-8139-097-5

 

SÁDECKÝ, Gejza

Bratia z Trenčianskeho hradu. Ilust. Martin Olšovský

Žilina, Georg 2017. 1. vyd. 119 s. Viaz.

Publikácia s podtitulom Historické príbehy, povesti, rozprávky a baladické príhody o hradoch a zámkoch nielen od Trenčína.

ISBN 978-80-8154-195-7

 

SLOVÁK, Jozef

Rozprávky pre zvedavé deti, zvieratá a dospelých. Ilust. Noémi Ráczová

Bratislava, Verbarium 2017. 1. vyd. 120 s. Viaz.

Veselé rozprávkové príbehy od scenáristu grotesiek Bud Bindi.

ISBN 978-80-89612-72-7

 

ULIČIANSKY, Ján

Máme Emu. Ilust. Peter Čisárik

Bratislava, Buvik 2017. 2. vyd. 40 s. Viaz.

Reedícia obľúbeného príbehu o malej Eme od významného autora literatúry pre deti a mládež, dramaturga a autora rozhlasovej tvorby (1955).

ISBN 978-80-8124-093-5

 

88 Cudzojazyčná literatúra. Viacjazyčné vydania

ŠEBESTA, Juraj

Bájky 1 / Phure vakeribena – o bajki 1. Z orig. prel. Marián Balog. Ilust. Andy Motloch

Bratislava, Asociácia Corpus 2017. 1. vyd. 78 s. Brož. Edícia Jahodová kolobežka

Súbor autorských bájok ako aj bájok inšpirovaných Ezopom od spisovateľa (1964) v slovensko-rómskej jazykovej mutácii.

ISBN 978-80-972585-2-8

 

9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY

91 Zemepis. Turistika. Cestovanie

DEÁK, Dušan – GÁFRIK, Róbert – RÁCOVÁ, Anna a kol.

Farebná India

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd. 208 s. Viaz.

Publikácia o histórii, kultúre, náboženstvách, jazykoch, literatúre, vede a umení Indie.

ISBN 978-80-8046-827-9

 

KOVÁČ, Dušan – MIKOVIČ, Fedor – SLOTA, Juraj a kol.

Kráľova studňa – Veľká Fatra

Bratislava, Veda 2017. 1. vyd. 320 s. Viaz.

Výpravná publikácia o prírode, histórii i súčasnosti národného parku.

ISBN 978-80-224-1598-9

 

KRNO, Svetozár

Cestou-necestou za polárnym slnkom

Bratislava, Karpaty-Infopress 2017. 1. vyd. 167 s. Viaz.

Kniha prináša zážitky z putovania po škandinávskom kultúrnom priestore.

ISBN 978-80-971256-6-0

 

KRNO, Svetozár

Nepál v monzúnovom šate

Bratislava, Karpaty-Infopress 2017. 1. vyd. 154 s. Viaz.

Priekopník slovenskej expedičnej a diaľkovej turistiky predstavil Nepál na konci monzúnového obdobia s poznatkami o náboženských, filozofických, historických a politických pohyboch krajiny.

ISBN 978-80-971256-7-7

 

KRNO, Svetozár

Od Atlantického oceánu po Egejské more

Bratislava, Karpaty-Infopress 2017. 1. vyd. 170 s. Viaz.

Autor spracoval poznatky z piatich výprav v stredomorských krajinách.

ISBN 978-80-971256-5-3

 

KRNO, Svetozár

Zo slnečného Balkánu do srdca Európy

Bratislava, Karpaty-Infopress 2017. 1. vyd. 167 s. Viaz.

Zážitky zo štyroch výprav na Balkán.

ISBN 978-80-971256-4-6

 

MORAVČÍK, Leopold

Čína na konci dlhého pochodu

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd. 288 s. Viaz.

Autor zaznamenáva premeny, ktorými najvyspelejšia hospodárska veľmoc prešla za posledné obdobie.

ISBN 978-80-8046-821-7

 

Slovensko – podrobný autoatlas (3. časť)

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 1. vyd. Nestr.

Automapa v mierke 1 : 100 000. Strany 33 – 48.

ISBN nemá

 

Slovensko – podrobný autoatlas (4. časť)

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 1. vyd. Nestr.

Automapa v mierke 1 : 100 000. Strany 49 – 64.

ISBN nemá

 

92 Biografie. Rodokmene

REETZOVÁ, Bärbel

Hesseho ženy. Z nem. orig. prel. Elena Diamantová. Verše prebásnil Marián Hatala. Predslov Daniela Humajová

Bratislava, PETRUS 2017. 1. vyd. 372 s. Viaz. Edícia Effigies

Autorka sa v monografii o významnom spisovateľovi (Hermann Hesse 1877 – 1962) zameriava na rolu žien v jeho živote. Publikácia obsahuje dobové fotografie, menný index a kalendárium.

ISBN 978-80-89233-91-5

 

REISEL, Vladimír

Vidím všetky dni. Foto rodinný archív, Anton Šmotlák, Marion Herzog-Hoinkis, Vladimír Hák, Filip Lašut

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 266 s. Viaz.

Spomienky básnika, prekladateľa a člena skupiny nadrealistov (1919 – 2007) na ľudí a udalosti, ktoré formovali jeho život.

ISBN 978-80-8114-903-0

 

921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie

MIKLOŠKO, Jozef

Ľudia a doba z môjho života. Foto Felici, Rudolf Ferko, Jaroch, L. Lesay, Estella Marcheggiano, Alexandra Miklošková a i.

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 336 s. Viaz.

Bývalý podpredseda vlády, prorektor, poslanec a veľvyslanec vlády v Taliansku (1939) spomína na svoje detstvo i dospelosť, cesty po svete a stretnutia so zaujímavými ľuďmi.

ISBN 978-80-569-0000-0

 

94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

MOCZARSKI, Kazimierz

Rozhovory s katom. Z poľ. orig. prel. Milica Nováková. Doslov Dušan Segeš

Krásno nad Kysucou, Absynt 2017. 1. vyd. 445 s. Brož. Edícia 100%

Publikácia poľského novinára a spisovateľa (1907 – 1975), v ktorej prostredníctvom rozhovorov s nemeckým generálom SS Jürgenom Stroopom objasňuje fungovanie vraždiaceho mechanizmu SS v krajinách nacistami okupovanej Európy.

ISBN 978-80-89876-41-9

 

95 Dejiny Slovenska

1989. Rok zmeny. Zost. Peter Jašek

Bratislava, Ústav pamäti národa 2017. 1. vyd. 436 s. Viaz.

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie (2014, Bratislava) obsahuje texty v slovenčine, češtine a angličtine.

ISBN 978-80-8933-578-7

 

96 Dejiny Slovenska a Česka

Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda Slovenskej národnej rady. Zost. Natália Petranská Rojková

Bratislava, Kancelária NR SR 2017. 2. revid. vyd. 278 s. Brož.

Súbor štúdií k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana.

ISBN 978-80-89502-88-2

 

KRNO, Svetozár

Ľudovít Štúr – Európan, národovec, reformátor

Bratislava, Kancelária NR SR 2017. 1. vyd. 195 s. Brož.

Materiály zo slávnostnej akadémie (26. októbra 2015, Bratislava).

ISBN 978-80-89052-87-5

 

Poša (1377 – 2017). Zost. Martin Molnár. Foto Miroslav Buraľ a i.

Poša, Poša (obecný úrad) 2017. 1. vyd. 240 s. Viaz.

Dejiny a súčasnosť obce.

ISBN 978-80-89508-23-5

 

SULAČEK, Jozef

Osudy židovských inžinierov na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 (1. časť)

Bratislava, SNM – Múzeum židovskej kultúry 2017. 1. vyd. 213 s. Viaz.

Zaujímavá publikácia bez emócií a zatrpknutosti odkrýva osudy židovských inžinierov.

ISBN 978-80-8060-406-6

 

97 Dejiny slovenských regiónov a miest

História Michaloviec I. Židia v Michalovciach. Zost. Martin Molnár. Foto Ján Dobrovolský, Martin Molnár, Monika Zitrická

Michalovce, OZ Priatelia Zemplína 2017. 1. vyd. 128 s. Viaz.

Prvá časť cyklu dejín mesta, o ktorých sa doteraz písalo málo.

ISBN 978-80-972332-2-8

 

992 Historické dokumenty. Archívy. Múzeá

KRÁLIKOVÁ, Eva

Len čas musel dozrieť...

Bratislava, Slovenské národné múzeum 2017. 1. vyd. 220 s. Viaz.

Autorka v monografii skúma pozostalosť M. R. Štefánika na základe poznania archívnych dokumentov.

ISBN 978-80-8060-395-3

 

STANISLAV, Ján – ŠVACHO, Jaroslav

Rafinéria Apollo v perimetri dokumentov. Súvislosti a dôsledky bombardovania 16. júna 1944

Banská Bystrica, Múzeum SNP 2017. 1. vyd. 415 s. Viaz.

Súbor dokumentov o rafinérii minerálnych olejov Apollo v súvislosti s bombardovaním r. 1944.

ISBN 978-80-89514-45-8

 

993 Rozličné fakty. Aktuality

KOVÁČOVÁ, Barbora – KUNŠTÁROVÁ, Žaneta

45 hier na podporu sluchového vnímania detí raného a predškolského veku

Hliník nad Hronom, Reziliencia 2017. 1. vyd. 67 s. Brož.

Metodická príručka.

ISBN 978-80-972277-2-2

 

Sibyla. Legendy a veštby. Z angl. orig. prel. Michal Horecký

Žilina, Georg 2017. 1. vyd. 190 s. Viaz.

Sibyline proroctvá.

ISBN 978-80-8154-175-9

 

Štipendiá a granty 2018/2019

Bratislava, SAIA 2017. Bez vyd. 130 s. Brož.

Príručka pre záujemcov o štipendiá do vyše 50 krajín sveta.

ISBN 978-80-89521-56-2

 

999 Učebnice

ŠKULTÉTYOVÁ, Silvia – ROHOVSKÁ, Jana

Moje čítanie (1. časť). Ilust. Jarmila Dicová-Ondrejková

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 13. vyd. 48 s. Brož.

Šlabikár pre 2. ročník špeciálnych základných škôl (variant A) a pre 4. – 6. ročník špeciálnych základných škôl (variant B).

ISBN 978-80-10-03143-6

 

ŠKULTÉTYOVÁ, Silvia – ROHOVSKÁ, Jana

Moje čítanie (2. časť). Ilust. Jarmila Dicová-Ondrejková

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 11. vyd. 55 s. Brož.

Šlabikár pre 2. ročník špeciálnych základných škôl (variant A) a pre 4. – 6. ročník špeciálnych základných škôl (variant B).

ISBN 978-80-10-03145-0

 

ŠKULTÉTYOVÁ, Silvia – ROHOVSKÁ, Jana

Moje čítanie (3. časť). Ilust. Jarmila Dicová-Ondrejková

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 12. vyd. 54 s. Brož.

Šlabikár pre 2. ročník špeciálnych základných škôl (variant A) a pre 4. – 6. ročník špeciálnych základných škôl (variant B).

ISBN 978-80-10-03146-7