Nové knihy - november 2017 - Knižná revue

Knižná revue

Námestie SNP 12
812 24 Bratislava
02/204 73 514
0918 640 831
krevue@litcentrum.sk

šéfredaktor:

Mgr. Matúš Mikšík

miksik@litcentrum.sk

Logo fb

Nové číslo

 

 

   

 

 

 

 

Nové knihy - november 2017

29. 11. 2017 14:54 | Správa

0 VŠEOBECNOSTI

04 Kalendáre

Motivačný diár Cynickej obludy

Bratislava, Vydavateľstvo Premedia 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Diár na rok 2018.

ISBN 978-80-8159-557-8

 

1 FILOZOFIA

10 Filozofia

SMREKOVÁ, Dagmar

Filozofický príbeh odpustenia

Bratislava, IRIS 2017. 1. vyd. 189 s. Brož.

Práca obhajuje odpustenie ako osobný vzťah medzi odpúšťajúcim a tým, komu má byť odpustené.

ISBN 978-80-8200-003-3

 

13 Okultné vedy. Parapsychológia. Tajné spoločnosti

ČEMICKÁ, Katarína

Horoskop 2018

Bez miesta, Vl. nákl. 2017. 1. vyd. 40 s. Brož.

Horoskop pre dvanásť znamení na rok 2018.

ISBN 978-80-89444-16-8

 

18 Aforizmy. Citáty. Zrnká múdrosti

Som Idealista: o láske

Hrnčiarovce nad Parnou, I Can Academy Slovakia 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Zbierka citátov o láske.

ISBN 978-80-89924-02-8

 

2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ

20 Kresťanské náboženstvá

AFSHAROVÁ, Tessa

Krajina mlčania. Z angl. orig. prel. Zdenka Buntová

Stará Ľubovňa, Kumran 2017. 1. vyd. 274 s. Brož.

Biblický príbeh o Elliane a jej snahe stretnúť sa s mužom, ktorý uzdravuje dotykom rúk.

ISBN 978-80-89487-89-9

 

BENGE, Janet – BENGE, Geoff

Amy Carmichaelová: záchrankyňa vzácnych drahokamov. Z angl. orig. prel. Anna Gajdošová

Kežmarok, ViViT 2017. 1. vyd. 168 s. Brož.

Príbeh o obetavej írskej misionárke, ktorá v Indii šírila kresťanstvo.

ISBN 978-80-8175-039-7

 

HABURAJ, Tomáš

Zakázané svedectvo

Sečovce, Pastel 2017. 1. vyd. 81 s. Brož.

Publikácia s podtitulom Príbehy o boji s diablom.

ISBN 978-80-89898-04-6

 

HANES, Pavel

Kto je Ježiš?

Banská Bystrica, HCJB Global Slovakia 2017. 1. vyd. 240 s. Brož.

Zbierka sedemnástich úvah s modlitbou.

ISBN 978-80-972766-8-3

 

KUNDROVÁ, Andrea

Preteky čnosti. Pretekáme sa v skutočných hodnotách. Foto Matúš Lago a i.

Bratislava, Lumen 2017. 1. vyd. 114 s. Viaz.

Výber príbehov z prvej série súťaže o najčnostnejších ľuďoch na Slovensku.

ISBN 978-80-972613-1-3

 

Lurdy 2017. 15. slovenská púť chorých do Lúrd

Vrícko, Rodina Nepoškvrnenej 2017. 8. uprav. vyd. 111 s. Brož.

Program púte, modlitby a spevník.

ISBN 978-80-969640-9-3

 

MARTIN, James

Opátstvo. Z angl. orig. prel. Monika Križanovičová

Trnava, Dobrá kniha 2017. 1. vyd. 195 s. Viaz.

Publikácia s podtitulom Príbeh o vzácnom objave na predmestí amerického veľkomesta.

ISBN 978-80-8191-083-8

 

Neodpočívaj, pomáhaj. Zost. Peter Slepčan

Trnava, Dobrá kniha 2017. 1. vyd. 207 s. Viaz.

Publikácia s podtitulom Fakty zo života blahoslaveného Titusa Zemana a pohľady na jeho osobnosť.

ISBN 978-80-8191-089-0

 

PENELONOVÁ, Marge

Živá novéna k Panne Márii rozväzovačke uzlov s meditáciami zo Svätej Zeme. Z angl. orig. prel. Pavol Petrík

Košice, Zachej.sk 2017. 1. vyd. 194 s. Viaz.

Úvahy späté s deviatimi miestami vo Svätej Zemi.

ISBN 978-80-89866-11-3

 

PODRACKÁ, Dana

Archa

Trnava, Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH 2017. 1. vyd. 340 s. Viaz.

80 poeticky prerozprávaných príbehov inšpirovaných Bibliou a apokryfmi v nápaditom dizajne Pala Bálika, ktorý zvolil nevšednú vizuálnu komunikáciu cez obrazy súčasnosti.

ISBN 978-80-8161-254-1

 

ŠUPPA, Jozef

S Máriou na ceste života

Trnava, Dobrá kniha 2017. 1. vyd. 178 s. Brož.

Autorovo vyznanie Ježišovej matke.

ISBN 978-80-8191-081-4

 

VOSKAMPOVÁ, Ann

Cestou zlomenosti – odvážne kráčanie k naplnenému životu. Z angl. orig. prel. Jana Báliková

Stará Ľubovňa, Kumran 2017. 1. vyd. 260 s. Brož.

Náčrt cesty, ktorá vedie k plnšie strávenému času, väčšej zmysluplnosti a lepším vzťahom.

ISBN 978-80-89487-88-2

 

3 SPOLOČENSKÉ VEDY

30 Sociológia. Súčasná spoločnosť. Demografia

BAUMAN, Zygmunt

Retrotópia. Z angl. orig. prel. Dezider Kamhal

Bratislava, Artforum 2017. 1. vyd. 167 s. Brož.

Publikácia britského sociológa poľského pôvodu, v ktorej analyzuje príčiny kríz súčasnej spoločnosti.

ISBN 978-80-8150-176-0

 

32 Politika

VRAŽDA, Daniel

Kotleba

Bratislava, N Press 2017. 1. vyd. 207 s. Brož.

Autor, novinár (1965) vykresľuje obraz Mariana Kotlebu, jeho myslenie a politické aktivity. Kniha má podtitul Odkiaľ prišiel, a ako je možné, že sedí v parlamente.

ISBN 978-80-972394-2-8

 

33 Ekonomika

PETRÍK, Borislav

Lexikón slovenských ekonómov

Bratislava, Ekonomický ústav SAV 2017. 1. vyd. 136 s. Viaz.

Posledné encyklopedické dielo autora (1952 – 2017) obsahuje heslá o 179 nežijúcich ekonómoch a náčrt vývoja ekonomického myslenia na Slovensku.

ISBN 978-80-7144-277-6

 

ŠČECINA, Peter

Platidlá spomínané v Biblii

Bez miesta, DATAexPRESS 2017. 1. vyd. 72 s. Brož.

Vývoj platidiel, mincí a činnosti s tým spojené od Abraháma až po prvé storočia nášho letopočtu.

ISBN 978-80-9725-001-0

 

34 Právo. Legislatíva

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. o vyhradených technických zariadeniach

Bratislava, Technická inšpekcia 2017. 2. dopln. vyd. 122 s. Brož.

Komentár spracovaný kolektívom autorov.

ISBN 978-80-972764-5-4

 

Zásady zákona o správnom trestaní

Trnava, Typi Universitatis Tyrnaviensis 2017. 1. vyd. 452 s. Brož.

Zborník príspevkov z česko-slovenskej vedeckej konferencie (7. apríl 2017 Bratislava).

ISBN 978-80-568-0027-0

 

39 Etnológia. Mravy a zvyky. Folklór

MOJŽIŠOVÁ, Zuzana

Za rómskym ľudom

Bratislava, Žudro – Ústav hudobnej vedy SAV 2017. 1. vyd. 221 s. Viaz.

Sociálny cestopis vznikol prepájaním denníkových zápiskov, textov pesničiek a úryvkov z rozhovorov v rómskych osadách. Kniha je súčasťou etnomuzikologického výskumu Šilalo paňori (Studená vodička).

ISBN 978-80-9707-484-5

 

391 Učebnice

ČESLOVÁ, Gabriela – WIEGEROVÁ, Adriana – MAJERČÍKOVÁ, Jana

Prvouka pre 1. ročník základnej školy. Ilust. Miroslav Regitko

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 1. vyd. 48 s. Brož.

Učebnica pre začínajúcich školákov.

ISBN 978-80-10-02898-6

 

TAŠKOVÁ, Mária

Šikovná hlavička

Nitrianske Pravno, Maquita – Educational Materials 2017. 1. vyd. 32 s. Brož.

Pracovný zošit zameraný na rozvoj poznania predškoláka.

ISBN 978-80-89260-81-2

 

TAŠKOVÁ, Mária

Šikovný jazýček

Nitrianske Pravno, Maquita – Educational Materials 2017. 1. vyd. 32 s. Brož.

Pracovný zošit zameraný na rozvíjanie jazykových zručností predškolákov.

ISBN 978-80-89260-82-9

 

TAŠKOVÁ, Mária

Veselé objavy

Nitrianske Pravno, Maquita – Educational Materials 2017. 1. vyd. 24 s. Brož.

Pracovný zošit zameraný na rozvoj poznania 4-5 ročných detí.

ISBN 978-80-89260-79-9

 

TAŠKOVÁ, Mária

Veselé rátanie

Nitrianske Pravno, Maquita – Educational Materials 2017. 1. vyd. 24 s. Brož.

Pracovný zošit zameraný na precvičovanie matematických predstáv 4-5 ročných detí.

ISBN 978-80-89260-78-2

 

4 JAZYK. JAZYKOVEDA

49 Učebnice

DIENEROVÁ, Eva

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 2. dopln. vyd. 55 s. Brož.

Praktická príručka.

ISBN 978-80-10-03181-8

 

5 EXAKTNÉ VEDY

53 Fyzika. Nukleárna fyzika

deGRASSE TYSON, Neil

Astrofyzika pre zaneprázdnených. Z angl. orig. prel. Pavol Briatka

Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 2017. 1. vyd. 159 s. Viaz.

Publikácia populárneho astrofyzika o vesmíre napísaná zrozumiteľným štýlom aj pre laikov.

ISBN 978-80-222-0901-4

 

59 Učebnice

TAŠKOVÁ, Mária

Šikovné počty

Nitrianske Pravno, Maquita – Educational Materials 2017. 1. vyd. 32 s. Brož.

Pracovný zošit zameraný na precvičovanie matematických predstáv predškoláka.

ISBN 978-80-89260-76-8

 

6 APLIKOVANÉ VEDY

61 Medicína

KANTÁROVÁ, Daniela – VRLÍK, Mojmír

Autoimunitné choroby (nielen) pre všeobecného lekára

Turany, Vydavateľstvo P + M 2017. 1. vyd. 336 s. Viaz.

Monografia pre imunoalergológov, špecialistov aj vysokoškolských študentov.

ISBN 978-80-89694-24-2

 

KOVAĽOVÁ, Eva

Parodontológia II. Mechanická liečba parodontu (1. časť)

Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2017. 1. vyd. 465 s. Viaz.

Liečba ochorenia zubov.

ISBN 978-80-8198-005-3

 

KOVAĽOVÁ, Eva

Parodontológia III. Chemická liečba parodontu (2. časť)

Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2017. 1. vyd. 345 s. Viaz.

Pokračovanie odbornej publikácie zaoberajúcej sa liečbou ochorenia zubov.

ISBN 978-80-8198-007-7

 

611 Populárna medicína

VESELÝ, Miro

Ako schudnúť rýchlo plus jedálniček na každý deň. Ilust. Ľubica Balentová

Bez miesta, Vl. nákl. 2017. 1. vyd. 113 s. Brož.

Praktická príručka.

ISBN 978-80-971633-3-4

 

62 Psychológia. Psychiatria. Psychoanalýza. Sexualita

FREUD, Sigmund

Mojžiš a monoteizmus. Z nem. orig. prel. a doslov napísal Milan Krankus

Bratislava, Vydavateľstvo Európa 2017. 2. vyd. (dotlač) 141 s. Viaz. Edícia Šimon

Posledné dielo zakladateľa psychoanalýzy (1856 – 1939), v ktorom skúma vznik a fenomén náboženskej viery u Židov a kresťanov a rozoberá podstatu a príčiny antisemitizmu a nenávisti voči Židom.

ISBN 978-80-89666-45-4

 

MIKULÁŠ, Štefan

Odkaz slnečnice

Bez miesta, HQ HOPE 2017. 1. vyd. 232 s. Brož.

Kniha lekára a alternatívneho liečiteľa, ktorá vznikla na základe otázok klientov a odpovedí autora. Venuje sa tu riešeniu medziľudských vzťahov a ťažkých životných situácií.

ISBN 978-80-9726-341-6

 

MILLER, Jeremy C.

Základné pravidlá Warrena Buffetta. Z angl. orig. prel. Milivoj Voltner

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 395 s. Viaz.

Motivačná kniha predstavuje najdôležitejšie myšlienky z listov druhého najbohatšieho človeka na svete jeho partnerom.

ISBN 978-80-8164-133-6

 

631 Lesníctvo. Poľnohospodárstvo. Poľovníctvo. Rybárstvo. Domáce zvieratá

Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa. Zost. Igor Štefančík, Dagmar Bednárová

Zvolen, Národné lesnícke centrum 2017. 1. vyd. 123 s. Brož.

Zborník referátov z konferencie (5. – 6. október 2017 Snina).

ISBN 978-80-8093-229-9

 

PAJTÍK, Jozef – KONÔPKA, Bohdan – ŠEBEŇ, Vladimír

Matematické modely pre biomasu mladých jedincov lesných drevín na území západných Karpát

Zvolen, Národné lesnícke centrum 2017. 1. vyd. 88 s. Brož.

Prezentácia matematických modelov pre odhad biomasy, zhrnutie výsledkov za uplynulých 10 rokov.

ISBN 978-80-8093-230-5

 

Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska v roku 2016 a prognóza ich vývoja na rok 2017

Zvolen, Národné lesnícke centrum 2017. 44. vyd. 79 s. Viaz.

Výročný elaborát s analýzou za 56 rokov.

ISBN 978-80-8093-232-9

 

65 Kuchyňa. Potravinárstvo

KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa

Moje recepty

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 246 s. Viaz.

Zápisník na kuchárske recepty doplnený citátmi z románov populárnej spisovateľky.

ISBN 978-80-551-5809-9

 

VESELÝ, Miro

Jedálniček na chudnutie. Ilust. Ľubica Balentová

Bez miesta, Vl. nákl. 2017. 2. rozšír. vyd. 299 s. Brož.

90 receptov s plánom na chudnutie.

ISBN 978-80-971633-4-1

 

69 Technológia. Priemysel. Stavebníctvo

METZKER, Zdeno

Manet M90

Považská Bystrica, Veterán klub Manín 2017. 2. vyd. 181 s. Brož.

Vývoj motocyklov v Považských strojárňach. Manet M90 bol prvý motocykel vyvinutý a vyrábaný na Slovensku.

ISBN 978-80-972233-2-8

 

691 Učebnice

SPIŠÁKOVÁ, Mária

Databázový systém MC ACCESS pre Stredné odborné školy

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 2. uprav. vyd. 64 s. Brož.

Učebnica.

ISBN 978-80-10-03097-2

 

VERČIMÁKOVÁ, Ľudmila

Technológia 2 pre 2. ročník učebného odboru kuchár. Ilust. Ivan Kostroň, Róbert Vajcík

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 3. uprav. vyd. 112 s. Brož.

Učebnica.

ISBN 978-80-10-03106-1

 

7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS

71 Architektúra

DULLA, Matúš

Na konci cesty. Krematórium v Bratislave / At the end of the road. The Bratislava Crematorium. Foto Olja Triaška Stefanović

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 127 s. Viaz.

Dvojjazyčná publikácia opisuje príbeh bratislavského krematória a urnového hája (postavené v roku 1968) a tvorivú dráhu ich autora, architekta Ferdinanda Milučkého.

ISBN 978-80-556-2985-8

 

77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia

Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500. Foto Martin Deko

Bratislava, Slovenská národná galéria 2017. 1. vyd. 175 s. Brož.

Katalóg výstavy v SNG.

ISBN 978-80-8059-207-3

 

PAPRČKA, Milan – NÁDAŠIOVÁ, Simona

Poprad z neba

Banská Bystrica, CBS 2017. 1. vyd. 125 s. Viaz.

Letecké fotografie Popradu a okolia.

ISBN 978-80-8144-146-2

 

PAPRČKA, Milan – VYSKOČ, Ľuboš

Košice z neba

Banská Bystrica, CBS 2017. 1. vyd. 175 s. Viaz.

Košice v leteckých fotografiách.

ISBN 978-80-8144-847-9

 

PAPRČKA, Milan a kol.

Podunajsko z neba

Banská Bystrica, CBS 2017. 1. vyd. 109 s. Viaz.

Letecké fotografie Podunajska.

ISBN 978-80-8144-144-8

 

PAPRČKA, Milan

Žilina z neba

Banská Bystrica, CBS 2017. 1. vyd. 125 s. Viaz.

Letecké fotografie Žiliny a okolia.

ISBN 978-80-8144-142-4

 

PRIESOL, Jozef – PAPRČKA, Milan – KUBÁŇOVÁ, Mariana

Bratislava z neba

Banská Bystrica, CBS 2017. 1. vyd. 167 s. Viaz.

Kniha nevšedných leteckých fotografií.

ISBN 978-80-8144-148-6

 

78 Hudba. Tanec. Scénické umenie. Iné múzické formy

JANKOVIČ, Radoslav

Rok v piesňach Jaroviec

Bratislava, Chorvátsky kultúrny zväz 2017. 2. vyd. 255 s. Viaz.

Spevník chorvátskych piesní, ktoré autor zozbieral od roku 1990 po súčasnosť.

ISBN 978-80-970618-6-9

 

URSINY, Dežo

Spevník. Zost. Juraj Havlík, Martin Novák, Juraj Gažmerčík. Ilust. Elena Čániová

Banská Bystrica, Občianske združenie Laputa 2017. 1. vyd. 173 s. Flexi. Edícia Musica

Spevník k 70. výročiu hudobníka, filmového dramaturga, režiséra a textára Deža Ursinyho (1947 – 1995).

ISBN 978-80-972815-1-9 (hrebeňová väzba)

ISBN 978-80-972815-0-2 (limitovaná edícia)

 

79 Šport

MAZÁR, Jozef

Svedectvo veliteľa. Foto Marek Čecho

Bez miesta, Enterprise 2017. 1. vyd. 224 s. Viaz.

Monografia o Ivanovi Čiernom – trénerovi, veliteľovi Dukly, vojenského športového centra.

ISBN 978-80-85342-40-6

 

791 Učebnice

TAŠKOVÁ, Mária

Veselá pastelka

Nitrianske Pravno, Maquita – Educational Materials 2017. 1. vyd. 24 s. Brož.

Pracovný zošit zameraný na grafomotoriku 4-5 ročných detí.

ISBN 978-80-89260-77-5

 

8 LITERATÚRA. BELETRIA

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

BARTOŠ, Miroslav

Deň, aký ti patrí. Ilust. autor

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 197 s. Viaz.

Výber z prozaickej a publicistickej (fejtóny, besednice, minieseje) tvorby výtvarníka, prozaika a básnika (1949).

ISBN 978-80-8061-996-1

 

81 Poézia

GEIST, Sylvia

Ráno modré zviera a iné básne. Z nem. orig. prel. a predslov napísala Martina Straková. Ilust. Katarína Cáková

Bratislava, Ars Poetica 2017. 1. vyd. 81 s. Viaz. Edícia Artefakty

Výber básní súčasnej nemeckej poetky (1963) zo zbierok Gordický raj (2014), Pred búrkou (2009) a Ráno modré zviera (1997).

ISBN 978-80-89283-88-0

 

GRZNÁROVÁ, Gabriela

Neha snehu. Ilust. Jana Kianičková Godálová

Bratislava, PETRUS 2017. 1. vyd. 63 s. Viaz. Edícia Tilia

Debutová básnická zbierka s motívmi snehu autorky (1969), ktorá získala množstvo ocenení na literárnych súťažiach.

ISBN 978-80-89913-12-1

 

SZATMÁRY, Zuzana

Čiernidlo. Ilust. Fero Guldan

Levoča, Občianske združenie KRÁSNY SPIŠ 2017. 1. vyd. 101 s. Viaz. Edícia Krásny spis

Druhá básnická zbierka autorky. Debut: Rozumné srdce (2005).

ISBN 978-80-972534-2-4

 

TUŽINSKÝ, Martin

Dávky v citovej núdzi. Ilust. Tina Minorová

Bratislava, ProFuturion accounting 2017. 1. vyd. 111 s. Viaz.

Básnická zbierka autora.

ISBN 978-80-89728-11-4

 

VALERO, Julieta

Plynutie. Zo špan. orig. prel. a doslov napísala Lucia Biznárová. Ilust. Miriama Schniererová

Bratislava, Ars Poetica 2017. 1. vyd. 65 s. Viaz. Edícia Artefakty

Zbierka básní súčasnej španielskej poetky (1971) s existenciálnymi motívmi.

ISBN 978-80-89283-87-3

 

83 Román. Novely. Poviedky

ALTENBERG, Peter

Z našich sĺz bude múdrosť, ale z vášho úsmevu?!? Z nem. orig. prel. a doslov napísal Vincent Šabík

Bratislava, Vydavateľstvo Európa 2017. 2. uprav. vyd. 138 s. Viaz. Edícia Premena

Výber krátkych próz z rozsiahlej tvorby rakúskeho spisovateľa (1859 – 1919). Zachytáva rozpätie od impresionistického opojenia životným momentom, lásky k žene a dieťaťu, až po reflexie životného filozofa a kritika.

ISBN 978-80-89666-44-7

 

BÉDA, Blažej

Červené maki

Sečovce, Pastel 2017. 1. vyd. 73 s. Brož.

Príbehy a spomienky z prostredia východoslovenského regiónu.

ISBN 978-80-89898-06-0

 

CROWLEY, Aleister

Prípady Skromného Simona. Z angl. orig. prel. Katarína Kvoriaková. Doslov Peter Uličný

Bratislava, Vydavateľstvo Európa 2017. 1. vyd. 204 s. Brož. Edícia Liga výnimočných

Detektívne poviedky britského prozaika a básnika (1875 – 1947). Vystupuje v nich vyšetrovateľ Simon Iff, znalec hlbinnej psychológie, ezoteriky a taoizmu.

ISBN 978-80-89666-51-5

 

FARKAŠOVÁ, Etela

Scenár. Ilust. Květoslava Fulierová

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 347 s. Brož.

Román známej poetky, filozofky a prozaičky (1943) o pocitoch zo starnutia a o hudbe. Manželia Katarína a Vojto sa živia intelektuálnou prácou a jedného dňa sa z jej podnetu rozhodnú pripraviť si zoznam skladieb, ktorý by charakterizoval celý ich život bez slov.

ISBN 978-80-8061-995-4

 

FEATHEROVÁ, Jane

Ideálny starý mládenec. Z angl. orig. prel. Miriam Ghaniová

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 1. vyd. 263 s. Viaz.

Ľúbostný príbeh o Constance, ktorá horlivo obhajuje práva žien, no zaľúbi sa do Maxa, politika so skostnatenými predstavami o poslaní žien v spoločnosti.

ISBN 978-80-220-1997-2

 

FEDOR, Štefan

Príbeh bielej mušle

Bez miesta, Vl. nákl. 2017. 1. vyd. 303 s. Brož.

Kniha zavedie čitateľa do niekoľkých miest sveta (Paríž, Praha, Sabinov), kde spozná príbehy rôznych ľudí.

ISBN 978-80-9727-662-1

 

FERRANTE, Elena

Temná dcéra. Z tal. orig. prel. Peter Bilý

Bratislava, Inaque.sk 2017. 1. vyd. 160 s. Viaz. Edícia Pandora

Román talianskej spisovateľky píšucej pod pseudonymom. Príbeh o 47-ročnej profesorke angličtiny, ktorej dcéry odídu za otcom do Kanady a ona zostáva sama.

ISBN 978-80-89737-70-3

 

GABRIŠ, Pavel

Svätý nepokoj

Bratislava, Limerick 2017. 1. vyd. 166 s. Brož.

Príbeh pastora Dana o viere, neviere, pokore a hľadaní od  evanjelického pastora a rozhlasového redaktora (1949).

ISBN 978-80-89647-28-6

 

GILLEROVÁ, Katarína

Kroky v daždi

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 1. vyd. 299 s. Viaz.

Román populárnej spisovateľky o dvoch generačne odlišných ženách a ich životných osudoch.

ISBN 978-80-220-2006-0

 

GRATEROVÁ, Jana

Ach, tí muži

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 160 s. Brož.

Autorka v próze rozpráva o vzťahoch založených na sexuálnej príťažlivosti.

ISBN 978-80-569-0044-4

 

HAMZOVÁ, Mária

Podvedená láska

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 272 s. Viaz.

Rozprávanie o Dálii, ktorá sa prebúdza v nemocnici a nepamätá si žiadne svoje spomienky, nespoznáva ani manžela s deťmi.

ISBN 978-80-8164-141-1

 

HAVRANOVÁ, Ivana

Manželstvá nanič

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 144 s. Viaz.

Kniha spisovateľky a novinárky obsahuje príbehy inšpirované reálnymi manželstvami.

ISBN 978-80-569-0032-1

 

HLAVATÁ, Dana

Všetko je zabudnuté

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 192 s. Viaz.

Kniha dramaturgičky, spisovateľky a autorky pre deti a mládež (1957). Obsahuje aj príbehy, ktoré autorke vyrozprávali iní ľudia.

ISBN 978-80-8114-976-4

 

HOLETZOVÁ, Katarína

Svorka

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 304 s. Viaz.

Druhá kniha autorky (1988) prináša kriminálny príbeh. Vražda známeho podnikateľa zavedie vyšetrovateľov do rozprávkového zámku uprostred hôr. Debut: Smrť prekliatych (2016).

ISBN 978-80-8114-961-0

 

CHRISTIE, Agatha

Svedok obžaloby. Z angl. orig. prel. Alexandra Ruppeldtová

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. vyd. 194 s. Viaz.

Výber z poviedkovej tvorby populárnej spisovateľky (1890 – 1976) obsahuje 11 poviedok (napr. Svedok obžaloby, Červené svetlo, Štvrtý muž a iné).

ISBN 978-80-220-1999-6

 

CHRISTIE, Agatha

Vražda v Orient exprese. Z angl. orig. prel. Katarína Jusková

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. Bez vyd. 181 s. Viaz.

Jedna z najslávnejších detektívok autorky. Hercule Poirot rieši vraždu amerického milionára Rachetta. Román bol dvakrát sfilmovaný (1974, 2017).

ISBN 978-80-220-2007-7

 

JEFFRIESOVÁ, Sabrina

Stratená nevesta. Z angl. orig. prel. Miriam Ghaniová

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 1. vyd. 270 s. Viaz.

Ľúbostný historický román. Victor a Isabella sa vzájomne obviňujú z krádeže kráľovských klenotov.

ISBN 978-80-220-2001-5

 

KEPPLOVÁ, Zuska

Buchty švabachom

Levice, KK Bagala 2017. 2. vyd. 200 s. Viaz.

Reedícia knižného debutu víťazky (1982) literárnej súťaže Poviedka 2005 je zaujímavou generačnou výpoveďou o hľadaní si miesta v globalizovanom svete, o životných skúsenostiach v cudzine a o domove.

ISBN 978-80-9727-777-2

 

KING, Stephen

To. Z angl. orig. prel. Marína Gálisová

Bratislava, Ikar 2017. 2. vyd. 1052 s. Viaz.

Hororový román kultového spisovateľa (1947). Sila zvaná To ovláda obyvateľov malomesta a vraždí deti. Dielo bolo v roku 2017 sfilmované pod rovnomenným názvom.

ISBN 978-80-551-5635-

 

KRNÁČOVÁ, Katarína

Úlomky ženy

Bratislava, Meridiano-press 2017. 1. vyd. 127 s. Viaz.

Kniha silných príbehov o ženách.

ISBN 978-80-89808-57-1

 

KULICH, Roman

Krik nevinných

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 192 s. Brož.

Próza spisovateľa (1980) odohrávajúca sa v Gaderskej doline. Miestny mladík a jeho priateľka vyšetrujú záhadu barbarsky zabitých zvierat a zmiznutých mužov.

ISBN 978-80-569-0003-1

 

KUREISHI, Hanif

Intimita. Z angl. orig. prel. Ľubomíra Kuzmová

Bratislava, Vydavateľstvo Premedia 2017. 2. vyd. 107 s. Viaz. Edícia Tichá voda

Román spisovateľa (1954) zachytáva poslednú noc štyridsiatnika Jaya s rodinou, ktorú sa chystá opustiť, pretože už svoju manželku nemiluje.

ISBN 978-80-8159-529-5

 

KURTYKA, Wojtek

Čínsky maharadža. Z poľ. orig. prel. Sylvia Galajda

Bez miesta, Mediabusiness.sk 2017. 1. vyd. 90 s. Brož.

Próza legendárneho poľského horolezca (1947) zachytáva históriu príprav na prelezenie cesty Čínsky maharadža bez akéhokoľvek istenia.

ISBN 978-80-972435-0-0

 

LACKOVÁ, Jolana

Muž z gulagu

Košice, Vydavateľstvo Maxim 2017. 1. vyd. 208 s. Viaz.

Skutočný príbeh Ladislava Erbana, ktorý bol väznený v gulagu.

ISBN 978-80-9728-400-8

 

MARSINA, Lojzo

Upratovanie v lunaparku. Foto Ľudovít Leidžo Kupkovič, Pavel Meluš

Bratislava, Verbis 2017. 1. vyd. 83 s. Viaz.

Tretia kniha autora z baníckeho prostredia, ktorá spolu s jeho dvoma predchádzajúcimi prózami Podobenstvo o dome Danielovom (2011) a Dračia pieseň labutia (2014) tvorí triptych.

ISBN 978-80-972313-2-3

 

McEWAN, Ian

V orechovej škrupinke. Z angl. orig. prel. Katarína Jusková

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 167 s. Viaz. Edícia MM – Svetová próza

Román uznávaného anglického spisovateľa (1948). Nazerá v ňom na vzťahové problémy medzi Trudy, jej manželom Johnom a milencom Claudom.

ISBN 978-80-556-2787-8

 

MELLE, Thomas

Svet za chrbtom. Z nem. orig. prel. Svetlana Žuchová

Bratislava, Ikar – Odeon 2017. 1. vyd. 317 s. Viaz.

Román nemeckého spisovateľa (1975) o spolužití hlavnej postavy s chorobou, o snahe naučiť sa žiť s maniodepresiou.

ISBN 978-80-551-5563-0

 

MIKSZÁTH, Kálmán

Príbeh mladého Nostického s Marou Tóthovou. Z maď. orig. prel. Karol Wlachovský. Ilust. Fero Lipták

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 464 s. Viaz.

Román maďarského spisovateľa (1847 – 1910) z roku 1908. Mladý poručík sa usiluje získať príťažlivú Maru aj s bohatým venom.

ISBN 978-80-8114-377-9

 

MŇAČKO, Ladislav

Nočný rozhovor. Doslov Dušan Taragel

Bratislava, Vydavateľstvo Európa 2017. 2. vyd. 174 s. Viaz.

Novela prozaika (1919 – 1994) je analýzou hrôz druhej svetovej vojny. Autor sa pokúsil rozobrať otázku viny za krvavý konflikt.

ISBN 978-80-89666-48-5

 

MONTEFIORE, Simon Sebag

Romanovovci 1613 – 1918. Z angl. orig. prel. Mária Kočanová

Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 2017. 1. vyd. 782 s. Viaz. Edícia LUK – Knižnica svetových bestsellerov

Výpravný príbeh o vládnutí dvadsiatich cárov a cárovien v Rusku patriacich k panovníckemu rodu Romanovovcov, v ktorom autor čerpá z najnovšieho archívneho výskumu.

ISBN 978-80-222-0887-1

 

NGUYEN, Viet Thanh

Sympatizant. Z angl. orig. prel. Peter Tkačenko

Žilina, Absynt 2017. 1. vyd. 437 s. Brož. Edícia 100%

Špionážny triler vietnamsko-amerického spisovateľa (1971) ocenený Pulitzerovou cenou. Román o vojne vo Vietname.

ISBN 978-80-89876-69-3

 

PEREC, Jicchok Lejbuš

Chasidské príbehy. Z jidiš orig. prel. Peter Ambros

Bratislava, Vydavateľstvo Európa 2017. 1. vyd. 260 s. Viaz. Edícia Premena

Prózy spisovateľa, dramatika a mysliteľa (1852 – 1915) o zmiznutom svete židovských generácií odohrávajúce sa na sklonku 19. storočia.

ISBN 978-80-89666-42-3

 

POCHA, Mark E.

Kontakt

Humenné, Hydra 2017. 1. vyd. 184 s. Brož.

Mysteriózny triler s podtitulom Záhuba prichádza z nebies odohrávajúci sa v Strážovských vrchoch. Skupina priateľov natrafí na havarované mimozemské plavidlo.

ISBN 978-80-89840-42-7

 

Poviedka 2017. Predslov Ivana Dobrakovová

Levice, KK Bagala 2017. 1. vyd. 144 s. Brož.

Zborník najlepších poviedok 21. ročníka literárnej súťaže Poviedka obsahuje texty autorov: Jakub Zaťovič (víťaz), Barbora Hrínová, Júlia Oreská, Eva Ryšavá, Jana Turzáková, Katarína Varsiková.

ISBN 978-80-972777-9-6

 

PRONSKÁ, Jana

Kumánska princezná

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 1. vyd. 259 s. Viaz.

Historický román populárnej spisovateľky (1972) z prostredia kumánskeho kočovného národa.

ISBN 978-80-220-2000-8

 

RACHMANOVOVÁ, Aľa

Továreň na nového človeka. Z nem. orig. prel. Zuzana Demjánová

Bratislava, Vydavateľstvo Premedia 2017. 1. vyd. 267 s. Viaz. Edícia Tichá voda

Román švajčiarskej spisovateľky ruského pôvodu (1898 – 1991). Ponúka životné osudy žien, mužov a detí na pozadí industrializácie, kolektivizácie a čistiek v čase budovania Sovietskeho zväzu.

ISBN 978-80-8159-509-7

 

SLANIČKA, Michal

Kódex: Sex

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 240 s. Viaz.

Druhá kniha autora prináša príbeh s erotickým motívom o masérovi Rolandovi. Debut: Sex s ex (alebo milujte ma ešte raz).

ISBN 978-80-8164-134-3

 

SOLTÉSZ, Arpád

Mäso. Vtedy na východe

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 318 s. Viaz.

Debutová próza novinára, v súčasnosti politického glosátora a komentátora (1969). Román sa odohráva na východe Slovenska, kde policajt a novinár hľadajú pravdu, no stojí proti nim polícia, justícia aj tajná služba a mafia.

ISBN 978-80-551-5645-3

 

SOROKIN, Vladimír

Manaraga. Z rus. orig. prel. Ján Štrasser

Bratislava, Artforum 2017. 1. vyd. 168 s. Viaz.

Román významného ruského spisovateľa (1955). Po celosvetovej vojne sa už knihy nevydávajú a medzi snobmi sa rozšíri móda grilovať mäso na zvyškoch papierových kníh.

ISBN 978-80-8150-179-1

 

ŠPAČEK, Jozef

Pascalov tieň

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 162 s. Viaz.

Prozaický súbor prozaika, pedagóga a literárneho kritika (1950). V poviedkach vystupujú hrdinovia z učiteľského prostredia, dominuje v nich krajina Záhoria a mnohé obsahujú detektívny motív.

ISBN 978-80-8061-989-3

 

ŠUPLATA, Václav

Najtajnejší agent

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 149 s. Viaz.

Kniha scenáristu, spisovateľa a textára (1956), ktorý sa venuje prevažne detskej tvorbe. Vtipná próza s detektívnou zápletkou o agentovi, ktorý sa ním stane omylom.

ISBN 978-80-556-2994-0

 

WARRENOVÁ, Tracy Anne

Neslušný návrh. Z angl. orig. prel. Diana Ghaniová

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 1. vyd. 302 s. Viaz.

Prvá kniha z romantickej trilógie o nebezpečných mužoch Byronovcoch z Braebournu. Lord Leo si zaumieni, že nadviaže dôverný vzťah s lady Thaliou, ktorej meno sa spája so škandalóznym rozvodom.

ISBN 978-80-220-2004-6

 

YALOM, Irvin D.

Lži na pohovke. Z angl. orig. prel. Vladislav Gális

Bratislava, Vydavateľstvo Premedia 2017. 1. vyd. 417 s. Viaz. Edícia Tichá voda

Román emeritného profesora psychiatrie na Stanfordovej univerzite (1931). Mladý psychoanalytik vyšetruje terapeutický postup staršieho kolegu, ktorý mal pomer so svojou pacientkou.

ISBN 978-80-8159-521-9

 

831 Iné písomné formy

DINKA, Pavol

Láska k moci a moc lásky

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 342 s. Viaz.

Rozhovory, črty, reportáže, eseje, úvahy a mediálne analýzy spisovateľa a publicistu (1942).

ISBN 978-80-8061-984-8

 

HAVRAN, Michal

Obesíme ťa

Bratislava, Petit Press 2017. 1. vyd. 160 s. Brož. Edícia Knižná edícia autorov denníka SME

Publikácia spisovateľa a publicistu s podtitulom Čo sa so Slovenskom vlastne deje? Výber autorových článkov z denníka SME.

ISBN 978-80-559-0218-0

 

84 Eseje. Prednášky

LENCZOVÁ, Terézia

Toľko dôvodov na vďačnosť

Bratislava, Vydavateľstvo Nové mesto 2017. 1. vyd. 208 s. Brož.

Zamyslenia autorky rozdelené do štyroch tém: Rodina; Nie je nám jedno, ako žijeme v našej spoločnosti; Duchovné bohatstvo v kolobehu roka; Čo nám (mi) pomáha žiť naplno.

ISBN 978-80-8962-137-8

 

ŠIMEČKA, Martin M.

Medzi Slovákmi

Bratislava, N Press 2017. 1. vyd. 155 s. Viaz. Edícia Knižná edícia Denníka N

Publikácia komentátora Denníka N (1957) s podtitulom Stručné dejiny ľahostajnosti od Dubčeka k Ficovi alebo ako som sa stal vlastencom.

ISBN 978-80-972394-3-5

 

THOREAU, Henry David

Walden alebo život v lese. Z angl. orig. prel. Tomáš Hučko

Bratislava, OZ BRAK 2017. 1. vyd. 280 s. Viaz.

Eseje amerického básnika a mysliteľa (1817 – 1862), ktorý strávil viac ako dva roky v prírode v snahe porozumieť svetu.

ISBN 978-80-89921-00-3

 

841 Literatúra faktu

ŠEBO, Juraj

Útek z pekla. Predslov Ivana Šebová. Foto archív autora, Slovenský národný archív, Yad Vashem, Ján Bocam, Martin Uher, Anton Šmotlák, Zdeno Wiech

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 182 s. Viaz.

Publikácia s podtitulom Príbeh Arnošta Rosina, väzňa, ktorému sa podarilo ujsť z Osvienčimu.

ISBN 978-80-569-0116-8

 

842 Rozhovory

HRÍB, Štefan

Kde sa stratil Boh

Bratislava, W PRESS 2017. 1. vyd. 144 s. Brož.

Štefan Hríb vedie rozhovory o Bohu a svete okolo nás s Tomášom Halíkom, Markom Orkom Váchom a Karlom Satoriom.

ISBN 978-80-8987-908-3

 

LEŠKO, Marián – GÁLIS , Tomáš

Marián Leško. Chudák každý, čo po nich tú káru bude ťahať ďalej

Bratislava, Vydavateľstvo Premedia 2017. 1. vyd. 270 s. Viaz. Edícia Rozhovory

Kniha rozhovorov komentátora Denníka N Tomáša Gálisa s politickým komentátorom Mariánom Leškom (1954), ktorý v nej hodnotí spoločenské a politické fenomény Slovenska za posledných 25 rokov.

ISBN 978-80-8159-558-5

 

86 Literatúra pre deti a mládež

ADAMS, Richard

Ďaleká cesta za domovom. Z angl. orig. prel. Lucia Nižníková-Kollárová. Ilust. Aldo Galli

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 447 s. Viaz.

Rozprávanie anglického spisovateľa (1920 – 2016) o každodennom živote a ceste králikov na ich výprave za domovom a záchranou vlastného života po zničení starej kolónie. Vhodné pre čitateľov od 8 rokov.

ISBN 978-80-556-3044-1

 

BALUCHOVÁ, Kristína

Kapitán Padák 2

Bratislava, Plutošop 2017. 1. vyd. 144 s. Viaz.

Príbehy o lietaní a cestovaní s podtitulom Pašerácka spojka od autorky (1983). Daniel Padák spoznáva slovensko-austrálskeho pilota a jeho mamu, ktorá chová zvieratko emu.

ISBN 978-80-9721-303-9

 

DICAMILLO, Kate

Kúzelníkov slon. Z angl. orig. prel. Alena Redlingerová. Ilust. Yoko Tanaka

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 158 s. Viaz.

Príbeh o Petrovi, ktorý hľadá svoju sestru je určený čitateľovi od 9 rokov.

ISBN 978-80-556-2897-4

 

DŽADOŇ, Zbyňo

Lara a nebo. Ilust. Jana Kalixová

Prešov, OZ Slniečkovo 2017. 1. vyd. 85 s. Viaz.

Príbeh o päťročnej Lare a jej strýkovi, ale aj o strachu a jeho prekonávaní. Hrdinovia si vymýšľajú pesničky, ktoré sú súčasťou priloženého CD.

ISBN 978-80-89314-36-2

 

FERRANTE, Elena

Pláž v noci. Z tal. orig. prel. Peter Bilý. Ilust. Mary Cerriová

Bratislava, Inaque.sk 2017. 1. vyd. 48 s. Viaz.

Kniha pre deti od 8 rokov od talianskej spisovateľky píšucej pod pseudonymom. Stratená (ukradnutá) bábika rozpráva príbeh o strašnej noci, ktorú prežila na pláži, o pocitoch opustenosti.

ISBN 978-80-89737-71-0

 

CHMIELEWSKA, Iwona

Dvaja ľudia. Z poľ. orig. prel. Ľubomír Feldek. Ilust. autorka

Prešov, OZ Slniečkovo 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Ilustrovaný príbeh poľskej autorky a ilustrátorky o láske a nerozlučnosti dvoch ľudí.

ISBN 978-80-89314-35-5

 

JUNGOVÁ, Ivana

Za hlasom krahulca (Kniha druhá). Ilust. Martin Schwarz

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 230 s. Viaz.

Druhá časť fantasy trilógie Legenda o Braslavovi, ktorá sa odohráva v 9. storočí na území Veľkej Moravy. Rodan, Bojan a Žiarovít sa vydajú hľadať bojovníka Braslava, aby získali pazúr nesmrteľnosti.

ISBN 978-80-556-3197-4

 

KADLEČÍKOVÁ, Maja

Bodkulienka. Ilust. Alexandra Luknárová Kališová

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 48 s. Viaz.

Rýmované básničky o zvieratkách autorky (1972). Vhodné od 2 rokov.

ISBN 978-80-8114-864-4

 

KUTIŠOVÁ, Simona

Šepot dúhy

Bratislava, TRIO Publishing 2017. 1. vyd. 215 s. Viaz. Edícia FeelGoodBooks

Druhá kniha autorky (1992) ponúka príbeh o sile priateľstva a o láske k rodine medzi študentkou Kristínou, jej chorým dedkom a dvoma bratmi – Michalom a Petrom. Próza pre čitateľky od 13 rokov. Debut: Adonis v tričku (Motýľ 2014).

ISBN 978-80-8170-040-8

 

LAUCKÁ, Barbora

Karkulkove rozprávky. Ilust. Maťo Vít

Bez miesta, Vydavateľstvo Mačička 2017. 1. vyd. 63 s. Viaz.

Príbehy zo života bratislavskej rodiny s veršovanými poučeniami. Vhodné pre čitateľov od 10 rokov.

ISBN 978-80-9726-720-9

 

LOKŠOVÁ, Diana – KOVÁČOVÁ, Andrea

Moji ovocní kamaráti – aby každé dieťa našlo v ovocí priateľa. Ilust. Anna Černáková

Bratislava, Čo dokáže mama 2017. 1. vyd. 54 s. Viaz.

Druhá kniha zo série Moji kamaráti obsahuje 46 krátkych básničiek o jednotlivých druhoch ovocia. Vhodné od 3 rokov.

ISBN 978-80-972430-2-9

 

MIKOVÁ, Maja

Farebné rozprávky. Ilust. Ivan Popovič

Bratislava, D. Orys 2017. 1. vyd. 71 s. Viaz.

Zbierka rozprávok a hravých básničiek.

ISBN 978-80-972531-9-6

 

MIKŠÍKOVÁ, Blažena

Belások a Belásenka. Ilust. Viktor Csiba

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 2. vyd. 77 s. Viaz.

Reedícia príbehu pre čitateľov od 6 rokov o Beláskovi a Belásenke, ktorí synčeka Modráčika rozmaznávajú.

ISBN 978-80-10-01987-8

 

MONTGOMERYOVÁ, Lucy Maud

Osudný omyl. Z angl. orig. prel. Vladimíra Bukerová

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 2. vyd. 208 s. Viaz.

Reedícia prózy kanadskej spisovateľky pre čitateľov od 13 rokov. Valancy stretáva záhadného mladého muža so zlou povesťou, no zároveň sa dozvedá, že jej zostáva maximálne rok života.

ISBN 978-80-10-03180-1

 

PČELÁR, Štefan

Sofie. Ilust. Dominika Lehocká

Bez miesta, Jamestown 2017. 1. vyd. 107 s. Viaz.

Dobrodružný príbeh o zvedavom dievčati so 47 autorskými ilustráciami.

ISBN 978-80-9727-300-2

 

PETERAJ, Kamil

Šľahačková princezná. Ilust. Peter Cpin

Bratislava, Ikar – Stonožka 2017. 1. vyd. 40 s. Viaz.

Príbeh o nevšednej šľahačkovej princeznej a jej pytačoch od významného básnika a textára (1945). Vhodné od 6 rokov.

ISBN 978-80-551-5745-0

 

RIEČANSKÁ, Lena

Tiborove trapasy

Bratislava, TRIO Publishing 2017. 1. vyd. 136 s. Brož. Edícia Storky

Záverečný štvrtý titul série Navždy kamošky pre čitateľov od 11 rokov. Príbeh o siedmakoch, ich radostiach a starostiach, priateľstve, rodine a prvých láskach.

ISBN 978-80-8170-044-6

 

Slovensko – krajina plná tajomstiev. Vodné dobrodružstvá. Zost. Martina Rusnáková

Košice, Class 2017. 1. vyd. 129 s. Viaz.

Dvojjazyčné slovensko-anglické dobrodružné príbehy malého Miška, ktorý s otcom-kapitánom navštevuje vybrané lokality Slovenska. Vhodné od 8 rokov.

ISBN 978-80-972173-4-1

 

STONE, G. H.

Traja pátrači 80, 81, 82. Záhada nebezpečných sudov/Záhada hudobných pirátov/Záhada počítačového vírusu. Z angl. orig. prel. Mária Čierna

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 1. vyd. 394 s. Viaz.

Tri dobrodružné príbehy prvýkrát preložené do slovenčiny pre čitateľov od 11 rokov.

ISBN 978-80-10-03089-7

 

VARÁČKOVÁ, Miroslava

Drž ma, keď padám

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 200 s. Viaz.

Próza spisovateľky (1981) pre mládež o troch súrodencoch a ich ťažkom živote s otcom – alkoholikom a gamblerom.

ISBN 978-80-556-3041-0

 

V záhrade a ďalšie príbehy. Zost. Marcela Bieliková. Ilust. Darina Krygielová

Vrútky, Advent Orion 2017. 1. vyd. 188 s. Viaz.

Príbehy z prostredia záhrady pre deti v predškolskom veku.

ISBN 978-80-8071-200-6

 

WEISS, Pavol

Tajomný mlyn v Karpatoch 2: Turecký poklad. Ilust. Jozef Gertli Danglár

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2017. 1. vyd. 117 s. Viaz.

Príbeh o pätici kamarátok a ich dobrodružstvách pri mlyne pod Karpatami od autora (1962). Dievčatá hľadajú vzácny poklad z čias tureckých vojen. Vhodné od 9 rokov.

ISBN 978-80-556-3095-3

 

9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY

91 Zemepis. Turistika. Cestovanie

Bratislava – mapa mesta a všetkých mestských častí

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 15. vyd. 1 list

Mapa v mierke 1 : 21 000.

ISBN nemá

 

MARSHALL, Tim

V zajatí geografie. Z angl. orig. prel. Igor Otčenáš

Bratislava, Vydavateľstvo Premedia 2017. 1. vyd. 242 s. Viaz. Edícia Civilizácia

Kniha britského odborníka na zahraničnú politiku (1959), v ktorej analyzuje, ako geografické pomery ovplyvnili vývoj ľudstva.

ISBN 978-80-8159-513-4

 

Malé Karpaty. Štiavnické vrchy

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 2. vyd. 1 list

Turistická a cykloturistická mapa v mierke 1 : 75 000.

ISBN nemá

 

Slovensko – mapa územno-správneho usporiadania. Slovensko – všeobecno-geografická mapa

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 7. vyd. 1 list

Mapy v mierke 1 : 700 000.

ISBN nemá

 

Slovenský raj

Harmanec 2017. 8. vyd. 1 list

Turistická mapa v mierke 1 : 50 000. Vydal VKÚ.

ISBN 978-80-8144-153-0

 

Štiavnické vrchy

Harmanec, VKÚ 2017. 7. vyd. 1 list

Turistická mapa v mierke 1 : 50 000.

ISBN 978-80-8144-134-9

 

Veľká Fatra. Poľana

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 2. vyd. 1 list

Turistická a cykloturistická mapa v mierke 1 : 75 000.

ISBN nemá

 

Vysoké Tatry

Harmanec, VKÚ 2017. 13. vyd. 1 list

Turistická mapa v mierke 1 : 50 000.

ISBN 978-80-8144-132-5

 

92 Biografie. Rodokmene

HERNDON, Booton

Zrodenie hrdinu. Z angl. orig. prel. Marcela Bieliková

Vrútky, Advent Orion 2017. 1. vyd. 195 s. Viaz.

Skutočný príbeh desiatnika Desmonda Dossa, vojenského zdravotníka počas druhej svetovej vojny.

ISBN 978-80-8071-199-3

 

KAPRÁLIKOVÁ, Monika

Za hranice provincie. Ilust. Miloš Kopták

Bratislava, Elán 2017. 1. vyd. 318 s. Viaz.

Monografia historičky o publicistickej tvorbe spisovateľa Jána Smreka (1898 – 1982) s podtitulom Ján Smrek a jeho E/elán.

ISBN 978-80-969591-5-0

 

MAÁSZ, Jive – MILETIČ, Štefan

Čunovo. Osud Ondreja Štefancsicha

Bratislava, Chorvátsky kultúrny zväz 2017. 1. vyd. 285 s. Viaz.

Publikácia prináša korešpondenciu Ondreja Štefancsicha z rokov 1908 – 1911 a 1912 – 1918 s dôrazom na udalosti prvej svetovej vojny. Dopĺňajú ju fotografie Čunova.

ISBN 978-80-970618-7-6

 

MILLNER, T. J.

Peter Sagan: Tourminátor. Z angl. orig. prel. Miroslav Šatka

Bratislava, Nakladateľstvo XYZ v Albatros Media 2017. 1. vyd. 168 s. Viaz.

Životný príbeh jednej z najväčších osobností cyklistiky súčasnosti.

ISBN 978-80-566-0088-1

 

OKOLIČÁNYOVÁ, Vlasta

Reformácia po praslici. Výnimočné evanjelické ženy 16. – 18. storočia na Slovensku

Bratislava, Spoločenstvo evanjelických žien na Slovensku 2017. 1. vyd. 327 s. Viaz.

Biografické črty žien, ktoré pôsobili na Slovensku.

ISBN 978-80-972687-9-4

 

SULAČEK, Jozef

Osudy židovských inžinierov na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 (2. časť)

Bratislava, SNM – Múzeum židovskej kultúry 2017. 1. vyd. 259 s. Brož.

Biografické črty.

ISBN 978-80-8060-407-3

 

921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie

COHN, Romi – CIACIO, Leonard

Prežil, aby odriekal kadiš. Z angl. orig. prel. Eva Salnerová. Doslov Martin Bútora

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 236 s. Viaz.

Spomienky Romi Cohna (1929) na detstvo a mladosť prežité v Bratislave v ortodoxnej židovskej rodine, nástup fašizmu a jeho emigráciu do USA.

ISBN 978-80-8114-888-0

 

Filozofi v novembri. Zost. Valér Mikula

Bratislava, Univerzita Komenského, vydavateľstvo 2017. 1. vyd. 326 s. Brož.

Zborník o udalostiach Nežnej revolúcie 1989 ako sa odohrali na Filozofickej fakulte UK v Bratislave – svedectvá, spomienky a dokumenty.

ISBN 978-80-223-4229-2

 

MACH, Alexander

Pred rozsudkom (Denníky 1945 – 1947). Predslov Anton Baláž. Foto archív dedičov A. Macha, Múzeum SNP, TASR, Trenčianske Múzeum

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 447 s. Viaz.

Denníkové záznamy slovenského ľudáckeho politika a novinára (1902 – 1980), veliteľa Hlinkovej gardy zachytávajú jeho osud od 30. marca 1945 do 16. júla 1947.

ISBN 978-80-569-0038-3

 

POLLACK, Martin

Smrť v bunkri. Z nem. orig. prel. Michal Hvorecký

Žilina, Absynt 2017. 1. vyd. 243 s. Brož.

Kniha rakúskeho reportéra, spisovateľa a prekladateľa (1944), v ktorej spracoval život svojho biologického otca, príslušníka SS Gerharda Basta.

ISBN 978-80-89876-77-8

 

94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

BADA, Michal

Slovenské dejiny II. (1526 – 1780)

Bratislava, Literárne informačné centrum 2017. 1. vyd. 385 s. Viaz.

Historik (1978) približuje kľúčové i čiastkové problémy raného novoveku. Publikácia obsahuje kalendárium, prehľad osobností, menný a miestny register.

ISBN 978-80-8119-103-9

 

96 Dejiny Slovenska a Česka

PODOLEC, Ondrej

Prvý slovenský parlament. Snem Slovenskej republiky a jeho legislatívna činnosť

Bratislava, Ústav pamäti národa 2017. 1. vyd. 455 s. Viaz.

Historicko-právny pohľad na úlohu a postavenie zákonodarného orgánu.

ISBN 978-80-89335-79-4

 

ŠIMULČÍK, Ján

Čas odvahy

Bratislava, Ústav pamäti národa 2017. 1. vyd. 332 s. Viaz.

Publikácia zachytáva najväčšiu podpisovú akciu za náboženskú slobodu.

ISBN 978-80-89335-81-7

 

97 Dejiny slovenských regiónov a miest

Lackovce. Zost. Martin Molnár

Michalovce, Lojan EXCEL PLUS 2017. 1. vyd. 192 s. Viaz.

História a súčasnosť obce.

ISBN 978-80-89508-27-3

 

SKLENČÁR, Peter

Zabudnuté Sečovce. Ilust. autor

Sečovce, Pastel 2017. 1. vyd. 235 s. Viaz.

Monografia mesta.

ISBN 978-80-89898-03-9

 

992 Historické dokumenty. Archívy. Múzeá

Rodinné potulky po múzeu. Zost. Alena Lenková. Ilust. Valentín Janči, Tomáš Kizek, Matúš Hyžný. Foto Michal Oravec, Tomáš Čeklovský, Stanislav Harvančík

Liptovský Mikuláš, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 2017. 1. vyd. Nestr. Brož.

Katalóg rodinných vzdelávacích programov.

ISBN 978-80-88924-96-8

 

VANĚKOVÁ, Daniela

Školské vysvedčenia v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky. Foto Ľubomír Čierny, Eva Kašuba

Bratislava, CVTI SR 2017. 1. vyd. 145 s. Brož.

Katalóg vysvedčení.

ISBN 978-80-89354-82-5

 

993 Rozličné fakty. Aktuality

HRDINÁKOVÁ, Ľudmila

Krok za krokom k čitateľstvu

Bratislava, OZ Milujem knihy/Amo libris 2017. 1. vyd. 17 s. Brož.

Publikácia o význame čítania.

ISBN 978-80-972261-0-7

 

VŠETEČKA, Peter

Projektové myslenie. Sprievodca súborom znalostí

Liptovský Mikuláš, Vl. nákl. 2017. 2. vyd. 524 s. Viaz.

Anglicko-slovenské vydanie sprievodcu, ako uchopiť nápad, inováciu alebo zákazku a zrealizovať ju do úspešného konca.

ISBN 978-80-972683-9-8