Knižná revue

Knižná revue

Námestie SNP 12
812 24 Bratislava
02/204 73 514
0918 640 831
krevue@litcentrum.sk

šéfredaktor:

Mgr. Matúš Mikšík

miksik@litcentrum.sk

Logo fb

Nové číslo

 

 

   

 

 

 

 

Dnes vychádza Knižná revue 5!

Správa

25. 05. 2017 11:56

dostanete nás už aj v sieti Panta Rhei v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Piešťanoch, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline (celý zoznam distribučných miest tu: http://www.litcentrum.sk/56576 )

v májovom čísle nájdete napríklad:

- krátke reportáže z nitrianskej a banskoštiavnickej Noci literatúry

- dvojstranu, venovanú víťaznej práci v súťaži Esej Jána Johanidesa i súťaži samotnej

- laudáciu na Altu Vášovú od Jána Štrassera

- esej spisovateľa Silvestra Lavríka o ságe Karla Oveho Knåusgarda Môj boj

- tematický blok, venovaný osudom židovského obyvateľstva Slovenska (nielen) počas druhej svetovej vojny, ktorého súčasťou sú recenzie na Mengeleho dievča, Vilu Kláru, OdvlečenýchPianistu a dva veľké rozhovory – s Petrom Salnerom z Ústavu etnológie SAV a s autorkou knihy Mengeleho dievča Veronikou Homolovou Tóthovou

- recenziu Vladimíra Barboríka na novú knižku trojnásobného finalistu Anasoft litery Maroša Krajňaka s názvom Pogodowitz

- retro-recenzie na Kroniku vopred ohlásenej smrti Gabriela Garcíu Márqueza a na Sofoklovu Antigonu

a samozrejme ďalšie aktuality, komentáre, recenzie...

jednotlivé texty nového čísla KR budeme postupne zverejňovať na fb stránke Knižná revue a webe www.litcentrum.sk

prajeme príjemné čítanie

Janko Kráľ – nežný rebel

Správa

09. 05. 2017 11:26

Pod týmto názvom zorganizovala v ružinovskom Dome kultúry Knižnica Ružinov literárny podvečer pri príležitosti 195. výročia narodenia výnimočného básnika štúrovskej generácie Janka Kráľa. Poetické pásmo pripravila a výber z básnikovej tvorby predniesla Zuzana Ocharovichová. Janka Kráľa priblížila nielen ako jedného z prvých autorov, ktorý písal v štúrovskej slovenčine, ale v priereze načrtla aj zlomové životné osudy tohto neskrotného búrliváka, revolucionára i muža so zvláštnou povahou. V prednese Z. Ocharovichovej odzneli mnohé básne a balady, známe zo školských čias najmä staršej generácie, ako napr. Jarná pieseň, Orol, Duma bratislavská, Zakliata panna na Váhu a divný Janko, Šahy, Zverbovaný a pod. Poetické pásmo – ako zdôraznila riaditeľka knižnice Darina Horáková – potvrdilo, že „záujem o poéziu v Ružinove je stále živý a v tejto mestskej časti slovo básnikov dodnes nevyšlo z módy“.

Nové knihy - apríl 2017

Správa

02. 05. 2017 11:06

Anotácie nových kníh rozdelené do jednotlivých kategórií podľa medzinárodného triednika si môžete pozrieť tu:

Academia jar 2017

Správa

12. 04. 2017 10:34

Tradičnú predajnú výstavu vedeckej a odbornej literatúry Academia jar 2017 z renomovaných zahraničných vydavateľstiev pripravila spoločnosť SLOVART, GTG. v priestoroch bratislavskej Lyceálnej knižnice. Na slávnostnom otvorení 4. apríla predstavila majiteľka spoločnosti Ľudmila Grossová kolekciu približne 800 kníh z oblasti spoločenských a prírodných vied, ako aj súbor encyklopédií. Ponuku dopĺňali vydavateľské katalógy. Vystavené tituly boli zväčša z rokov 2016 a 2017, medzi ktorými nechýbali ani najnovšie knihy z nedávneho knižného veľtrhu v Londýne. Návštevníci sa mohli zoznámiť s výberom z produkcie mnohých zahraničných vydavateľstiev, medzi ktorými dominovali vydavateľstvá ako Ashgate, Bertelsmann, Bloomsburg, Boydell, Cambridge, de Gruyter, Elsevier, Harvard, Chicago UP, Oxford, Princeton, Routledge, Sage, Springer, Willy, Yale.

Zaujímavosťou výstavy boli aj tituly, ktoré sa týkali priamo Slovenska, resp. Československa: Czechoslovak Diplomacy and the Gulag 1945 – 1953, Economics of Favour After Socialism, Historical Dictionary in Central Europe, The Habsburg Empire and New History, The Optimum Imperative: Czech Architecture for the Socialist Lifestyle 1938-1968, The Rotledge History of East Central Europe Since 1700.

L. Čelková

Súťaž kníh literatúry faktu

Správa

12. 04. 2017 10:25

 

 

 

 

 

 

 

Pred 10 rokmi v roku 2007 vznikla na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, z iniciatívy Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov súťažná prehliadka diel literatúry faktu zameraná na diela o Slovensku, o slovenských mestách, obciach a regiónoch. Súťaž je spojená s vyhlasovaním ocenených publikácií. Premiérová výstava sa uskutočňuje v historických priestoroch ŠVK Banskej Bystrice (bývalý župný dom) a potom výstava putuje po knižniciach, mestách a galériách na Slovensku. Za desaťročie trvania súťaží až 213 vydavateľov a autorov kníh literatúry faktu predložilo svoje diela pred porotu. Odborná porota zložená zo spisovateľov a publicistov literatúry faktu, novinárov, vybraných redaktorov, pedagógov vysokých škôl umeleckých smerov, knižných grafikov, majiteľov a správcov galérií a pracovníkov polygrafických firiem, udelila celkom 342 ocenení. (viac)

novšie      staršie