Nové knihy - október 2017 - Knižná revue

Knižná revue

Námestie SNP 12
812 24 Bratislava
02/204 73 514
0918 640 831
krevue@litcentrum.sk

šéfredaktor:

Mgr. Matúš Mikšík

miksik@litcentrum.sk

Logo fb

Nové číslo

 

 

   

 

 

 

 

Nové knihy - október 2017

31. 10. 2017 13:45 | Správa

1 FILOZOFIA

10 Filozofia

STEINOVÁ, Edita

Ľudská osoba. Filozofická antropológia. Z nem. orig. prel. Milan Krankus. Doslov Alžbeta Dufferová

Bratislava, Vydavateľstvo Európa 2017. 1. vyd. 165 s. Brož. Edícia Šimon

Prednášky nemecko-židovskej katolíckej filozofky, mystičky a mučeníčky (1891 – 1942) z rokov 1932/33. Autorka skúma človeka na stupňoch jeho bytia (telo, duša, duch).

ISBN 978-80-89666-50-8

 

18 Aforizmy. Citáty. Zrnká múdrosti

Láska. Z čes. orig. prekl. neuvedený. Ilust. Larysa Nebosenko-Kosbel, Elena Efremová

Bratislava, Fortuna Libri 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Citáty o láske.

ISBN 978-80-8142-681-0

 

Šťastie. Z čes. orig. prel. Jiří Žák. Ilust. Antoine de Saint-Exupéry

Bratislava, Fortuna Libri 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Citáty o šťastí.

ISBN 978-80-8142-680-3

 

3 SPOLOČENSKÉ VEDY

33 Ekonomika

GUNIŠOVÁ, Bibiana

25 rokov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Bratislava, SOPK – Slovenská obchodná a priemyselná komora 2017. 1. vyd. 55 s. Brož.

Dejiny Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

ISBN 978-80-89105-67-0

ISBN 978-80-89105-68-7 (angl.)

 

MORVAY, Karol a kol.

Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2016 a výhľad do roku 2018

Bratislava, Ekonomický ústav SAV 2017. 1. vyd. 155 s. Brož.

Analýza hospodárskeho vývoja Slovenska.

ISBN 978-80-7144-275-2

 

PAUHOFOVÁ, Iveta

Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku II.

Bratislava, Ekonomický ústav SAV 2017. 1. vyd. 230 s. Viaz.

Monografia.

ISBN 978-80-7144-274-5

 

34 Právo. Legislatíva

ZAVACKÁ, Katarína

Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938 – 1945

Bratislava, Veda 2017. 1. vyd. 188 s. Viaz.

Monografia sa venuje právnym formám perzekúcií u nás v rokoch 1938 – 1945.

ISBN 978-80-224-1555-2

 

37 Pedagogika. Školstvo. Veda

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v obrazoch. Zost. Peter Bielik

Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita 2017. 1. vyd. 110 s. Viaz.

Jubilejná publikácia k 65. výročiu vzniku univerzity.

ISBN 978-80-552-1700-0

 

391 Učebnice

ĎURAJKOVÁ, Daniela – DROZDÍKOVÁ, Alena

Občianska náuka pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 2. preprac. vyd. 71 s. Brož.

Učebnica.

ISBN 978-80-10-03173-3

 

MAJCHEROVÁ, Blanka

Daňová sústava

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 2. aktual. vyd. 104 s. Brož.

Pracovná časť.

ISBN 978-80-10-03095-8

 

ŠKULTÉTYOVÁ, Silvia – ROHOVSKÁ, Jana

Moje čítanie (1. – 3. časť). Ilust. Jarmila Dicová-Ondrejková

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 16. vyd. Prerušované číslovanie strán. Brož.

Pracovné listy pre 2. ročník špeciálnych základných škôl (variant A) a pre 4. – 6. ročník špeciálnych základných škôl (variant B).

ISBN 978-80-10-03144-3

 

4 JAZYK. JAZYKOVEDA

41 Cudzie jazyky

GLENDOVÁ, Valentína – KOVÁČIKOVÁ, Elena

Ruský jazyk pre 6. ročník základnej školy. Ilust. Táňa Žitňanová

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 7. vyd. 141 s. Brož.

Učebnica.

ISBN 978-80-10-03164-1

 

42 Slovníky

Súčasný slovník cudzích slov pre školy a dennú prax

Žilina, Georg. Bez roku vyd. 1. vyd. 167 s. Viaz.

Praktický slovník.

ISBN 978-80-8154-113-1

 

49 Učebnice

BELANSKÝ, Jozef – BELANSKÁ, Milena

Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 6. ročník špeciálnych základných škôl

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 15. vyd. 55 s. Brož.

Pracovný zošit.

ISBN 978-80-10-03162-7

 

DIENEROVÁ, Eva

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 2. dopln. vyd. 55 s. Brož.

Pomôcka pre rodiča, učiteľa a žiaka umožňuje osvojiť si zručnosti správne písať slová, slovné spojenia i vety.

ISBN 978-80-10-03181-8

 

DIENEROVÁ, Eva

Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 5. ročník základných škôl

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 2. preprac. vyd. 79 s. Viaz.

Pomôcka s cvičeniami, prešmyčkami, hádankami, diktátmi a riešeniami pravopisných úloh pre učiteľa, rodiča i žiaka.

ISBN 978-80-10-03182-5

 

GELÁNYIOVÁ, Eva – MICHALOVÁ, Andrea

Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 4. ročník špeciálnych základných škôl. Ilust. Táňa Žitňanová

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 17. vyd. 102 s. Brož.

Pracovný zošit.

ISBN 978-80-10-03160-3

 

Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským. Ilust. Táňa Žitňanová

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 4. uprav. vyd. 87 s. Brož.

Pracovný zošit.

ISBN 978-80-10-03170-2

 

Slovenský jazyk pre 5. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Ilust. Táňa Žitňanová

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 3. uprav. vyd. 143 s. Brož.

Učebnica.

ISBN 978-80-10-03166-5

 

Slovenský jazyk pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským. Ilust. Táňa Žitňanová

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 3. uprav. vyd. 143 s. Brož.

Učebnica.

ISBN 978-80-10-03167-2

 

Slovenský jazyk pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským. Ilust. Táňa Žitňanová

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 3. vyd. 135 s. Brož.

Učebnica.

ISBN 978-80-10-03168-9

 

5 EXAKTNÉ VEDY

59 Učebnice

BEROVÁ, Zuzana – BERO, Peter – HONZOVÁ, Ivana

Matematika

Bratislava, Libera Terra 2017. 1. vyd. 64 s. Brož.

Pracovný zošit 1.

ISBN 978-80-89792-46-7

 

BEROVÁ, Zuzana – BERO, Peter

Matematika. Kamarátska násobilka

Bratislava, Libera Terra 2017. 1. vyd. 72 s. Brož.

Pracovný zošit pre 3. a 4. ročník základnej školy.

ISBN 978-80-8979241-2

 

BEROVÁ, Zuzana – BERO, Peter

Matematika. Testovanie 5. Ilust. Mišo Uhrín

Bratislava, Libera Terra 2017. 1. vyd. 80 s. Brož.

Pracovný zošit.

ISBN 978-80-89792-42-9

 

BRESTENSKÁ, Eva – AKOPIANOVÁ, Mária

Hravé počty 2. Ilust. Jaroslava Kolačková

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 11. vyd. 80 s. Brož.

Učebnica pre B variant špeciálnej základnej školy.

ISBN 978-80-10-03142-9

 

ČERNEK, Pavol

Matematika pre 3. ročník základnej školy (1. časť). Ilust. Dávid Dzurňák

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 7. uprav. vyd. 88 s. Brož.

Pracovný zošit 1.

ISBN 978-80-10-03147-4

 

ČERNEK, Pavol

Matematika pre 3. ročník základnej školy (2. časť). Ilust. Dávid Dzurňák

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 7. uprav. vyd. 88 s. Brož.

Pracovný zošit.

ISBN 978-80-10-03148-1

 

MELIŠKOVÁ, Lýdia

Matematika pre 7. ročník špeciálnej základnej školy (1. časť)

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 13. vyd. 64 s. Brož.

Pracovný zošit.

ISBN 978-80-10-03153-5

 

MELIŠKOVÁ, Lýdia

Matematika pre 7. ročník špeciálnej základnej školy (2. časť)

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 11. vyd. 64 s. Brož.

Pracovný zošit.

ISBN 978-80-10-03154-2

 

MELIŠKOVÁ, Lýdia

Matematika pre 8. ročník špeciálnej základnej školy. Ilust. Igor Imro. Foto Jaroslav Melišek

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 11. vyd. 64 s. Brož.

Pracovný zošit.

ISBN 978-80-10-03155-9

 

MELIŠKOVÁ, Lýdia

Matematika pre 9. ročník špeciálnej základnej školy

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 10. vyd. 64 s. Brož.

Pracovný zošit.

ISBN 978-80-10-03158-0

 

RÝGLOVÁ, Janka – BÁLINT, Ľudovít

Matematika

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 17. vyd. 128 s. Brož.

Pracovný zošit.

ISBN 978-80-10-03141-2

 

RÝGLOVÁ, Janka

Matematika pre 3. ročník špeciálnej základnej školy (1. časť). Ilust. Ivan Kováčik

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 18. vyd. 96 s. Brož.

Učebnica.

ISBN 978-80-10-0339-9

 

RÝGLOVÁ, Janka

Matematika pre 3. ročník špeciálnej základnej školy (2. časť)

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 18. vyd. 96 s. Brož.

Učebnica.

ISBN 978-80-10-03140-5

 

6 APLIKOVANÉ VEDY

61 Medicína

ANTOŠOVÁ, Monika

Sprievodca detskými chorobami

Bratislava, Fortuna Libri 2017. 1. vyd. 192 s. Viaz. Edícia Fortuna Praxis

Publikácia ponúka prehľad v najčastejších detských chorobách s odborným výkladom a poradenstvom.

ISBN 978-80-8142-706-0

 

7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS

70 Teória a dejiny umenia. Všeobecnosti

GOMBRICH, Ernest Hans

Príbeh umenia. Z angl. orig. prel. Peter Draškaba, Ema Draškabová

Bratislava, Ikar 2017. 16. revidované, rozšírené a upravené vyd. (1. vyd. v Ikare) 688 s. Viaz.

Jedna z najznámejších kníh o výtvarnom umení ponúka základnú orientáciu v dejinách umenia od najranejších jaskynných malieb až po súčasnú experimentálnu tvorbu.

ISBN 978-80-551-5381-0

 

77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia

DOBROVOLNÝ, Igor

Martin včera a dnes (1. diel). Foto Martin Kleskeň, Milan Brandejský

Martin, Hemibos Ante Portas 2017. 1. vyd. 108 s. Viaz.

Mesto vo fotografiách.

ISBN 978-80-971919-5-5

 

PAPRČKA, Milan – DRUGOVÁ, Adriana

Podpoľanie z neba

Banská Bystrica, CBS 2017. 1. vyd. 106 s. Viaz.

Letecké fotografie Podpoľania.

ISBN 978-80-8144-140-0

 

PAPRČKA, Milan a kol.

Banská Bystrica z neba

Banská Bystrica, CBS 2017. 1. vyd. 122 s. Brož.

Letecké fotografie mesta a okolia.

ISBN 978-80-8144-128-8

 

PAPRČKA, Milan a kol.

Gemer – Malohont z neba

Banská Bystrica, CBS 2017. 1. vyd. 102 s. Viaz.

Letecké fotografie regiónu.

ISBN 978-80-8144-141-7

 

PAPRČKA, Milan

Slovensko čarovné

Banská Bystrica, CBS 2017. 1. vyd. 165 s. Viaz.

Unikátna publikácia fotografií, do ktorej prispeli desiatky najlepších slovenských fotografov.

ISBN 978-80-8144-143-1

 

8 LITERATÚRA. BELETRIA

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

BLOK, Alexander

Čo vietor spieva. Z rus. orig. prel., predslov a doslov napísal Alojz Nociar

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 192 s. Viaz.

Výber z lyriky ruského básnika (1880 – 1921), pre ktorého tvorbu je charakteristické paradoxné prelínanie mystického a reálneho.

ISBN 978-80-8061-997-8

 

HAUGOVÁ, Mila

Rastlina za ohradou sna. Ilust. Elvíra Haugová

Bratislava, ETERNA PRESS 2017. 1. vyd. 100 s. Viaz.

Výber poézie o láske, ktorú popredná autorka (1942) sama zostavila zo svojich zbierok.

ISBN 978-80-969259-8-8

 

KUPALA, Janka

Ktože to tam ide? Z biel. orig. prel. Sergej Makara, Jaroslav Rezník, Marián Servátka, Viktória Ljašuková, Lizaveta Madejová. Zost. Marián Servátka, Jaroslav Rezník. Doslov Alena Ljaškovičová. Ilust. archív Štátneho literárneho múzea Janka Kupalu

Bratislava, Spolok slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 72 s. Viaz.

Výber veršov bieloruského básnika (1882 – 1942).

ISBN 978-80-89727-95-7

 

81 Poézia

BODNÁROVÁ, Jana

Uprostred noci sa chcem ísť prejsť. Ilust. Juraj Bartusz

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd. 40 s. Viaz.

Zbierka básní prozaičky a poetky (1950), v ktorej reaguje na spoločenské pohyby i osobný život.

ISBN 978-80-8046-794-4

 

BREZŇAN, Peter

Skúsenosti týchto dní (zvierat)

Bratislava, Drewo a srd – Občianske združenie Vlna 2017. 1. vyd. 113 s. Brož. Edícia Poézia

Debutová zbierka básní autora (1978), ktorý publikoval v časopisoch Vlna, Romboid, Rak, Tvar.

ISBN 978-80-89550-36-4

 

DARMO, Jozef

Tmavý chlieb (Podoby domova)

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 127 s. Viaz.

Básnická zbierka novinára, publicistu, básnika, spisovateľa a vedca (1932), v ktorej predkladá obraz domova, národa, rodiny.

ISBN 978-80-8061-988-6

 

GAVURA, Ján

Kráľ hlad. Doslov James Sutherland-Smith (z angličtiny prel. Soňa Rešovská)

Kordíky, Skalná ruža, občianske združenie 2017. 1. vyd. 67 s. Viaz. Edícia Poézia

Štvrtá zbierka veršov básnika, pedagóga, literárneho vedca a kritika (1975), v ktorej je prírodný a ľudský svet zobrazený ako súhrn básnických sond a podobenstiev o krutosti a kráse.

ISBN 978-80-89816-09-5

 

KOČÍK, Tibor

Rok zasvätenca. Ilust. Samuel Čarnoký

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 67 s. Viaz. Edícia Poézia

Básnické a úvahové texty, ktoré už boli časopisecky uverejnené, no niektoré autor (1952) úplne prepracoval.

ISBN 978-80-8061-983-1

 

LAZAREVIĆ, Jeremija

Kľúč od rozostavaného domu. Zo srb. orig. prel. Miroslav Demák. Ilust. archív Milana Panića

Bratislava, Spolok slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 87 s. Viaz.

Zbierka veršov srbského básnika (1955). Vydal už zbierky Čas netvora, Láska nie je iba slovo, Mĺkvy záprah.

ISBN 978-80-81940-41-5

 

PETRÍK, Ján

Nakladanie svetla do octu. Ilust. Jaroslav Čech

Spišská Nová Ves, FAMA art 2017. 1. vyd. 80 s. Viaz.

Štvrtá zbierka veršov básnika, autora rozhlasových hier a ďalšej literárnej tvorby (1957), v ktorej nadväzuje na rodinné, spoločenské a osobné témy svojej doterajšej poézie.

ISBN 978-80-89717-13-2

 

PUCHALA, Jozef

Kraina Kaina. Ilust. Helmut Bistika

Spišská Nová Ves, FAMA art 2017. 1. vyd. 76 s. Viaz.

Zbierka veršov básnika, dramaturga, scenáristu, režiséra a pedagóga. Prináša v nej tému Boha, lásky, ale aj aktuálne spoločenské témy.

ISBN 978-80-89717-12-5

 

VALÉ, Ria

Môj sen o láske

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 184 s. Viaz.

Zbierka poézie Valérie Reiszovej (píšucej pod pseudonymom Ria Valé) s podtitulom Z poézie múzy Rudolfa Dilonga so sprievodnou štúdiou literárnej vedkyne Kristíny Pavlovičovej. Obsahuje zbierky Muškát a Môj sen o láske.

ISBN 978-80-556-2993-3

 

82 Divadelné hry. Scenáre. Dramatické texty

ZAKUŤANSKÁ, Michaela

Prešovská trilógia. Ilust. Katarína Ilkovičová

Bratislava, Drewo a srd – Občianske združenie Vlna 2017. 1. vyd. 148 s. Brož. Edícia Dráma

Tri divadelné hry autorky (1987) Single radicals (2013), Kindervajco (2015), Good place to die (2015), ktoré inscenovalo Prešovské národné divadlo.

ISBN 978-80-89550-31-9

 

83 Román. Novely. Poviedky

ŚWIDERSKA-PELINKO, Marta

Tam kde plačú husle. Z poľ. orig. prel. Radovan Brenkus

Košice, Vydavateľstvo PECTUS 2017. 1. vyd. 330 s. Viaz.

Próza poľskej poetky, prozaičky a prekladateľky. Cez príbeh manželstva Mely a Jána autorka zachytáva názorovo silne rozdelenú spoločnosť po roku 1989.

ISBN 978-80-89435-26-5

 

BALLA,

V mene otca

Levice, KK Bagala 2017. 2. vyd. 111 s. Viaz.

Reedícia experimentálneho románu prozaika (1967) inšpirovaného detstvom, na ktoré nazerá očami dospelého muža.

ISBN 978-80-972777-6-5

 

BANÁŠ, Jozef

Kód 9 1 7

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 920 s. Viaz.

Súborné ilustrované vydanie románov Kód 9, Kód 1 a Kód 7, v ktorých populárny autor (1948) prináša svoju životnú filozofiu.

ISBN 978-80-551-5747-4

 

BENKOVÁ, Viera

Tri ženy, dvaja muži a ja...

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 120 s. Viaz.

Generačný román spisovateľky, poetky a publicistky (1939) zachytáva príbeh rodiny v kontexte vojnových a povojnových udalostí, autorka vzdáva hold svojim čičmianskym predkom.

ISBN 978-80-8194-061-3

 

BOROWSKI, Tadeusz

Nech sa páči do plynu. Z poľ. orig. prel. Jozef Gerbóc, Jozef Marušiak. Doslov Ivan Kamenec

Bratislava, Artforum 2017. 1. vyd. 184 s. Viaz.

Zbierka poviedok poľského spisovateľa (1922 – 1951) zachytáva jeho uväznenie, pobyt v koncentračnom tábore Auschwitz a časy po skončení druhej svetovej vojny.

ISBN 978-80-8150-187-6

 

COGNETTI, Paolo

Osem hôr. Z tal. orig. prel. Martina Kolenová

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 244 s. Viaz.

Román talianskeho spisovateľa (1978) ponúka príbeh o priateľstve medzi dvomi chlapcami a hľadaní cesty k sebapoznaniu.

ISBN 978-80-551-5561-6

 

DE ASSIS, Machado

Kľukatou cestou do Ria. Z port. orig. prel. Silvia Slaničková. Doslov Peter Macsovszky

Bratislava, Portugalský inštitút – ANAPRESS 2017. 1. vyd. 164 s. Brož.

Zbierka poviedok brazílskeho spisovateľa (1839 – 1908), v ktorých sa venuje téme manželstva a protagonisti sú typickí predstavitelia brazílskej buržoázie 19. storočia.

ISBN 978-80-89137-94-7

 

DIONNE, Karen

Dcéra močiarneho kráľa. Z angl. orig. prel. Patrick Frank

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 230 s. Viaz.

Štvrtý román americkej spisovateľky. Helenin otec odsúdený za únos a väznenie jej matky je na slobode a vie ho nájsť jedine ona.

ISBN 978-80-556-2472-3

 

FOLEY, Gaelen

Hriešne pokušenie. Z angl. orig. prel. Barbora Andrezálová

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 1. vyd. 308 s. Viaz.

Záverečný historický román o rode Knightovcov. Princezná Sophia z Kavrosu a dedič obrovského majetku Gabriel Knight si k sebe hľadajú cestu.

ISBN 978-80-220-1993-4

 

GUNDAR-GOŠEN, Ajelet

Prebúdzanie levov. Z hebr. orig. prel. Peter Ambros

Bratislava, Artforum 2017. 1. vyd. 252 s. Viaz.

Román izraelskej autorky s detektívnym motívom. Neurochirurg zrazí afrického migranta, no ujde, a prípad začne vyšetrovať jeho manželka.

ISBN 978-80-8150-178-4

 

HAJDUKOVÁ, Michaela Ella

Dorianova kliatba

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 248 s. Viaz.

Príbeh odohrávajúci sa v Londýne na konci 19. storočia i v súčasnosti. Obdobia spojí osudná maľba Violette Reynardovej.

ISBN 978-80-8164-138-1

 

HORST, Jørn Lier

Kľúčový svedok. Z nór. orig. prel. Zuzana Demjánová

Bratislava, Vydavateľstvo Premedia 2017. 1. vyd. 256 s. Viaz. Edícia Labyrint

Detektívka populárneho nórskeho spisovateľa (1970) založená na skutočnom kriminálnom prípade a prvá kniha zo série o hlavnom vyšetrovateľovi Williamovi Wistingovi. Ten rieši brutálnu vraždu starca.

ISBN 978-80-8159-549-3

 

HRČKA, Rudolf

Všetko je raz prvý raz

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 1. vyd. 286 s. Viaz.

Literárny debut autora (1950), v ktorom sa vracia k rodinným spomienkam na povojnovú Petržalku, k chlapčenským bitkám na Patrónke či k slobode rockovej Bratislavy.

ISBN 978-80-220-1982-8

 

KARIKA, Jozef

Čierny rok: Vojna mafie

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 664 s. Viaz.

Voľné pokračovanie knihy Čierny rok: Vláda mafie (2015) z obdobia 90. rokov 20. storočia zachytáva osudy členov podsvetia.

ISBN 978-80-551-5752-8

 

KÁNIKOVÁ, Margita

Zabudni na Paríž. Foto archív autorky

Trnava, Tripsoft 2017. 1. vyd. 107 s. Brož.

Novela spisovateľky (1940). Stredoškolská profesorka Ema navštívi Paríž v období totalitného režimu i po jeho páde, čo zmení jej život.

ISBN 978-80-89291-65-6

 

KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa

Priateľky

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 280 s. Viaz.

Román populárnej spisovateľky (1964) o troch ženách, ktoré spája túžba po zmysluplnom živote.

ISBN 978-80-551-5732-0

 

KLUS, Jaroslav

Pseudologia phantastica

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 231 s. Viaz.

Druhý román spisovateľa, autora divadelných hier, zbierky básní i poviedok (1971). Hlavný hrdina si prejde pobytom v psychiatrickej liečebni i slávou v bežnom živote, aby sa opäť vrátil do liečebne.

ISBN 978-80-8061-985-5

 

KRIŠTOFÍKOVÁ, Adriana

Láska, salsa a mojito

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 224 s. Viaz.

Próza o cestovateľskej vášni dvoch zaľúbených ľudí – vedca Andyho a študentky Prune.

ISBN 978-80-8164-132-9

 

MALITI FRAŇOVÁ, Eva

Kustódi // Arianina kniha

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 167 s. Viaz.

Román spisovateľky a prekladateľky (1953) o knihovníčke Ariane, ktorá sa po maminej smrti vydáva na cestu. Autorka sa dotýka podstatných otázok ľudského bytia.

ISBN 978-80-556-2992-6

 

MARSCH, Richard

Pomsta posvätného chrobáka. Z angl. orig. prel. Katarína Kvoriaková. Doslov Tomáš Horváth

Bratislava, Vydavateľstvo Európa 2017. 1. vyd. 300 s. Brož. Edícia Renfield

Viktoriánsky gotický hororový román spisovateľa (vl. menom Richard Bernard Heldmann 1857 – 1915).

ISBN 978-80-89666-46-1

 

MAURESIG, Paolo

Lüneburský variant. Z tal. orig. prel. Mária Štefánková

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 155 s. Viaz. Edícia MM – Svetová próza

Literárny debut talianskeho autora (1943) o vzájomnej nenávisti dvoch šachových majstrov, ktorá ich sprevádza od detstva cez dospievanie počas politických nepokojov až do koncentračného tábora.

ISBN 978-80-556-2452-5

 

MÁRQUEZ, Gabriel García

Sto rokov samoty. Zo špan. orig. prel. Ivan Puškáč

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. Bez vyd. 373 s. Viaz.

Román významného spisovateľa latinskoamerického magického realizmu a držiteľa Nobelovej ceny za literatúru (1982) rozpráva o príhodách šiestich generácií rodiny Buendíovcov z fiktívneho mestečka Macondo.

ISBN 978-80-556-2797-7

 

MITANA, Dušan

Hľadanie strateného autora

Levice, KK Bagala 2017. 2. vyd. 309 s. Viaz.

Reedícia románu významného prozaika (1946), v ktorom stiera hranice medzi fikciou a realitou.

ISBN 978-80-972777-0-3

 

MITANA, Dušan

Návrat Krista

Levice, KK Bagala 2017. 2. vyd. 569 s. Viaz.

Reedícia románu s podtitulom Fantasticko-faktografický pararomán s vesmírnou zápletkou alebo Dejiny spásy v 10 častiach s prológom a epilógom.

ISBN 978-80-972777-1-0

 

MODROVICH, Mária

Flešbek

Bratislava, Drewo a srd – Občianske združenie Vlna 2017. 1. vyd. 119 s. Brož. Edícia Próza

Tretia kniha autorky (1977), v ktorej rozpráva príbeh ženy konfrontovanej s malosťou a nesmiernosťou tohto sveta.

ISBN 978-80-89550-37-1

 

PRZYBYSZEWSKI, Stanisław

Krik. Z poľ. orig. prel. a doslov napísal Tomáš Horváth

Bratislava, Vydavateľstvo Európa 2017. 1. vyd. 125 s. Brož. Edícia Renfield

Hororový román poľského modernistického spisovateľa (1868 – 1927). Maliar Gaštovt blúdi labyrintom halucinačného nočného mesta, posadnutý túžbou namaľovať krik samovrahyne.

ISBN 978-80-89666-43-0

 

SEBALD, Winfried Georg

Vysťahovalci. Z nem. orig. prel. Milan Žitný

Bratislava, OZ BRAK 2017. 1. vyd. 202 s. Viaz.

Próza nemeckého spisovateľa (1944 – 2001) zachytáva štyri silné ľudské príbehy, ktoré spája téma exilu.

ISBN 978-80-89921-08-9

 

SLOBODA, Rudolf

Šedé ruže

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. Bez vyd. 126 s. Viaz.

Próza významného spisovateľa (1938 – 1995) zachytáva príbeh starého mládenca, ktorý uniká pred spoločnosťou, no nesnaží sa jej porozumieť.

ISBN 978-80-556-2759-5

 

SLOVÍK, Medard

Stretnutia naslepo

Žilina, Artis Omnis 2017. 1. vyd. 144 s. Viaz.

Zbierka krátkych príbehov zo života, ktoré sú inšpirované predovšetkým autorovou (1973) rodnou Oravou.

ISBN 978-80-89718-99-3

 

STANKOVÁ, Mara

LottiNElásky

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 155 s. Viaz.

Debut autorky (1989) obsahuje krátke prózy o mladej žene Lotte, stratenej v sieťach vzťahov, predstáv, smútkov i radostí.

ISBN 978-80-8114-876-7

 

ŠRÁMKOVÁ, Hana

Smrteľne blízko

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 240 s. Viaz.

Próza s kriminálnym motívom. Vincent Fiedler spácha čin, ktorým dostane rodinu na okraj spoločnosti. Po rokoch chce jeho dcéra zistiť pravdu. Debut autorky.

ISBN 978-80-8164-128-2

 

VICEN, Dušan

Dotyk s absolútnom

Bratislava, Acapu 2017. 1. vyd. 245 s. Brož.

Próza dramatika a režiséra, jeho literárny debut Homo joga (Oravské itinerárium) vyšiel v roku 1997.

ISBN 978-80-972714-0-4

 

84 Eseje. Prednášky

DOMBEK, Kristin

Sebectvo tých druhých

Bratislava, Inaque.sk 2017. 1. vyd. 176 s. Viaz. Edícia La pomme

V knihe s podtitulom Esej o strachu z narcizmu autorka prináša príbeh o tom, ako sa z narcizmu, ktorý sme kedysi mohli vidieť len zriedkavo, stal kultúrny fenomén. Dombek určuje hranice medzi patológiou a obyčajným sebectvom.

ISBN 978-80-89737-67-3

 

Šepot duší

Bratislava, Slovenský zväz telesne postihnutých 2017. 1. vyd. 54 s. Brož.

Zbierka básnickej a prozaickej tvorby ľudí s telesným postihnutím je už ôsma v poradí.

ISBN 978-80-89634-05-7

 

86 Literatúra pre deti a mládež

ČULMANOVÁ, Beatrica

Slovenské povesti o strašidlách. Ilust. Svetozár Košický

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 309 s. Viaz.

Zbierka slovenských povestí z rôznych regiónov (Levice, Martin, Bratislava a i.), v ktorých vystupujú strašidelné bytosti.

ISBN 978-80-551-5270-7

 

ĎURÍČKOVÁ, Mária

Danka a Janka. Ilust. Božena Plocháňová

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 12. vyd. 85 s. Viaz.

Vtipný a poučný príbeh o dvoch sestrách od významnej spisovateľky (1919 – 2004). Pre deti od 6 rokov.

ISBN 978-80-10-03176-4

 

KOŠKOVÁ, Hana

Piešťanko a pani Nitková. Ilust. Daniela Ondreičková

Ivanka pri Dunaji, DAXE 2017. 1. vyd. 64 s. Viaz.

Príbehy nezbedného kúpeľného škriatka Piešťanka, jeho kolegov škriatkov z iných slovenských kúpeľov a kúpeľných hostí. Vhodné pre deti od 6-9 rokov.

ISBN 978-80-89429-61-5

 

KUCHTOVÁ, Jaroslava

Keby som mal brata. Ilust. Viktor Csiba

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 1. vyd. 158 s. Viaz.

Príbeh pre čitateľov od 9 rokov o piatakovi Maťovi, ktorého rodičia odišli na misiu do Afriky a istí dvaja chalani mu robia zo života peklo.

ISBN 978-80-10-03102-3

 

KYSELICOVÁ, Lenka

Láska a iné závislosti

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 312 s. Viaz.

Debutová próza autorky o dospievajúcej Zoji, ktorá má pred sebou sľubnú kariéru tanečníčky, no zraní sa.

ISBN 978-80-8164-136-7

 

LAURENT-ŠKRABALOVÁ, Viktória

Spiatočný lístok na západ. Ilust. Ján Juhaniak

Bratislava, Art Floyd 2017. 1. vyd. 126 s. Brož.

Básnická zbierka slovenskej autorky žijúcej v Paríži je inšpirovaná bohémskym životom v tomto meste.

ISBN 978-80-89889-05-1

 

MACUROVÁ, Katarína

Kde je tá pravá lopta? Ilust. Katarína Macurová

Bratislava, Albatros v Albatros Media 2017. 1. vyd. 32 s. Viaz.

Ilustrovaný príbeh pre deti od 4 rokov o medvedíkovi a jeho lopte.

ISBN 978-80-566-0086-3

 

MONTGOMERYOVÁ, Lucy Maud

Vianoce s Annou. Z angl. orig. prel. Miroslava Jaurová

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 3. vyd. 142 s. Viaz.

Príbehy s témou Vianoc z Anninho života v Zelenom dome vhodné pre mládež.

ISBN 978-80-10-03093-4

 

OPET, Peter

Život Adama 2. Rebel to má ťažké. Ilust. Tomáš Hasaj

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 158 s. Brož. Edícia YOLi

Pokračovanie prvého dielu Život Adama. Zápisky rebela z piatej triedy (2016). Vtipné rozprávanie šiestaka Adama z prostredia školy, rodiny a kamarátov.

ISBN 978-80-551-5648-4

 

PODJAVORINSKÁ, Ľudmila

Do školy. Ilust. Dávid Dzurňák

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. Bez vyd. Nestr. Brož.

Leporelo s krátkym veršovaným príbehom o zvieratkách, ktoré idú prvýkrát do školy, od významnej autorky (1872 – 1951) literatúry pre deti.

ISBN 978-80-10-02781-1

 

REVAJOVÁ, Toňa

Denník Majky z Majáka. Ilust. Adela Režná

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 2. vyd. 214 s. Brož.

Próza významnej autorky literatúry pre deti a mládež (1948), v ktorej rozpráva príbeh o Majke a jej túžbe hrať divadlo. Vhodné od 12 rokov.

ISBN 978-80-556-2763-2

 

RIEČANSKÁ, Lena

Sladkých štrnásť s horkou príchuťou. Ilust. Lucia Zajac Valová. Foto archív Petra Pavla Uhlíka, archív autorky

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 142 s. Viaz.

Próza autorky románov i diel pre deti a mládež, v ktorej opisuje prežívanie prvej lásky v súčasnosti a v roku 1968.

ISBN 978-80-8061-993-0

 

SIVÁKOVÁ, Lenka

Rozprávky pre zvedavé deti 2. Ilust. Janka Danková

Doľany, ZAEX 2017. 1. vyd. 79 s. Viaz.

Príbehy vo veršovanej podobe s rôznymi témami (abeceda, ročné obdobia, hračky, šport a i.).

ISBN 978-80-8192-028-8

 

ŠTEFÁNKOVÁ, Mária

My už vieme všeličo. Ilust. Petra Štefanková

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 61 s. Viaz.

Zábavné básničky učia čitateľa od 5 rokov spoznávať písmenká, číslice a tvary.

ISBN 978-80-556-2782-3

 

ŠTELBASKÁ, Zuzana

Zahráme sa s hocičím. Ilust. Ľudmila Letkovská

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 80 s. Viaz. Edícia Stonožka

Hravý príbeh o veselých vydrách Malinke a Čučkovi pre deti od 4 rokov.

ISBN 978-80-551-5647-7

 

ŠULKOVÁ, Jana

Oheň v duši

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 208 s. Viaz.

Próza pre mládež o láske medzi dvoma mladými ľuďmi, ktorých vzťah prechádza krízou.

ISBN 978-80-8164-135-0

 

Teseus a Ariadna. Ilust. Júlia Piačková

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd. 48 s. Viaz.

Ilustrovaný príbeh o láske medzi aténskym princom Teseom a krétskou princeznou Ariadnou prerozprávala Beata Panáková.

ISBN 978-80-8046-857-6

 

WOODSOVÁ, Matilda

Chlapec, vtáčik a truhlár. Z angl. orig. prel. Katarína Slivková. Ilust. Anuska Allepuzová

Bratislava, Albatros v Albatros Media 2017. 1. vyd. 192 s. Brož.

Príbeh pre čitateľov od 8 rokov o nezvyčajnom priateľstve. Chlapec Tito a čarovný vtáčik hľadajú útočisko u truhlára Alberta.

ISBN 978-80-566-0167-9

 

88 Cudzojazyčná literatúra. Viacjazyčné vydania

HESSE, Hermann

Die Morgenland Fahrt (Eine Erzählung) / Cesta do Orientu (Rozprávka). Z nem. orig. prel. Magda Takáčová, doslov preložila Elena Diamantová. Verše prebásnil Marián Hatala. Doslov Volker Michels

Bratislava, PETRUS 2017. 1. vyd. 285 s. Viaz. Edícia Torquis

Dvojjazyčná publikácia menej známeho textu významného spisovateľa (1877 – 1962).

ISBN 978-80-89913-03-9

 

89 Učebnice

Teória a dejiny kultúry pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie, pedagogické a kultúrne akadémie – 2. ročník. Foto Ivan Kostroň, Gabriela Jačianska, Alžbeta Strakošová

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 2. vyd. 175 s. Brož.

Učebnica.

ISBN 978-80-10-03100-9

 

9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY

91 Zemepis. Turistika. Cestovanie

DEMÁK, Miroslav

Takmer niečo. Foto Miroslav Demák a archív autora

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 175 s. Viaz.

Cestopis novinára, spisovateľa, prekladateľa a vydavateľa (1948) s podtitulom Medzi nami a dejinami.

ISBN 978-80-8194-045-3

 

GOETHE, Johann Wolfgang

Cesta do Talianska. Z nem. orig. prel. Iva Vranská Rojková

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 339 s. Brož.

Prvý slovenský preklad zápiskov z putovania básnika a dramatika (1749 – 1832) po Taliansku v rokoch 1786 – 1787, ktoré publikoval v rokoch 1816 – 1817.

ISBN 978-80-8061-991-6

 

KRAUS, Andy

Route 67

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 190 s. Viaz.

Cestopis autora, herca, scenáristu, ktorý sa naprieč Amerikou zamýšľa nad vlastným životom.

ISBN 978-80-551-5805-1

 

Malá Fatra – Vrátna

Harmanec, Vojenský kartografický ústav 2017. 7. vyd. 1 s. Voľné listy

Mapa v mierke 1 : 50 000.

ISBN 978-80-8144-131-8

 

Slovenský raj

Harmanec, Vojenský kartografický ústav 2017. 7. vyd. 1 s. Voľné listy

Turistická mapa v mierke 1 : 50 000.

ISBN 978-80-8042-682-8

 

Strážovské vrchy – Trenčianske Teplice

Harmanec, Vojenský kartografický ústav 2017. 6. vyd. 1 s. Voľné listy

Turistická mapa v mierke 1 : 50 000.

ISBN 978-80-8144-133-2

 

92 Biografie. Rodokmene

HUBA, Peter

Architekt svitajúcich časov

Martin, Matica slovenská 2017. 1. vyd. 152 s. Viaz.

Bohato ilustrovaná monografia historika o živote a diele architekta Blažeja Félixa Bullu (1852 – 1919).

ISBN 978-80-8128-199-0

 

921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie

OLACH, Ľubomír

Vavro Šrobár – osudové prevraty 1918 – 1944 – 1948

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 304 s. Viaz.

Spisovateľ, básnik a redaktor napísal príbeh o politikovi, ktorý ovplyvnil slovenské dejiny v troch prevratoch.

ISBN 978-80-8114-894-1

 

94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

HABAJ, Michal (historik)

Objavné cesty staroveku. Foto archív autora

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd. 188 s. Viaz.

Monografia historika o objavných cestách Egypťanov, Peržanov, Grékov, Rimanov a iných národov od polovice 3. tisícročia pred n. l. až po 4. storočie n. l.

ISBN 978-80-8046-828-6

 

HATZFELD, Jean

Stratégia antilop. Z fran. orig. prel. Silvia Ruppeldtová

Krásno nad Kysucou, Absynt 2017. 1. vyd. 251 s. Brož. Edícia Prekliati reportéri

Francúzsky novinár a spisovateľ (1949) zasvätil genocíde v Rwande veľkú časť svojej reportérskej kariéry, Stratégia antilop je zavŕšením jeho rwandskej trilógie, skúma v nej vzťahy medzi obeťami a ich katmi.

ISBN 978-80-89916-09-2

 

Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou. Zost. Matej Hanula, Michal Kšiňan

Bratislava, Veda 2017. 1. vyd. 319 s. Viaz.

Publikácia s podtitulom Kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej.

ISBN 978-80-224-1564-4

 

SZABŁOWSKI, Witold

Tancujúce medvede (Reportáže z transformácie). Z poľ. orig. prel. Karol Chmel

Krásno nad Kysucou, Absynt 2017. 1. vyd. 225 s. Brož. Edícia Prekliati reportéri

Poľský novinár a reportér (1980) sa pozrel do každého kúta bývalého východného bloku, aby zistil, ako sa ľudia vyrovnali s bremenom slobody po roku 1989.

ISBN 978-80-89916-13-9

 

VANCE, J. D.

Hillbilly Elegy. Kronika rodiny a kultúry v kríze. Z angl. orig. prel. Martin Djovčoš

Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 2017. 1. vyd. 218 s. Viaz.

Skutočný príbeh o sociálnom, regionálnom a triednom úpadku bielej robotníckej triedy v Spojených štátoch amerických. Autor analyzuje príčiny postupného rozkladu tejto komunity, ktorý sa začal pred viac než 40 rokmi.

ISBN 978-80-222-0885-7

 

999 Učebnice

Dejepis pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 4. preprac. vyd. 103 s. Brož.

Učebnica.

ISBN 978-80-10-03174-0